AKTUALNOŚCI

 
 
HUBERTUS w BIAŁEJ PODLASKIEJ w roku 100-lecia PZŁ
więcej po klknięciu na zdjęcie
 
   
 

Niezwykle udany start organizacyjny

bialskopodlaskich kolekcjonerów

 

21 grudnia 2021 r. komitet założycielski w składzie: Jacek Szałucha, Zbigniew Kozioł – inicjatorzy powołania oddziału oraz Igor Bloch, Krzysztof Daniluk, Wojciech Kobylarz, Rafał Konieczny, Sebastian Santus i Tomasz Szozda uzyskali pozytywną opinię łowczego okręgowego w Białej Podlaskiej w sprawie utworzenia oddziału KKiKŁ PZŁ. Wniosek został zatwierdzony przez zarząd krajowy klubu 6.01.2022 r., dokładnie w 99 rocznicę uchwalenia statutu Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, pierwszej po rozbiorach polskiej zjednoczonej organizacji łowieckiej.

Zebranie organizacyjne oddziału odbyło się 5 marca br. w sali konferencyjnej ZO PZŁ w Białej Podlaskiej z udziałem Andrzeja Daniluka – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Sebastiana Santusa – Łowczego Okręgowego oraz gości – członków KKiKŁ PZŁ: Marka Stańczykowskiego – prezesa, Bogdana Kowalcze – wiceprezesa, Wacława Gosztyły – sekretarza, Janusza Sieka i Liliany Keller – redaktorów Kultury Łowieckiej, Leszka Semaniuka – członka honorowego klubu, Jana Siemaszko, Marka Oczkowicza z Oddziału Kieleckiego oraz Krzysztofa Mielnikiewicza autora monografii klubowej.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy od założenia oddziału deklaracje przystąpienia w szeregi kolekcjonerów, miłośników kultury łowieckiej, zgłosiło 15 myśliwych, przyjętych oficjalnie na zebraniu inauguracyjnym. Członkostwo w klubie łowczego okręgowego i członka NRŁ, wg obserwacji z innych okręgów, jest prognostykiem dobrej współpracy i sukcesów organizacyjno-kolekcjonerskich oddziału.

Zarząd klubu przekazał uroczyście legitymacje członkowskie i oznaki organizacyjne członkom założycielom, a po wyborze władz: Zbigniewowi Kozłowi – prezesowi, Jackowi Szałucha – sekretarzowi i Rafałowi Koniecznemu – skarbnikowi upominki. Życzenia i dyplomy okolicznościowe złożyli też Leszek Semaniuk i Krzysztof Mielnikiewicz.
Po zatwierdzeniu kierunków działań oddziału, zaproponowanych przez Zbigniewa Kozła, po rzeczowej dyskusji na temat aktualnej sytuacji organizacyjno-prawnej klubu, wykonaniu wspólnej fotografii rozpoczęto oczekiwaną biesiadę. Różnorodność i smakowitość potraw z dziczyzny, obfitość sałatek, ciast i napojów przygotowanych z tradycyjną podlaską gościnnością wzbudzała zachwyt wzrokowy i smakowy – zwłaszcza dzika w chlebie upieczonego w całości.

Podczas biesiady dzielono się przygodami łowieckimi, komentowano aktualną sytuację w łowiectwie, krytykowano zbrodniczy najazd Putina na Ukrainę i przytaczano przykłady materialnej pomocy myśliwych dzielnym Ukraińcom. Bialskopodlascy myśliwi we współpracy ze starostwem powiatowym wyekspediowali dwa samochody najbardziej potrzebnych przedmiotów – agregatów prądotwórczych, powerbanków, śpiworów, środków opatrunkowych i higienicznych, leków, żywności i innych potrzebnych artykułów. Mini giełda kolekcjonerska urozmaiciła czas spotkania. Dziękujemy serdecznie bialskopodlaskim kolekcjonerom za zaproszenie, miłe i bardzo udane spotkanie. Darzbór!

   
   
Przygotowanie legitymacji i oznak dla członków założycieli oddziału bialskopodlaskiego. Od lewej: Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Zbigniew Kozioł, Wacław Gosztyła, Krzysztof Mielnikiewicz, Andrzej Daniluk, Sebastan Santus, Tadeusz Szozda i Jacek Szałucha
   
Obrady otwiera Sebastian Santus, z lewej Andrzej Daniluk Oznaka oddziału
 
   
Obrady prowadził Zbigniew Kozioł wybrany na funkcję prezesa oddziału. Po lewej Jacek Szałucha - sekretarz, po prawej Andrzej Daniluk - członek NRŁ i Sebastian Santus - łowczy okręgowy
   
   
Legitymacje i upominki otrzymują kolejno od góry: Sebastian Santus, Wojciech Kobylarz, Jacek Szałucha,  Zbigniew Kozioł
   
   
Na sali obrad. Na pierwszym planie: po prawej: Leszek Semaniuk, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła; po lewej: Zbigniew Kozioł, Krzysztof Daniluk, Rafał Konieczny
   
Małgorzata Szałucha i Andrzej Konopka

Janusz Siek wręcza Zbigniewowi Kozłowi ostatnie numery  "Kultury Łowieckiej"

Jan Siemaszko i Marek Oczkowicz

 

Podlaskie smakołyki  - palce lizać!
 
 

Siedzą od lewej: Andrzej Daniluk, Wacław Gosztyła, Leszek Semaniuk, Jacek Szałucha, Zbigniew Kozioł, Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Siek;

Stoją: Krzysztof Daniluk, Wojciech Kobylarz, Rafał Konieczny, Stanisław Jakimiuk, Dariusz Ruszkowski, Sebastian Santus, Mariusz Robak, Adam Janke, Igor Bloch, Tadeusz Szozda, Małgorzata Szałucha, Andrzej Konopka, Zbigniew Szlaski, Jan Siemaszko, Stanisław Poddaniec, Marek Oczkowicz, Stanisław Jaworski

 
 

POSