AKTUALNOŚCI

 

Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

13 lutego w ZO PZŁ w Warszawie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Warszawskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, które prowadził Krzysztof Mielnikiewicz. Sprawozdania z rocznej działalności oddziału złożyli Jerzy Moniewski - prezes oddziału i Bohdan Jasiewicz - przewodniczący komisji rewizyjnej. Po dyskusji, pozytywnie oceniającej działalność zarządu, udzielono absolutorium Jerzemu Moniewskiemu - prezesowi, Kamilowi Stańczykowskiemu - sekretarzowi i Tadeuszowi Badowskiemu - skarbnikowi oddziału.

W trakcie zebrania łowczy okręgowy Łukasz Urbański, w obecności  współpracowników, złożył gratulacje kolekcjonerom za działalność na niwie kultury łowieckiej, przedstawił w zarysie zamierzenia organizacyjne  warszawskiej organizacji łowieckiej i poprosił o włączenie się do dyskusji na temat usprawniania polskiego łowiectwa.

Delegatami na XIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Soczewce k. Płocka zostali wybrani: Marek Stańczykowski, Jerzy Moniewski, Mateusz Krupiński i Janusz Gocaliński. W zjeździe brać też będą udział członkowie honorowi KKiKŁ PZŁ  z Oddziału Warszawskiego: Izabela Malec, Andrzej Głowacki,  Bohdan Jasiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Konrad Oleszczuk,  Leszek Semaniuk, Witold Sikorski, Józef  Wyganowski.

Andrzej Głowacki, na którego barkach spoczywa logistyczna organizacja zjazdu,  przedstawił szczegółowy program spotkania kolekcjonerów, a Krzysztof Mielnikiewicz, Sławomir Studziński, Mateusz Krupiński zaprezentowali projekty pamiątek zjazdowych.

Najwięcej emocji wzbudziła oznaka oddziału warszawskiego klubu, zaprojektowana przez Mateusza Krupińskiego. Po burzliwej dyskusji zatwierdzono projekt większością głosów.

 

Zebranie otwiera Jerzy Moniewski. Po lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk, Marek Stańczykowski Od lewej: Stefan Szarlik, Andrzej Głowacki, Tadeusz Jankowski, Igor Bloch, Wojciech Boczkowski, Mateusz Krupiński, Marek Stańczykowski, Leszek Semaniuk
   
Łukasz Urbański - łowczy okręgowy z Warszawy składa gratulacje członkom KKiKŁ PZŁ i życzy owocnych obrad
 
Projekty kart pocztowych na XIII KZD KKiKŁ w Soczewce k. Płocka
 
Projekt R-ki polecenia Projekt medalu opracowany przez Sławomira Studzińskiego z firmy NEST z Pruszkowa
 

Uczestnicy zjazdu otrzymają książkę autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza (ok. 150 stron) pt. Józef Władysław Kobylański 1892-1971" Tytuł i okładka książki mogą ulec zmianie.

Projekt arkusza znaczków pocztowych spersonalizowanych "Mój znaczek", który będzie wydany z okazji XIII Zjazdu KKiKŁ

 

Oprócz ww. pamiątek planowane jest wykonanie oznaki zjazdowej, autorstwa Mateusza Krupińskiego. Podczas zjazdu Poczta Polska zorganizuje stoisko, na którym stosowany będzie datownik okolicznościowy. Wzór datownika zostanie załączony do niniejszego artykułu w maju. Uczestników czekają też inne ciekawe niespodzianki.

 

 

Leszek Semaniuk - honorowy prezes WKŁ "Dziczy Jar" obdarował Krzysztofa Mielnikiewicza pamiątkowym grawertonem z okazji 45-lecia koła.

więcej na stronie

http://www.kulturalowiecka.pl/inne.html

 
 

W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników

   

Służba ludziom i przyrodzie działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników to myśl przewodnia referatów wygłoszonych przez naukowców i myśliwych na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

Nieprzypadkowo na miejsce patriotycznego spotkania wybrano urocze Lasy Janowskie stanowiące zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Są one niemymi świadkami licznych bitew toczonych przez wojska rosyjskie, austriackie i niemieckie. Podczas II wojny światowej lasy te były miejscem walk oddziałów partyzanckich z niemieckim okupantem. Na Porytowym Wzgórzu odbyła się jedna z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich, stoczona 14 czerwca 1944 roku. Tam uczestnicy konferencji, podczas pierwszego dnia pobytu, złożyli kwiaty pod pomnikiem czynu zbrojnego, wzniesionym według projektu Bronisława Chromego. Łowczy okręgowy z Tarnobrzegu Robert Bąk, pomysłodawca konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego otwierając forum dyskusyjne podkreślił, że na przykładzie wybranych postaci myśliwych i leśników, prelegenci w referatach ukażą ich rolę w uzyskaniu wolności i niezawisłości naszej ojczyzny.

   
Robert Bąk, Jerzy Sądel - główni organizatorzy seminarium oraz przemawiający senator Zdzisław Pupa Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie prof. dr hab. Roman Dziedzic, Krzysztof Oleszczuk, dr Tomasz Skowronek
   

 W konferencji licznie udział wzięli parlamentarzyści: Piotr Olszówka, Adam Gawęda, Przemysław Błaszczyk, Jerzy Bielecki, Waldemar Bonkowski, Czesław Ryszka, Zdzisław Pupa, Bartosz Jóźwiak, Jerzy Chróścikowski. Prezydenta RP reprezentował prof. dr hab. Andrzej Waśko, administrację rządową Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek, leśników Jerzy Sądel, Andrzej Modrzejewski i Piotr Kacprzak - dyrektorzy RDLP w Lublinie, Szczecinku i Radomiu oraz nadleśniczowie. Byli też obecni łowczowie okręgowi z Tarnobrzega Robert Bąk, Katowic Mariusz Miśka, Lublina Andrzej Łacic, Rzeszowa Marcin Hendzel.

Świat nauki reprezentowali członkowie komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz - przewodniczący (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii Państwowej Akademii Nauk w Kórniku), prof. dr hab. Roman Dziedzic (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. Izabela Lewandowska prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Także wśród prelegentów i uczestników spotkania było wielu znanych naukowców i praktyków zajmujących się dokumentowaniem historii leśnictwa i łowiectwa dr inż. Tomasz M. Sobalak, dr hab. Władysław Kusiak, dr hab. Tadeusz Zych, dr hab. Jarosław Szaban, dr hab. Dariusz Zalewski, dr hab. Andrzej Tomek prof. UR w Krakowie, dr inż. Tomasz Skowronek, dr Edward Marszałek i in.

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej reprezentowali: Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła, Krzysztof Szpetkowski, Krzysztof Oleszczuk, Marian Tatara, Krzysztof Mielnikiewicz.

   
Goście honorowi - posłowie i senatorowie III RP
   
Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów zorganizowana przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, użyczonych przez Leszka Szewczyka, Bogdana Kowalcze oraz Mariana Tatarę i Wacława Gosztyłę, którzy zaprezentowali pamiątki swych ojców - leśników i myśliwych.
   

Otwarcie wystawy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Fragment wystawy

Marian Tatara przy eksponatach upamiętniających działalność patriotyczną ojca

Pamiątki przywiezione z oflagów Dorsten VIE i Doessel VIB przez kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego

 

Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i Krzysztof J. Mielnikiewicz na tle dokumentów oflagowych J. W. Kobylańskiego

Krzysztof J. Mielnikiewicz udziela wywiadu TVP 3 Lublin

 

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkania złożyli kwiaty przed pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych za Wolną Polskę, na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Zebrani mieli możliwość obejrzeć interesujący film z archiwum Mariana Tatary pt. „Twierdzą był im las”, ukazujący heroiczną walkę 3 pokoleń leśników i wolność ojczyzny.

 

Uczestnicy seminarium po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych Za Wolną Polskę

     
W części referatowej udział wzięli:    

Sesja referatową otworzył i prowadził

 prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz.

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – "Rola biografii i jej znaczenie w kształtowaniu świadomości pokoleń" prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku) – "Józef Rivoli, czyli droga leśników do niepodległości poprzez pracę organiczną"
     
dr inż. Tomasz M. Sobalak (Nadleśnictwo Łopuchówko) – Władysław Janta-Połczyński – myśliwy i patriota dr hab. Władysław Kusiak prof. UP w Poznaniu – "Wojenne i powojenne losy leśników na przykładzie poznańskich profesorów" mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz (Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ) – "Józef Władysław Kobylański i jego marsz ku niepodległości podczas II wojny światowej"
     
dr hab. Tadeusz Zych (URz z Rzeszowa) – "Wkład leśników i myśliwych z terenu Puszczy Sandomierskiej w proces budowy niepodległej Polski." dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM w Olsztynie– "Leśnicy obecnego Nadleśnictwa Jedwabno w powojennej służbie w lasach mazurskich" dr hab. Jarosław Szaban, mgr inż. Marek Nowak (UP w Poznaniu) – "Rola organizacji studenckich w kształtowaniu postaw patriotycznych w dwudziestoleciu międzywojennym."
     
dr inż. Tomasz Skowronek (RDLP w Szczecinku) – "Leśnicy w niemieckich oflagach i sowieckich łagrach." dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie) – "Ukryci w bieszczadzkiej głuszy" Wacław Gosztyła opowiada o wystawie kolekcjonerskiej towarzyszącej konferencji.
     
Prelegenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Poseł Bartosz  Jóźwiak wręcza certyfikat Krzysztofowi Mielnikiewiczowi Certyfikat uczestnictwa w konferencji Nie samą wiedzą żyli uczestnicy spotkania
     

W oczekiwaniu na posiłek. Od lewej: prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr hab. Dariusz Zalewski, Marian Tatara, Wacław Gosztyła, Bogdan Kowalcze, prof. dr hab. Roman Dziedzic, Krzysztof Mielnikiewicz, prof. dr hab. Andrzej Tomek

Do zobaczenia za kolejnej konferencji - za rokOd lewej: dr Tomasz Sobalak, Krzysztof Mielnikiewicz, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr Bartosz Jóźwiak - poseł na sejm, Krzysztof Szpetkowski

   

Filatelistyczne pamiątki pokonferencyjne

Krzysztof Mielnikiewicz

 
 
 
 
 
 

“Wzmocniona demokracja w PZŁ”

 

 

 

Myśliwym i działaczom łowieckim, którzy od dawna uczestniczyli w pracach różnych komisji, podobnie jak ja, program pt. „Bulwersująca działalność Polskiego Związku Łowieckiego” nadany w czwartkowy wieczór 29 listopada 2018 r. w telewizji „publicznej”, nie przyspieszył tętna. Wywołał jedynie zażenowanie z powodu jednostronności poglądów i hipokryzji autorów programu. Audycja wpisała się w styl propagandowy telewizji pisowskiej, która tropi komuchów, esbeków, złodziei okresu minionego, przymykając całkowicie oczy na występki swoich nominatów. Hipokryzja twórców programu jest wyjątkowa. Porównuje się w programie Łowca Polskiego do Trybuny Ludu - organu prasowego PZPR, podczas gdy sama telewizja „publiczna” jest tubą propagandową PIS do setnej potęgi. Nie będę wymieniał dzisiejszych tytułów gazet prawicowych i stacji telewizyjnych finansowanych z pieniędzy publicznych (reklamy i dotacje), tylko zadam pytanie: czy stacje te i gazety krytykują niekonstytucyjną działalność prominentów PIS i oczywiste działania na szkodę obywateli polskich? Działania zauważane i oceniane krytycznie przez Unię Europejską i rządy innych krajów.

Autorzy programu rzucili kamień w ogródek, powiedzmy w „łowisko”, prezydenta Bronisława Komorowskiego, a dlaczego nie zrobili tego w stosunku do myśliwych pisowskich lub popierających PIS głosowaniami. Celem ma być wróg, a nie swój - nawet wtedy, gdy czyni gorsze zło.
Prawda na jaw wychodzi po latach Panie Prezydencie Bronisławie Komorowski. Najpierw krytykował Pan demokrację w PZŁ, później delikatnie mówiąc „zawiesił” Pan swoje czynne łowiectwo. Czy warto było? Dzisiejsza demokracja w PZŁ, w stosunku do tej przez Pana krytykowanej, ma się jak pięść do oka. Rządzą nominaci rządowi, od góry do dołu (są wśród nich przefarbowane lisy), zmienia się ich jak rękawiczki (kilka dni temu w trzech okręgach). Pozbawiono miejscowych myśliwych, poprzez likwidację Okręgowych Rad Łowieckich, wpływu na decyzje łowczych okręgowych, którzy są aparatczykami partyjnymi i zrobią wszystko, co każe im „góra”. Niech Pan w przyszłości nie wstydzi się swoich łowieckich korzeni, nie chowa koniunkturalnie łowieckiej pasji. Niech Pan pamięta o swoich przodkach, wspaniałych myśliwych ze Żmudzi i ich polowaniach (np. o kuzynie Antonim z Birżynian), o których pisała Magdalena z Nałęcz Gorskich Komorowska we wspomnieniach „Powrót do Żmudzi”.

Autorzy reportażu skoncentrowali uwagę na rzekomych wielomilionowych nadużyciach w ZG PZŁ (rzekomych, bo nie ma wyroku w tej sprawie, moim zdaniem nie będzie). Gdzie te straty, skoro zapłacone książki (też uważam że za drogie) zostały sprzedane. O ile były w finansowaniu tych publikacji, zresztą bardzo ładnie wydanych, nieprawidłowości, to jestem zdania, że należy je wyjaśnić. Mam przeczucie, że na oskarżaniu się skończy, a audyt w konsekwencji pójdzie do kosza. Chodzi o bieżące robienie smrodu i odwrócenie uwagi od niekompetencji i tajemniczych działań związanych ze statutem, który, jak ustawa, zostanie wciśnięty myśliwym bez ich wiedzy i aprobaty. Polecam wywiad prof. dr hab. Wandy Olech, która obnaża skandaliczne działania obecnych władz. Podaję link do tego wywiadu.
http://braclowiecka.pl/…/zarzad-glowny-nie-dzialal-tak-jak-…

Naiwny byłem, czekając w audycji telewizyjnej dyskursu, skupionego na rzeczywistych problemach łowiectwa. Jest ich przecież wiele: ASF, szkody wyrządzane przez zwierzynę, przyszły ustrój łowiectwa określony przez najważniejszy dokument wewnętrzny - statut, poprawa wizerunku myśliwych, stworzenie profesjonalnego aparatu prawno - medialnego, potrzeba nowelizacji ustawy oraz inne problemy nurtujące środowisko.
Chodziły plotki przed emisją programu, że jest on materiałem mającym wykazać heroiczną walkę obecnego łowczego krajowego z dawnym układem gnieżdżącym się w ZGPZŁ i jego przekrętami. I tu też się zawiodłem. Dowiedziałem się z wypowiedzi jednego z dyskutantów, że obecny łowczy krajowy był prawą ręką dawnego łowczego krajowego, którego „przekręty” tak dociekliwie tropi. Patrz też artykuł pod linkiem

http://www.lowiecki.pl/newsy/tekst.php?id=255.
Odnoszę wrażenie, że pan łowczy krajowy wyszedł po tej audycji lekko poobijany. Mam też przeczucie, że Naczelna Rada Łowiecka będzie niebawem przedstawiać ministrowi środowiska kolejnych trzech kandydatów na pewne eksponowane stanowisko związku mieszczącego się przy Nowym Świecie 35.
Tekst zamieszczono też pod linkiem

http://www.kulturalowiecka.pl/…/Wydarzenia_centralne_po%202…
 

   

Uroczyste zakończenie kadencji

Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej

   

26 listopada 2018 roku Komisja Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej podsumowała swoją działalność za lata 2015-2018. W skład komisji wchodzili: Marek Rogoziński - przewodniczący, Krzysztof Mielnikiewicz – wiceprzewodniczący, Dariusz J. Gwiazdowicz, Bogdan Kozyra, Antoni Papież, Andrzej Sontag, Leszek Szewczyk, Marian Tatara i Edward Towpik – członkowie.

Od lewej: Marian Tatara, Leszek Szewczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Bogdan Kozyra, Krzysztof Mielnikiewicz

Od lewej: Leszek Szewczyk, Dariusz  J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński - przewodniczący, Krzysztof Mielnikiewicz - wiceprzewodniczący, Marian Tatara, Bogdan Kozyra

   

Marek Rogoziński omówił najważniejsze prace komisji.


Szkolenie

Opracowano program szkolenia dla nowo wstępujących do PZŁ i sylabus (informator zawierający program nauki kultury łowieckiej, wymagania, kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania). Zatwierdzono pytania egzaminacyjne z zakresu kultury łowieckiej, opracowane przez członków komisji, dodatkowe pytania dla kandydatów na myśliwych zaopiniowano.
Kontynuowano cykl spotkań z redaktorami naczelnych i regionalnych czasopism łowieckich. Podczas seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego zatytułowanego „Akceptacja społeczna warunkiem niezbędnym dla rozwoju łowiectwa”, odbytego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, w dniach 17-19 lutego 2017 roku, w 4 referatach omówiono problematykę wizerunku myśliwego i postrzegania łowiectwa w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zagadnienia związane z redagowaniem i wydawaniem czasopism (tematyka sprzyjająca czytelnictwu, dobór artykułów i materiału zdjęciowego oraz obowiązujące przepisy z zakresu prawa prasowego i autorskiego). W dyskusji podkreślano potrzebę publikowania w centralnej prasie łowieckiej artykułów dotyczących kultury i etyki myśliwskiej. Stanowisko to przedstawił Marek Rogoziński na posiedzeniu NRŁ. Niestety postulat, mimo zrozumienia, nie został wdrożony do bieżącej praktyki.

Redaktorzy czasopism łowieckich w Gołuchowie

 

 

Działalność wydawnicza, naukowa, promocyjna i opiniotwórcza

   

Spotkanie przedstawicielek Oficyny Wydawniczej Forest z autorami podręcznika

 

 

 

Po lewej okładka podręcznika.

   

Niezwykle udanym i pracochłonnym przedsięwzięciem zainicjowanym przez komisję i przeprowadzonym pod jej patronatem było opracowanie podręcznika „Kultura Łowiecka”, jak się okazało, nie tylko dla nowo wstępujących. To interesujące kompendium wiedzy, ukazało się pod redakcją prof. Dariusza J. Gwiazdowicza, przy udziale kilkunastu autorów, spośród których byli też członkowie komisji - Krzysztof Mielnikiewicz, Antoni Papież, Marek Rogoziński i Leszek Szewczyk.

 

Seminarium pt. „Kultura łowiecka wczoraj i dziś” było spotkaniem promującym podręcznik. Odbyło się ono 10 czerwca 2018 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy udziale przedstawicieli świata nauki, głównie uczelni poznańskich, a także redaktorów regionalnych czasopism łowieckich, przedstawicieli komisji kultury i promocji łowiectwa z wielu okręgów, łowczych okręgowych oraz kolegów działających na polu kultury łowieckiej. Autorzy rozdziałów wygłosili referaty wprowadzające do dyskusji. Organizatorem seminarium był prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i poznański łowczy okręgowy Zbigniew Zieliński.

Marek Rogoziński i Krzysztof Mielnikiewicz powołani zostali przez NRŁ do 8 - osobowej Komisji Obchodów 95-lecia PZŁ.

Uczestnicy seminarium w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   
Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Strawa, Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski, Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Aleksandra Matulewska, Antoni Papież, Tadeusz J. Żuchowski, Leszek Szewczyk, Henryk Mąka, Krzysztof Kadlec
   

Wysoką rangę nadano IV Kongresowi Kultury Łowieckiej pt. „Łowy i historia”, który odbył się w Pułtusku w dniach 15-17 czerwca 2018 roku. Komisja Kultury była współorganizatorem imprezy, a w przygotowaniu tego istotnego wydarzenia popularyzującego kulturę łowiecką, szczególne zasługi ma prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, który na swoje barki wziął całkowity ciężar organizacji części naukowej kongresu oraz zaproszenia do wygłoszenia referatów wielu wybitnych naukowców. Komisję kultury w sesji referatowej reprezentowali prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i Krzysztof Mielnikiewicz.

Więcej o kongresie na stronie http://www.kulturalowiecka.pl/aktualnosci.html

   
Otwarcie kongresu
Na sali obrad

Członkowie komisji kultury:

Od lewej: prof. dr.hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński

   
Uczestnicy kongresu
 

Czterech członków komisji (Dariusz J. Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński, Leszek Szewczyk) wzięło udział w konferencji zorganizowanej w Senacie RP - „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Referat wygłosił prof. Dariusz J. Gwiazdowicz.

Na sali obrad
 
Członkowie komisji kultury w senacie. Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz J. Gwiazdowicz, Leszek Szewczyk, Marek Rogoziński.
 

Rozpoczęto starania o wpisanie łowiectwa polskiego (kultury łowieckiej) na krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, z myślą o wpisaniu w przyszłości na listę światową. Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, przy współudziale niektórych członków komisji przygotował wniosek w celu złożenia go przez ZG PZŁ do komisji akredytacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie wniosek jest modyfikowany, a starania dotyczące sfinalizowania wpisu kultury łowieckiej na listę UNESCO powinny być traktowane priorytetowo i uzyskać wsparcie w formie stosownej uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.
Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowany przez Zbigniewa Bonczara i Krzysztofa Szpetkowskiego projekt „Kodeksu etyki sokolniczej” i skierowała go do Naczelnej Rady Łowieckiej. Kodeks uzupełnił dokumenty opracowane przez komisję w poprzedniej kadencji: „Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich”, „Regulamin sztandarowy” i „Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi”.

 

Pozostała działalność

Rozpoczęto wstępną dyskusję na temat modyfikacji letniego stroju organizacyjnego. Skrócenie kadencji organów PZŁ uniemożliwiło zakończenia tego tematu.
Członkowie komisji brali czynny udział w przygotowaniu oraz przebiegu licznych spotkań rocznicowych na szczeblach krajowym, okręgowym oraz w kołach łowieckich. Bardzo cenione pod względem promocji kultury łowieckiej były wystawy kolekcjonerskie organizowane przy okazji odbywających się uroczystości. Na szczególne wyróżnienie w organizacji wystaw zasługuje praca członka komisji Leszka Szewczyka. Komisja Kultury współpracowała z klubami specjalistycznymi działającymi przy ZG PZŁ i komisjami NRŁ.

W dyskusji sformułowano kilka postulatów do rozważenia przez organy powołane w przyszłej kadencji (NRŁ, ZG PZŁ, Komisja Kultury):
• Opracowanie kompleksowej Strategii PZŁ, ujmującej także problematykę kultury i etyki łowieckiej oraz powołanie zespołu specjalistów do rozwiązywania bieżących strategicznych problemów PZŁ.
• Intensywne starania o wpisanie łowiectwa (kultury łowieckiej) na listę UNESCO.
• Wpisanie do statutu obowiązku powoływania przez ZO PZŁ najbardziej potrzebnych komisji (należy je wymienić), w tym Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa.
Z problemów mniejszej rangi komisja postuluje:
• Wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 100-lecia PZŁ.
• Przygotowanie płyty audiowizualnej dla lektorów kultury łowieckiej (taka płyta miała być załączona do książki „Kultura łowiecka”.
• Cykliczne organizowanie kursów dla lektorów kultury łowieckiej.
• Organizację konferencji na temat kultury łowieckiej w sejmie lub senacie.
• Uaktywnienie Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej PZŁ.
• Kontynuowanie spotkań szkoleniowych i dyskusyjnych z komisjami kultury i redakcjami pism regionalnych.
Wyżej wymienione postulaty przekazane zostaną łowczemu krajowemu wraz z protokołem zebrania.
Na zakończenie posiedzenia Marek Rogoziński, człowiek o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, przygotował dyplomy i wręczył je członkom komisji za 3-letnią skuteczną współpracę dla dobra polskiego łowiectwa. Taki sam dyplom otrzymał od uczestników spotkania.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

W tekście wykorzystano fragmenty sprawozdania z działalności komisji kultury autorstwa Marka Rogozińskiego.

 
Marek Rogoziński wręcza podziękowania za pracę w komisji Krzysztofowi Mielnikiewiczowi, Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi, Leszkowi Szewczykowi, Marianowi Tatarze i Bogdanowi Kozyrze
 

Krzysztof Mielnikiewicz
W tekście wykorzystano fragmenty sprawozdania z działalności komisji kultury autorstwa Marka Rogozińskiego

 
   

Hubertus w "Dziczym Jarze"

 Puszcza Napiwodzko-Ramudzka

   
   

Po raz kolejny z radością przyjąłem zaproszenie Leszka Semaniuka i Zarządu KŁ „Dziczy Jar” w Warszawie na polowanie hubertowskie do obwodu w Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej, zachwycającego swym niepowtarzalnym charakterem, w wielu fragmentach rezerwatowym (rezerwaty Małga i Dęby Napiwodzkie), włączonym do obszaru „Natura 2000”, z niezwykle bogatą fauną i florą. W obwodzie bytują: wilki, bobry, wydry, żurawie, orły bieliki, bociany czarne derkacze i wiele innych gatunków.

   

Klikaniem powiększamy zdjęcia

Obwód łowiecki zimą. Resztki jelenia zostawione przez wilki

   

Krótkie odświętne polowanie odbyło się na terenie popoligonowym. Do 1993 r. funkcjonował tu poligon „Muszaki”, powstały w 1949 r. Nieliczne wsie, zniszczone w pożodze wojennej, zostały wysiedlone i przejęte przez wojsko. Obecnie terenem, w tym m.in. rezerwatem Małga, zarządzają leśnicy, którzy realizują program zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych tych ziem. Na szczególną uwagę zasługuje program restytucji cietrzewia i ochrona siedlisk derkacza, w którym aktywnie uczestniczymy, wykaszając wskazane przez przyrodników łąki.

Polowanie rozpoczyna Piotr Materek Dariusz Figielski i Marcin Zaręba ustalają kolejne pędzenie
   
Między pędzeniami Nowe zwyżki gotowe do przyjęcia myśliwych
   

Polowanie, typu szwedzkiego, po raz pierwszy w historii koła, profesjonalnie i sprawnie prowadzili miejscowi gospodarze - myśliwi, zarazem leśnicy - Dariusz Figielski i Marcin Zaręba. 30 myśliwych, w tym około 10 gości położyło na pokocie 3 łanie i dwa dziki. Miła atmosfera, smaczne śniadanie św. Huberta w leśniczówce Uścianek - siedzibie koła, liczna zwierzyna w miocie, nie wyłączając wilków oraz tradycyjny pokot sprawiły, że zostanie ono na długo w pamięci uczestników.

   
W przerwie polowania była grochówka, ciasto i gorące napoje Przygotowanie do pokotu
   
W oczekiwaniu na podsumowanie polowania
 

Królową polowania została Katarzyna Michalik, która szczyci się też mianem pierwszej łowczyni Hubertusa Nadwiślańskiego 2017 (patrz Łowiec Polski 2017/12/66), tytuł wicekróla przypadł Sławomirowi Kościelniakowi, a sygnał król polowania na ustniku plesówki odegrano sympatycznemu skarbnikowi koła Januszowi Glinickiemu. Okazałą plakietę i oryginalne medale królewskie wręczył prezes koła Piotr Materek z prowadzącymi polowanie.

Od lewej: Piotr Materek - prezes koła, Marcin Zaręba i Dariusz Figielski - prowadzący polowanie, Katarzyna Michalik - królowa łowów, Sławomir Kościelniak - wicekról polowania, Janusz Glinicki - też król ........ Pamiątkowa plakieta dla króla polowania ofiarowana przez zaproszonych gości z Garwolina.
Medal dla króla polowania Medal dla króla pudlarzy
Kościół pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie
   

Wieczorna biesiada odbywająca się w sali bankietowej przy Kościele pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie sprawiła że duch patrona myśliwych towarzyszył zebranym do późnego wieczora.

Dziękuję Leszkowi Semaniukowi i zarządowi KŁ „Dziczy Jar” za zaproszenie i miły pobyt w warmińsko-mazurskiej kniei.

Krzysztof Mielnikiewicz

 
 

Polski Związek Łowiecki +

(albo dobra zmiana)

   

kliknij aby powiększyć

   

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej otrzymali komunikat Prezydium tejże rady, z dnia 18.10.2018 r. załączony na skanie. Biorąc pod uwagę wpis Pani Prof. dr. hab. Wandy Olech na Facebooku, podany też w załączeniu, należy zapytać prezydium NRŁ i Łowczego Krajowego, czy komunikat ten oparty jest o kłamliwą informację przekazaną prezydium NRŁ przez Łowczego Krajowego. Gdyby tak się zdarzyło, byłby to niebywały skandal. Pytam wiec, czy prezydium NRŁ formułując komunikat wzięło pod uwagę wiarygodne, oparte na dokumentach, informacje przedstawione przez profesor Olech, tj. projekt zmian ustawy, autorstwa ZG PZŁ, sprzed posiedzenia prezydium NRŁ, przesłany z ministerstwa do Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Myślę, że należą się członkom NRŁ (jeszcze działającej jak się okazuje) szczegółowe wyjaśnienia w tej bulwersującej sprawie. Zapytanie odrębnym pismem skieruję do ZG i NRŁ, a jeżeli otrzymam odpowiedź zamieszczę ją w sieci. Więcej na stronie https://www.facebook.com/diana.piotrowska.71, z której to skopiowałem skan wypowiedzi Pani profesor.

 
JUBILEUSZOWY HUBERTUS W PUŁTUSKU
   

Ogólnopolski Hubertus 2018 w Pułtusku zapowiadany był jako wyjątkowy, gdyż organizacja najważniejszego święta myśliwych przypadła w bieżącym roku w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w 95-lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorem obchodów był Polski Związek Łowiecki, honorowy patronat sprawowali Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska i Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość rozpoczęła hubertowska msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Było to okazałe widowisko, bowiem ogromne wrażenie zrobiło na zebranych ponad 100 pocztów sztandarowych z całej Polski, ustawionych przed ołtarzem i we wszystkich nawach bazyliki.

   
kliknij zdjęcie  i powiększ
   

Celebrę kościelną rozpoczął ks. prał. Wiesław Kosek, który zaprosił zebranych do modlitwy i przedstawił bogatą historię bazyliki. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, leśnicy, myśliwi, członkowie bractw kurkowych, duchowni i mieszkańcy Pułtuska. Byli wśród nich m.in. Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Piotr Jenoch - Przewodniczący ZG PZŁ, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Pułtuska. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr Piotr Siołkowski. W homilii ks. kanonik omówił historię kultu patrona myśliwych w Polsce ze szczególną rolą mszy hubertowskiej oraz drogę zjednoczeniową polskich organizacji łowieckich okresu międzywojennego (uwagi do homilii zamieściłem na zakończenie relacji).

   
Msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Poczty sztandarowe z Przemyśla i Lublina
   
Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska,  Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Od lewej: Andrzej Popowicz - Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta Pułtusk, nadkom. Paweł Antośkiewicz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, mł. insp. Jarosław Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku
   
Podczas mszy św.
   

 Po mszy, przez najdłuższy rynek w Europie, przeszedł orszak myśliwych, leśników i kawalerzystów, prowadzony przez strażacką orkiestrę dętą z Pułtuska.

   
Przemarsz myśliwych i pocztów sztandarowych Rozpoczęcie uroczystości na pułtuskim rynku
   
Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta Pułtuska, Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Widzowie na pułtuskim rynku
   
Widok na scenę główną Zespoły Sygnalistów Myśliwskich HUBERTUS i FOREST BRASS
   

W części oficjalnej
- Minister Henryk Kowalczyk docenił wkład myśliwych i leśników w odzyskanie niepodległości, i w jej utrzymanie podczas trudnych walk niepodległościowych. Wskazał, że obecne mocno dyskutowane prawo łowieckie jest ustawą kompromisową, otwiera nową kartę historii, wzmacnia demokrację, ale też zdobywa ludzi o odmiennych poglądach dla łowiectwa. Podkreślił, że myśliwych chroniących przyrodę należy szanować, mimo różnych poglądów na metody jej ochrony. Wyróżnił myśliwych działania proekologiczne dbałość o środowisko, zwalczanie ASF. Życzył im znalezienia pełnego zrozumienia i poszanowania w społeczeństwie.
- Łowczy Krajowy Piotr Jenoch przypomniał, że na wagę tegorocznego święta wpływają jubileusze, 100-lecie odzyskania niepodległości i 95-lecie PZŁ. Wymienił nazwiska kilku polskich przedwojennych myśliwych o wybitnych zasługach dla odzyskania niepodległości: Józefa Piłsudskiego, generałów Kazimierza Sosnkowskiego - pierwszego prezesa PZŁ (patrz końcowy komentarz autora) i Tadeusza Bór - Komorowskiego; Wojciecha Kołaczkowskiego i Mariana Duryasza - lotników Dywizjonów 303 i 302. Przypomniał zasługi wielu oficerów działających w oflagach, gdzie zakładali ideowe koła łowieckie, propagowali kult św. Huberta, organizowali wystawy i wieczornice patriotyczne.
Piotr Jenoch podkreślił, że umiłowanie polskiej przyrody, szacunek do zwierzyny były nośnikiem patriotyzmu, wiary i kultu św. Huberta. Dlatego polscy myśliwi są zawsze gotowi do obrony rodzimej kniei, ale także historii, tradycji i zwyczajów, za które nasi ojcowie przelewali krew, a często poświęcili swoje życie. Obecnie ekoterrorystyczne grupy interesów chcą ten dorobek zniszczyć, więc nie pozwólmy im bezkarnie rujnować dorobku naszych przodków.

Kolejnymi mówcami byli Andrzej Konieczny i Dorota Subda - p. o. Burmistrz Pułtuska, która wyraziła zadowolenie z wyboru miejsca na obchody krajowego hubertusa i życzyła myśliwym pomyślności w rozwijaniu swej pasji, miłego spędzenia czasu oraz dobrej zabawy.

Część oficjalną zakończyło odczytanie pisma okolicznościowego skierowanego do Łowczego krajowego przez Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu RP oraz wręczenie odznaczeń łowieckich.

W bloku rozrywkowo-edukacyjnym odbyły się koncerty muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołów „Hubertus” KŁ Cyranka Sztum, „Forest Brass” Nadleśnictwa Lidzbark, „Puł_Róg” Pułtuskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej , pogoń za lisem i pokazy efektownej jazdy na koniach, sokolniczy, kynologiczny, mody myśliwskiej oraz szlachetnej sztuki wabienia. Otwarto też wystawy zdjęć nagrodzonych w XXIII Konkursie Fotograficznym „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego oraz „Św. Hubert w Kolekcjonerstwie”, przygotowanej przez Klub kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii. Uroczystości zakończył bal myśliwski.


Krzysztof Mielnikiewicz

 

Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Wystawa fotograficzna "Łowca Polskiego"
   
   

Uwagi autora strony internetowej

 

W homilii ks. dr. Piotra Siółkowskiego znalazły się nieścisłości i istotne błędy rzeczowe, dotyczące zjednoczenia polskiego łowiectwa. Oto one:
1. 16 grudnia 1920 r. powołany Polski Związek Myśliwych miał siedzibę w Poznaniu, a nie w Warszawie, jak odczytał ksiądz.
2. Na XXI Zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 23 i 24 czerwca 1922 r., a nie w 1923 r., przyjęto rezolucję określającą tylko zasady, które zdaniem galicyjskich myśliwych powinny być wzięte pod uwagę przy zakładaniu „ogólnego związku łowieckiego” w Polsce. Na tym zjeździe nie powołano żadnego „Naczelnego Związku Polskiego Łowiectwa na zasadzie równouprawnienia”.
3. 6 i 7 stycznia 1923 r. w Warszawie odbył się II Zjazd Zjednoczeniowy, na którym zatwierdzono statut Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich i tym samym powołano ogólnopolską organizację łowiecką (szczegóły w podręczniku „Kultura Łowiecka” wydanym przez PZŁ i Oficynę „Forest”, a także w Łowcu Polskim w artykule „Wspólną drogą”, z 2013 r., nr 5). Minister zatwierdził statut i powołał CZPZŁ 20 kwietnia 1923 r. wymieniając w paragrafie 32 założycieli związku z imienia i nazwiska. CZPSŁ nie został zatem, jak podano w homilii, założony 9 sierpnia 1923 roku.
4. 29 czerwca 1929 r. roku Centralny Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich zmienił nazwę na Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie jak podano w homilii Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich.
5. W 1936 r. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich przekształcił się w Polski Związek Łowiecki.

 

W przemówieniu łowczego krajowego Piotra Jenocha znalazł się istotny błąd dotyczący historii polskiego łowiectwa. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego (wcześniej CZPSŁ i PZSŁ) był w okresie od 9 lipca 1923 do 17.04 1932 Juliusz hr. Bielski, a nie gen. Kazimierz Sosnkowski.

 

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem p. ministra, iż nowe Prawo łowieckie wzmacnia demokrację w Polskim Związku Łowieckim. Uważam, podobnie jak wielu myśliwych i działaczy łowieckich, że jest wręcz odwrotnie. O zawłaszczeniu łowiectwa przez organy władzy państwowej i namaszczaniu władz łowieckich do szczebla okręgowego świadczą liczne wypowiedzi prasowe, dyskusje w sejmie i petycje składane przez środowiska myśliwskie (ORŁ, NRŁ) jeszcze przed uchwaleniem obowiązującego Prawa łowieckiego. Likwidacja Okręgowych Rad Łowieckich pozbawia organizację charakteru samorządowego, a wprowadza system autokratyczny.

 

Uważam, że główna uroczystość łowiecka zorganizowana 20.10.2018 r. na pułtuskim rynku z udziałem władz państwowych (poza mszą św.), dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 95-lecia utworzenia PZŁ była nieadekwatna do rangi wydarzenia. Jubileusz krajowy w Pułtusku nie dorównał wcześniejszym ogólnopolskim hubertusom w Kielcach, Rzeszowie, Węgrowie, pomimo że nie były one imprezami jubileuszowymi. Wiele uroczystości lokalnych (okręgowych, regionalnych, powiatowych), jak chociażby pobliski Hubertus Węgrowski, było lepiej przygotowanych pod względem organizacyjnym i pijarowym.

Szkoda, że nowy zespół odpowiedzialny za wizerunek PZŁ oraz okręgi przygotowujące myśliwskie święto nie wykorzystały w pełni nadarzającej się okazji do zaprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego, wprost proporcjonalnie do roli, jaką pełni w wielu dziedzinach życia społecznego.

   
 
 

JUBILEUSZOWY HUBERTUS W WĘGROWIE ZA NAMI

   

   
   

Dziesiąty Hubertus Węgrowski wszedł już do tradycji polskiego łowiectwa i leśnictwa. Tegoroczne spotkanie myśliwych, leśników, rolników oraz mieszkańców Podlasia miało podwójny jubileusz, bowiem wpisało się też w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13 października 2018 roku przed pałacem w Łochowie, wzniesionym przez hrabiego Józefa Włodzimierza Hornowskiego  nad malowniczym Liwcem w 1830 r., rozpoczęto największy w Polsce sanitarny  zbiorowy odstrzał dzików. Blisko 500 myśliwych z całej Polski poświęciło swój czas i pieniądze (wg wyliczeń organizatorów ok. 400 tys. zł) na zwalczanie ASF-u, groźnej choroby zakaźnej czarnego zwierza.

Łowy zaszczycili: prof. dr hab. Jan Szyszko – poseł na sejm RP, Andrzej Konieczny dyr. generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy RDLP w Warszawie i Białymstoku, łowczowie okręgowi, członkowie NRŁ, patroni medialni hubertusa, w tym "Kultura Łowiecka" - organ prasowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz myśliwi, leśnicy i rolnicy. Mocną stroną tegorocznych łowów był wyjątkowo liczny udział dian, które polowały w okolicach Broku. Stałym już elementem Hubertusa Węgrowskiego stało się ślubowanie myśliwskie, odebrane przez łowczego okręgowego Bartłomieja Karkusa. Certyfikaty ślubowania adeptom łowiectwa, wręczył prof. Jan Szyszko. Po modlitwie do św. Huberta, błogosławieństwie udzielonym myśliwym i poświęceniu broni przez ks. Tomasza Duszkiewicza uczestnicy polowania udali się do malowniczych, zasobnych w zwierzynę okolicznych łowisk.

Nie obeszło się bez prób zakłócania polowań przez tzw. aktywistów. W trzech kołach łowieckich przeciwnicy polowań fotografowali działania myśliwych, doszło też do kilku incydentów słownych. Kompletnie zawiedzeni uczestnicy protestu, nie doczekawszy się pokotu, który odbył się w łowiskach, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe i odjechali spod łochowskiego pałacu z kwaśnymi minami.

   
kliknij zdjęcie  i powiększ
Odprawa blisko 500 myśliwych przed pałacem w Łochowie Diany w łowisku z  prowadzącym polowanie
   

Uroczyste zakończenie polowania odbyło się nad Liwcem. Prof. Jan Szyszko z Andrzejem Koniecznym uhonorowali najbardziej doświadczoną myśliwą, kol. Irenę, pamiątkowym naszyjnikiem i na jej ręce podziękowali obecnym dianom za udział i uświetnienie polowania.

Podczas łowów padło 20 dzików. Królami polowania zostali Andrzej Przygodzki (2 dziki - KŁ „Soból i Panna”), Maciej Królak (1 dzik - „KŁ Olszynka”) i Adam Kowalczyk (1 dzik - „KŁ Lira”). Uczestnicy polowania otrzymali pamiątkowe odznaki (patrz po lewej).

   
   
Diana Irena dziękuje organizatorom polowania za organizację polowania i otrzymane wyróżnienie Prof. Jan Szyszko i ks. Tomasz Duszkiewicz z królami polowania
   

Ku pamięci

   

Uroczystości niedzielne 14 października, miały charakter religijny z mocnym akcentem łowieckim, leśnym i rolniczym, które to profesje, jak podkreślił prof. Jan Szyszko, spaja Kościół katolicki. Motyw dbałości o polską przyrodę i jej racjonalne użytkowanie przez myśliwych, leśników i rolników przewijał się w wystąpieniach wicemarszałek Senatu Marii Koc, prof. dr. hab. Jana Szyszko, biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, ks. Tomasza Duszkiewicza - organizatora hubertusa, Andrzeja Koniecznego - dyr. gen. Lasów Państwowych oraz Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, głównego celebransa mszy św. na błoniach parafii św. Ojca Pio w Węgrowie.

Tegoroczne „Dzwony św. Huberta”, przyznawane za wkład pracy w organizację Hubertusa Węgrowskiego oraz za propagowanie i kształtowanie polskiego modelu leśnictwa i łowiectwa, z rąk prof. Jana Szyszki odebrali : Jerzy Derlicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Koło Łowieckie „Soból i Panna”, Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży oraz Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Część oficjalną zakończyła ceremonia posadzenia dębu niepodległości, poświęconego przez papieża Franciszka.

 
Ołtarz św. Huberta Myśliwi podczas parady św. Huberta
   

Dodatkowymi atrakcjami hubertusa była niemal kilometrowa parada myśliwych, leśników i jeźdźców konnych, maszerująca z węgrowskiego rynku do parafii św. Ojca Pio, pokaz musztry ułańskiej i gonitwa za lisem. Uroczystości towarzyszył jarmark hubertowski z rekordową liczbą straganów. W namiotach kół łowieckich zebrani mogli skosztować smacznej dziczyzny i regionalnych przysmaków.

Muzyczną oprawę mszy św. zapewnił Mieczysław Leśniczak z Zespołem Reprezentacyjnym PZŁ, a część artystyczną, ku wielkiemu zadowoleniu uczestników imprezy Zespół AKTIV i GOLEC uORKIESTRA.
 

Krzysztof Mielnikiewicz

fot.: Krzysztof Mielnikiewicz

Marcelina Puchalska

   
Msza św. zgromadziła tłumy myśliwych, leśników i parafian Od lewej: Stanisław Kurylak, Adam Wróbel, Ryszard Gregorczyk, Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikiewicz
 
 
 

50 LAT MINĘŁO ...

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDIÓW DZIENNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

   

Z inicjatywy Witalisa Kuryłowicza, Andrzeja Haściłowicza, Marka Szymczukiewicza i Jana Wołosika, absolwenci pierwszego rocznika studiów dziennych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, dziś Politechniki, spotykają się od 2008 r. co 5 lat. W 1964 roku na na nowo powstałym, kształcącym w trybie dziennym,  wydziale mechanicznym uczelni, przy ulicy Grunwaldzkiej, rozpoczęło studia ok. 60 osób. Dyplom inżyniera mechanika, po 4 latach nauki, odebrało w pierwszym terminie 29 absolwentów.

Tegoroczny zjazd, przeprowadzony 7 września miał szczególny, jubileuszowy charakter, bowiem obchodzony  był w roku 50 - lecia ukończenia studiów.

Po serdecznych powitaniach i niewymuszonych komplementach odbyło się oficjalne spotkanie z władzami uczelni. Uczestniczyli w nim prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - dziekan wydziału mechanicznego,  prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka Dahlke - prodziekan wydziału mechanicznego i Mateusz Adaszczyk - pełnomocnik rektora ds. losu absolwentów PB. Naukowcy zaprezentowali,  uczelnię i wydział mechaniczny, zwracając szczególną uwagę na osiągnięcia naukowe, wysoką ocenę jakości kształcenia, potwierdzoną czołowymi lokatami w rankingach uczelni technicznych oraz na aktywność międzynarodową. Uczestnicy zostali zaproszeni na przyszłoroczny jubileusz 70-lecia powołania Politechniki Białostockiej.

Inżynierowie Jerzy Skorupa, Jan Wołosik i Marek Szymczukiewicz przedstawili krótko swoje drogi zawodowe, podkreślając że odniesione sukcesy zawdzięczają dobremu przygotowaniu zawodowemu uzyskanemu na uczelni.

kliknij zdjęcie  i powiększ

Przed  oficjalnym spotkaniem.

Od lewej: Andrzej Haściłowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Andrzej Grabowski, Stanisław Niedbała, Jan Wołosik,  Zofia Stręciwilk, Mikołaj Kuptel, Czesław Stręciwilk, Kazimierz Żynel, Elżbieta Ramotowska - Nowińska

Od lewej: Kazimierz Żynel, Józef Tołwiński, Marek Szymczukiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Witalis Kuryłowicz
   
Od lewej: Wiesław Szustak, Barbara Banulewicz - Nachimowicz, Zbigniew Nowiński, Elżbieta Ramotowska - Nowińska Od lewej: Henryk Grejner, Józef Tołwiński, Piotr Siebiesiewicz
   
 

Spotkanie z absolwentami zaszczycili (od prawej):

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - dziekan wydziału mechanicznego, prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor ds. nauki, prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka Dahlke - prodziekan wydziału mechanicznego i Mateusz Adaszczyk - pełnomocnik rektora ds. losu absolwentów PB

O swej pracy w Niemczech opowiada inż. Jerzy Skorupa.

Od lewej: Stanisław Niedbała, Czesław Stręciwilk, Marek Szymczukiewicz, Elżbieta Banulewicz-Nachimowicz, Wiesław Szustak, Andrzej Haściłowicz, Jan Wołosik

   

   

 

Od prawej: Witalis Kuryłowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Mikołaj Kuptel, Zofia Stręciwilk, Stanisław Niedbała oraz Aleksander Onopa i Jan Wołosik

Pierwszy rząd: Witalis Kuryłowicz, Aleksander Onopa, Jan Wołosik,  Andrzej Haściłowicz, Wiesław Szóstak, Marek Szymczukiewicz.

   

   

Od lewej: Piotr Siebiesiewicz, Ryszard i Wiesława Gólczowie, Janusz Szwarc

Od lewej: Zbigniew Nowiński, Elżbieta Nowińska, Romuald Jergieniew, Józef Tołwiński, Kazimierz Jurczak, Henryk Grejner, Henryk Szkiłądź

 
   

Po części oficjalnej inżynierowie zwiedzili nowoczesne wydziały i laboratoria, w których studenci opracowują projekty i konstruują m.in.:  łaziki marsjańskie, roboty, pojazdy wyścigowe - mechanizmy zajmujące czołowe lokaty w konkursach międzynarodowych, w tym w USA i Japonii.

 

Prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke oprowadza uczestników zjazdu koleżeńskiego po  pracowniach i laboratoriach kierunku mechanicznego Politechniki Białostockiej

 

   
Pierwsi absolwenci studiów dziennych Politechniki Białostockiej (wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej) z osobami towarzyszącymi oraz  profesorami Politechniki Białostockiej
 
Po oficjalnym spotkaniu na Politechnice Białostockiej uczestnicy jubileuszu zwiedzili z inicjatywy Marka Szymczukiewicza,  jedną z najnowocześniejszych w Polsce, spalarnię śmieci komunalnych, zlokalizowaną na przedmieściach Białegostoku
   
   
Inauguracyjny toast w restauracji "Astoria" wznosi Witalis Kuryłowicz; obok: Andrzej Haściłowicz, Andrzej Grabowski, Stanisław Niedbała, Zbigniew Nowiński
 
KRAJOWY ZJAZD KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ W ŁĘŻECZKACH K. CHRZYPSKA WIELKIEGO
   

Podczas ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ delegaci

z zadowoleniem przyjęli zaproszenie Krzysztofa Kadleca – prezesa oddziału poznańskiego KKiKŁ, by obradować w Łężeczkach, małej wiosce na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego wśród morenowych wzgórz, jezior i dolin rzek.

Spotkanie rozpoczęto koncertem polskiej muzyki łowieckiej w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu oraz dwiema ciekawymi prezentacjami. Dr inż. Tomasz Sobalak, przybliżył słuchaczom postać twórcy wielkopolskiego łowiectwa Władysława-Janta Połczyńskiego na tle jego aktywności kulturalnej, a dr hab. Aleksandra Matulewska - prof UAM w Poznaniu omówiła historię kuchni myśliwskiej.

kliknij zdjęcie  i powiększ
dr Tomasz Sobalak dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM
   
Zespół "Babrzysko" Msza św. w kościele w Chrzypsku Wielkim
   

Sobotni dzień obrad XII KZD KKiKŁ rozpoczęła msza św. w późnogotyckim zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha (1600-1609) w Chrzypsku Wielkim. Mszę celebrował ks. proboszcz Marian Ciesielski, którego homilia nacechowana była sympatią do myśliwych i troską o polską przyrodę. Łowiecki charakter mszy podkreśliła liturgia hubertowska, muzyka z rogów płynąca w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”, wystrój ołtarza, poczty sztandarowe klubu i oddziałów regionalnych oraz liczna grupa myśliwych w strojach galowych.

   
Uczestnicy mszy św. w Chrzypsku Wielkim
   

XII Krajowy Zjazd Delegatów
Marek Stańczykowski - prezes klubu powitał delegatów i znamienitych gości, a wśród nich: prof. dr. hab. Lesława Łabudzkiego, prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza, prof. dr. hab. Jerzego Wiśniewskiego, członków NRŁ dr. Ste-fana Federa i Krzysztofa Mielnikiewicza, oraz dr. Macieja Strawę, Kwiryna Napartego i Jarosława Nowakowskiego - nadleśniczych nadleśnictw Sarbia, Pniewy i Sieraków.

   

Od prawej: dr Stefan Feder, prof. dr hab. Lesław Łabudzki,

prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski, Kwiryn Naparty i Jarosław Nowakowski - nadleśniczowie

Od lewej: Krzysztof Szpetkowski - red nacz. "Krakowskiego Myśliwca" , Krzysztof Mielnikiewicz - czł. NRŁ, dr Maciej Strawa - prezes Klubu Sygnalistów PZŁ, Krzysztof Kadledc - prezes oddziału poznańskiego KKiKŁ,  Marek Busz - red. nacz. kwartalnika "Z Zielonogórskiej Kniei"

   

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Mielnikiewicz i Stefan Feder wręczyli odznaczenia łowieckie. Złomem uhonorowano Romana Gawłowskiego - prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, Medal Świętego Huberta otrzymali Tomasz Grzesiak i Krzysztof Gut. Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali Sylwester Sznabel i Jan Maciejewski, a Medale Za Zasługi dla KKiKŁ wręczono Zdzisławowi Korzekwie i Jerzemu Bielowi. Członkostwem honorowym klubu zaszczycono Andrzeja Głowackiego i Wiktor Szukalskiego. Członkom honorowym klubu wręczono odznaki pamiątkowe; odebrali je obecni na zjeździe Izabela Malec, Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk, Antoni Papież i Andrzej Głowacki.  Zaproszonych gości uhonorowano medalami pamiątkowymi z okazji 95-lecia PZŁ i 46-lecia klubu. Powołano też nowy Roztoczański Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Akt powołania odebrała Liliana Keller.

   

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Maciejewski, Sylwester Sznabej, Roman Gawłowski i Stefan Feder

Od lewej: Stefan Feder, Tomasz Grzesiak, Krzysztof Gut, Krzysztof Mielnikiewicz

   

Liliana Keller odbiera akt powołania Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ

Podziękowanie Krzysztofowi Kadlecowi  za organizację zjazdu składa Marek Stańczykowski

Członkowie klubu przyjęli sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, udzielili absolutorium zarządowi, przyjęli budżet na rok następny, zaakceptowali większość wniosków zgłoszonych przez oddziały o nadanie odznaczeń łowieckich i zobowiązali zarząd do ich przedłożenia ZG PZŁ.
Zjazd wybrał kapitułę medalu klubowego w składzie: Antoni Papież – przewodniczący, Leszek Szewczyk – wiceprzewodniczący, Jerzy Mikołajczyk - sekretarz oraz Waldemar Smolski, Krzysztof Oleszczuk, Tomasz Grzesiak – członkowie.

Każdy dzień, pełen kolekcjonerskich wrażeń, podsumowywano na tradycyjnych biesiadach myśliwskich, uświetnionych muzyką myśliwską i potrawami z dziczyzny.

   

Ku pamięci. Od lewej: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz,  prof. dr hab. Lesław Łabudzki, prof.  dr hab. Jerzy Wiśniewski, Krzysztof Mielnikiewicz, dr Stefan Feder

Delegacja kielecka na XII KZD w Łężeczkach.

Od lewej: Jerzy Pawiński, Stanisław Wyrzycki, Maryla i Marek Liberowie, Zdzisław Plebański

   

Zjazd upamiętniono  medalami okolicznościowymi i publikacją opracowaną przez oddział poznański klubu.

       
       

Pamiątkowe medale zjazdowe i odznaka członka honorowego KKiKŁ

W publikacji książkowej zawarto rozdziały:

* Krzysztof Kadlec: Historia Poznańskiego Oddziału Klubu * Kolekcjonera iKultury Łowieckiej w zarysie
* Tomasz Sobalak: Władysław Janta-Połczyński wobec zagadnień kultury
* Michał Mańkowski: Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko" przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu
* Aleksandra Matulewska: Kuchnia myśliwska wczoraj i dziś
* Wojciech Matysiak: Szamotulski „Salon Hubertowski"
* Krzysztof Kadlec: Feliks Nowowiejski - twórca sygnałów myśliwskich
* Leszek Szewczyk: Literatura łowiecka częścią dziedzictwa narodowego Polaków

       
 

IV KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ w PUŁTUSKU WYDARZENIEM KULTURALNYM JUBILEUSZU 95. LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
„Łowy i historia”

   

W zespole hotelowo-rekreacyjnym usytuowanym w odrestaurowanym zabytku - pułtuskim zamku nad Narwią, na skraju Puszczy Białej, będącym, między XIII a pierwszą połową XIX wieku, własnością biskupów płockich, gościli naukowcy i myśliwi by rozmawiać o kulturze i historii łowiectwa.

   

kliknij zdjęcie  i powiększ

   
   
   
   
   
Na sali obrad
 

Kongres odbył się pod patronatem Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, który przywitał gości
i uczestników kongresu i poinformował zebranych o zmianach dokonanych w modelu zarządzania łowiectwem,
i trwającym procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy Prawo łowieckie w związku z potrzebą nowelizacji zasad szacowania szkód łowieckich. Minister życzył uczestnikom spotkania owocnych obrad i satysfakcji z uprawiania łowiectwa.
Piotr Jenoch łowczy krajowy przedstawił słuchaczom historię zamku i ziemi pułtuskiej z ciekawą i udoku-mentowaną historią łowiectwa pod panowaniem książąt mazowieckich i biskupów płockich. Podkreślił konieczność zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego - chluby polskiego łowiectwa, ważnego instrumentu istotnego przy ukazywaniu właściwego wizerunku polskiego myśliwego.

   
Przemawiają Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Piotr Jenoch - łowczy krajowy
   

W uznaniu zasług Minister Henryk Kowalczyk wręczył kilkunastu myśliwym i pracownikom PZŁ odznaczenia państwowe. Brązowe krzyże zasługi otrzymali: Henryk Białczak, Zygmunt Bieliński, Jan Edward Majewski, Jan Bartłomiej Popczyk, Ludwik Bogdan Rataj, Aleksandra Anna Szulc, Zbigniew Trzaska. Medale za Długoletnią Służbę nadawany przez Prezydenta RP wręczono: Romanowi Stanisławowi Laszukowi i Marii Maksymiuk (złote) oraz Lucynie Czyżewskiej (brązowy).

Podczas inauguracji drugiego dnia kongresu przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ prof dr. hab. Maciej Kaliski w asyscie Marka Rogozińskiego - przewodniczącego komisji kultury NRŁ wręczył Medale Św. Huberta za działalność na niwie kultury łowieckiej prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi i Markowi Buszowi.

Odznaczeni myśliwi Brązowym Medalem Zasługi z mi-nistrem Henrykiem Kowalczykiem i Piotrem Jenochem - łowczym krajowym.

Odznaczeni medalem Za Długoletnią Służbę  z minis-trem i łowczym krajowym.

 

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Historia kołem się toczy” wygłosił prof. dr. hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. W podsumowaniu prelegent zasygnalizował konieczność opracowania polityki łowieckiej państwa, strategii rozwoju Polskiego Związku Łowieckiego i wpisaniu kultury łowieckiej na listę światowego niematerialnego dziedzictwa „Unesco”. Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk z Łowczym Krajowym Piotrem Jenochem otworzyli wystawę „Łowy i historia” przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Eksponatów użyczyli Leszek Szewczyk i Bogdan Kowalcze.

   

Minister Henryk Kowalczyk z Piotrem Jenochem otwierają wystawę kolekcjonerską

Od lewej: dr Marek Rogoziński, Marek Busz, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. Maciej Kaliski

   

Minister Henryk Kowalczyk na pamiątkę zwiedzenia wystawy otrzymał od zarządu KKiKŁ medal okolicznościowy Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej - uczestnicy kongresu
 

Uczestnicy kongresu przed pawilonem wystawowym
 
Część referatowa kongresu
 

Radzie naukowej kongresu przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w ochronie przyrody i środowiska, ekologii, łowiectwie, badający gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasu, estetykę lasu i jego kulturotwórczą rolę, wykładowca tej tematyki na wielu uczelniach zagranicznych.
Sesja popularno - naukowa składała się z sześciu bloków tematycznych prowadzonych przez profesorów dr. hab.: Kazimierza Ilskiego, Stefana Zawadzkiego, Zbyszko Górczaka, Tadeusza Linknera i Dariusza J. Gwiazdowicza.

Wykłady wygłosili:

prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz  -  Historia kołem się toczy Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Polowanie w starożytności Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Polowania w starożytnej Asyrii Dr hab. Zuzanna Benincasa prof. UW - Zagadnienie polowania w rozważaniach
rzymskich jurystów okresu klasycznego
Dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM – Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym Dr hab. Anna Kotłowska prof. UAM – Polowanie w Bizancjum Dr hab. Adam Krawiec prof. UAM – Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej Prof. dr hab. Zbyszko Górczak – Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki
Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak prof. UAM – O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI – XVIII wieku Dr hab. Piotr Daszkiewicz prof. PAN – Introdukcje i polowania na ziemiach polskich w XIX wieku Dr Edward Marszałek – Bieszczady, z dziejów łowieckiego eldorado Dr hab. Tomasz Kargol – Kultura łowiecka ziemiaństwa polskiego
Dr hab. Krzysztof Ślusarek – "Dyplomatyka i łowy”, polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów Dr Krzysztof Jażdżewski – Od wyniszczenia ku odbudowie. Populacja jelenia na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku Dr hab. Piotr Okulewicz prof. UAM – Miejsce polowania w życiu elit politycznych II RP. Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Polowanie jako element przywilejów władzy w okresie PRL
Mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz - Łowiectwo ludowe Dr Wojciech Gąsienica Byrcyn - Łowiectwo ludowe w Tatrach Mgr Michał K. Nowak – Z dziejów hodowli i zasiedlania bażantów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Dr Adam Borowicz – Społeczna ocena aktywności myśliwych
Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM – Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku
 
Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM – Specyfika polskiego języka łowieckiego na tle wybranych języków europejskich Dr hab. Magdalena Stuligrosz – Obraz łowów w poezji starożytnych Greków Dr Aleksandra Arndt – Artemida, bogini łowów
Prof. dr hab. Tadeusz Linkner – Artystycznym słowem o myślistwie w naszej literaturze Dr hab. Arkadiusz Wagner – Łowy w Polsce w świetle grafiki europejskiej XVI – XVIII wieku Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska – Myśliwi, poeci, muzycy, kaznodzieje – łowy króla Zygmunta III Wazy w Puszczy Białowieskiej Dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK – Dziczyzna w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne i dietetyka
 
Mgr Bogdan Gałązka – Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan Szyttler o dziczyźnie i kuchni myśliwskiej Mgr Krzysztof Kadlec zaprezentował wybrane utwory muzyki myśliwskiej Dr Marek Rogoziński podsumował IV Kongres Kultury Łowieckiej  
 

Prelegenci naukowcy, nie będący myśliwymi, mający dostęp do rzadkich i starych dokumentów archiwalnych, przedstawili wiele nieznanych i cennych informacji o łowach i łowcach od czasów starożytnych do współczesności. Przykładem niech będzie referat prof. dr. hab. Bogumiły Jędrzejewskiej z Białowieży, która na podstawie niepublikowanych dotychczas starodruków przedstawiła Zygmunta Wazę jako zapalonego i wytrawnego myśliwego polującego ze świtą w Białowieży, obalając powielany od dawna mit o słabej pasji łowieckiej króla.
Teksty wykładów dostępne będą w publikacji pokongresowej, której wydanie planowane jest jesienią br.
Dla upamiętnienia kongresu organizatorzy wydali zestaw pamiątek: dwie kartki pocztowe beznominałowe, serię znaczków spersonalizowanych „Mój znaczek”, oznakę oraz zorganizowali stoisko pocztowe, na którym stemplowano listy datownikiem okolicznościowym i wysłano listy polecone zaopatrzone w R-kę z grafiką kongresową.

   

Pamiątki kongresowe
   

Podsumowania kongresu dokonał Marek Rogoziński - przewodniczący komisji kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Wysoko ocenił dobór tematów i merytorykę wygłoszonych referatów, podkreślił zaangażowanie prof. dr. Dariusza J. Gwiazdowicza w przygotowanie części naukowej kongresu, zwłaszcza skuteczne zaproszenie do wygłoszenia referatów sławnych naukowców, głównie historyków z polskich placówek naukowych.

Wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów skierowali profesorowie Kazimierz Ilski i Stefan Zawadzki. Uznali oni konferencję jako ważne wydarzenie nie tylko dla myśliwych, ale i przedstawicieli świata nauki, którzy poszerzyli swój krąg zainteresowań badawczych o tematykę łowów. Opinie naukowców o kongresie i myśliwych troszczących się o przyrodę i kulturę, będą najlepszym fundamentem położonym pod budowę wizerunku współczesnego myśliwego.
Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w zakładce „Łowiec Polski”.

Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

W sobotni wieczór podczas wykwintnej biesiady w tawernie nad Narwią uznany prezenter i popularyzator kuchni myśliwskiej Grzegorz Rusak opowiadał o potrawach z dziczyzny jako podstawie kuchni staropolskiej, czym wprowadził biesiadników w cudowny świat smaków możliwych do uzyskania, jak zapewniał, tylko z naturalnych surowców z dziczyzny.

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Wojciech Gąsienica-Byryn, Edward Marszałek, Mieczysław Struzik i Marek Rogoziński (stoi)  
 

Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w zakładce „Łowiec Polski”.

Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

Ostrołęcka Okręgowa Rada Łowiecka

bieżącej kadencji zakończyła działalność

 

15.06.2018 r. zakończyła działalność Okręgowa Rada Łowiecka w Ostrołęce. Podczas uroczystego posiedzenia w Kamiance n. Narwią z udziałem szerokiego aktywu (przewodniczący komisji, okręgowy rzecznik dyscyplinarny, przedstawiciele sądu łowieckiego, administracji i księgowości) łowczy okręgowy Paweł Jenoch przedstawił powołanych przez ZG PZŁ członków zarządu okręgowego: Henryka Białczaka, Kazimierza Duckiego i Zdzisława Nizińskiego. Omówił przygotowania do obchodów 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i bieżącą działalność łowiecką. Po obradach podczas uroczystej części spotkania, wręczono odznaczenia łowieckie, kordelasy okolicznościowe i upominki.

kliknij zdjęcie  i powiększ

Przemawia Paweł Jenoch - łowczy okręgowy. Od lewej: Henryk Białczak, Roman Dudek, Jan Moskalik, Henryk Ryszewski, Marek Jarzębski

Od lewej: Henryk Faderewski, Kazimierz Ducki, Piotr Dudek, Zdzisław Niziński, Marian Sikorski, Krzysztof Rasiński

   

Monika Dziedzicka, Halina Wiśniewska, Wojciech Moskalik

Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Halinie Wiśniewskiej - głównej księgowej  za blisko 40-letnią współpracę

   

Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Pawłowi Jenochowi - za współpracę

Paweł Jenoch z członkami zarządu okręgowego wręcza Krzysztofowi Mielnikiewiczowi podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz ostrołęckiego łowiectwa

   
 

Seminarium w Poznaniu

"Kultura łowiecka wczoraj i dziś"

 

W zabytkowej, reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyło się 10 czerwca br. seminarium zatytułowane „Kultura łowiecka dziś i jutro”, połączone oraz promocją podręcznika „Kultura Łowiecka”. Organizatorami spotkania byli prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza i łowczy okręgowy z Poznania Zbigniew Zieliński.

Profesor powitał znamienitych gości, a wśród nich: m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzeja Dubasa dr h.c. multi, prof. dr hab. Małgorzatę Mańkę - członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Huberta Szramkę, prof. zw. dr hab. Jerzego Wiśniewskiego, dr inż. Robert Kuźmińskiego - prodziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, dr hab. Roberta Kamieniarza, dr inż. Benedykta Roźmiarka - dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Annę Makarewicz - kierownika Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, a także redaktorów regionalnych czasopism myśliwskich, przedstawicieli komisji kultury i promocji łowiectwa z wielu okręgów, łowczych okregowych oraz autorów promowanego podręcznika, siódmej już pozycji cyklu wydawniczego realizowanego przez ZG PZŁ i Oficynę Wydawniczą „Forest”.

W części wykładowej seminarium autorzy książki: naukowcy, kolekcjonerzy, praktycy łowieccy w dwudziestominutowych referatach, zwrócili uwagę na najistotniejszą problematykę swoich rozdziałów i, co ważne, ukazali dziejową zmienność łowieckich zjawisk kulturowych, pokazali ewolucję myślenia i zachowań myśliwych od paleolitu do współczesności, skutkujących tworzeniem duchowego i materialnego dorobku, będącego istotnym składnikiem dziedzictwa ludzkości. Takie ujęcie tematu uatrakcyjniło narrację, która poparta licznymi cytatami stała się żywa i ciekawa.

W części referatowej prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz mówił o przełomowych okresach w historii łowiectwa, Marek Rogoziński zaprezentował zadania komisji Kultury NRŁ, Krzysztof Mielnikiewicz dokonał oceny zwyczajów łowieckich dawniej i dziś, dr Maciej Strawa przedstawił problematykę ceremoniału myśliwskiego, a Krzysztof J. Szpetkowski omawiał związki polowania z etyką. W sesji popołudniowej prof. dr. hab. Tadeusz J. Żuchowski wprowadził słuchaczy w świat sztuki inspirowanej łowami, Henryk Mąka ukazał wartości historyczne i kulturowe sokolnictwa, Krzysztof Kadlec scharakteryzował muzykę inspirowaną łowami, dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM przedstawiła specyfikę języka i literatury łowieckiej, dr Antoni Papież zakończył sesję problematyką kolekcjonerstwa łowieckiego.

Z referatów wynika, ze autorzy ukazali w książce dziejową zmienność łowieckich zjawisk kulturowych, pokazali ewolucję myślenia i zachowań myśliwych od paleolitu do współczesności, skutkujących tworzeniem duchowego i materialnego dorobku, będącego istotnym składnikiem dziedzictwa ludzkości. Takie ujęcie tematu uatrakcyjniło narrację, która poparta licznymi cytatami stała się żywa i ciekawa.

Książka ukazała się nieprzypadkowo w roku jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Wydawca i autorzy pragnęli w sposób kompleksowy pokazać bogactwo dorobku kulturowego, dając myśliwym istotne argumenty w dyskusji z przeciwnikami polowań negującymi niemal wszystkie tradycje i zwyczaje łowieckie.
Książkę można kupić w Zarządach Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz w redakcji i sklepie internetowym „Łowca Polskiego”.

Krzysztof Mielnikiewicz
 

Uczestnicy seminarium w Kolegium Rungego
 
Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Marek Rogoziński Krzysztof Mielnikiewicz

Dr. inż. Maciej Strawa

Krzysztof Szpetkowski Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
Henryk Mąka Krzysztof Kadlec Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM
Antoni Papież Prof. Dariusz Gwiazdowicz wpisuje dedykację uczestnikom kongresu

Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Strawa, Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski,

Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Aleksandra Matulewska, Antoni Papież, Tadeusz J. Żuchowski,

Leszek Szewczyk, Henryk Mąka, Krzysztof Kadlec

 
     

NRŁ dokonała wyboru kandydatów na stanowisko Łowczego Krajowego

   

Naczelna Rada Łowiecka w oparciu o art. 32a ust. 5 pkt 1 znowelizowanej 22 marca 2018 roku ustawy Prawo Łowieckie dokonała wyboru 3 kandydatów na stanowisko łowczego krajowego spośród czterech kandydatów: Piotra Jenocha - łowczego okręgowego z Warszawy, Andrzeja Łacica - łowczego okręgowego z Lublina, Krzysztofa Łazowskiego - łowczego okręgowego z Tarnowa i Bogumiła Wójcika - kierownika Wydziału Prawnego ZG PZŁ. Kandydaci szczegółowo zreferowali swoje wizje funkcjonowania polskiego łowiectwa, odpowiadali także na liczne pytania członków NRŁ.

W wyniku tajnego głosowania największe poparcie otrzymali: Piotr Jenoch, Bogumił Wójcik i Andrzej Łacic. Koledzy Ci zostaną zarekomendowani ministrowi ochrony środowiska, jako kandydaci na stanowisko przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ. Posiedzenie prowadził Andrzej Gdula - prezes naczelnej rady Łowieckiej.

kliknij zdjęcie  i powiększ  
Piotr Jenoch Bogumił Wójcik
Krzysztof Łazowski Andrzej Łacic
Komisja skrutacyjna podczas pracy: Od lewej: Adam Stępniak, Jerzy Pawliszak, Zygmunt Leszczyński

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. 

Od lewej: Bolesław Tatarzycki, Andrzej Gdula - prezes, Jan Suchorończak, Roman Dziedzic

   
Pierwszy z lewej Paweł Gdula, drugi z prawej Janusz Mazur Od prawej: Marek Gorski, Zdzisław Rutkowski, Jerzy Barbarowicz
Od lewej: Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikiewicz, Henryk Stokłosa Od lewej: Bogumił Wójcik, Krzysztof Łazowski, Andrzej Łacic, Piotr Jenoch
   

Wkrótce inauguracja Jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego 

 
Więcej po kliknięciu zdjęcia
Od lewej: Diana Piotrowska, Jan Suchorończak, Aleksandra Szulc. Stoją od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński, Adam Hromiak, Henryk Stokłosa, Zbigniew Zieliński, Janusz Szkatuła:
 

Wigilijne spotkanie ostrołęckich myśliwych

     

Więcej po kliknięciu zdjęcia

     

IX HUBERTUS WĘGROWSKI

MAZOWSZA I PODLASIA 2017

 

Więcej po kliknięciu na oznakę

     

XI HUBERTUS ŚWIĘTOKRZYSKI

     

Więcej po kliknięciu na zdjęcie zdjęcie

     

Mykita w gronie siedemdziesięciolatków

  Więcej po kliknięciu na zdjęcie

Rekordowe grzybobranie w Puszczy Białej

Więcej po kliknięciu na środkowe zdjęcie
   

Jubileusz czterdziestopięciolecia

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Więcej po kliknięciu na plakat

 

KRESOWE  DIANY  W BIAŁOWIEŻY

 

Więcej po kliknięciu na plakat

 

O ŁOWIECTWIE W SENACIE RP

Konferencja „Gospodarka łowiecka jako element 
ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”

   
Więcej po kliknięciu na zdjęcie
Członkowie Komisji Kultury NRŁ, uczestnicy konferencji: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz Gwiazdowicz, Leszek Szewczyk i Marak Rogoziński
   

Pies w kulturze łowieckiej

Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim

Więcej po kliknięciu na zdjęcie

 

HUBERTUS EXPO 2017

   

Więcej po kliknięciu na zdjęcie

Członkowie KKiKŁ i Klubu Dian PZŁ. W środku, między dianami, członek honorowy PZŁ Wiktor Szukalski.
   

Narada myśliwych w Broku n. Bugiem

   
W malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym Binduga w Broku n. Bugiem 11.03.2017 r. odbyło się spotkanie prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody w okręgu ostrołęckim.

Więcej po kliknięciu na zdjęcie.

 

Wojciech Kwiatkowski, Bogdan Pągowski, Krzysztof Mielnikiewicz

   
OBRADOWAŁ ODDZIAŁ WARSZAWSKI
KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ
 
Więcej po kliknięciu na zdjęcie

 

 

 

 

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: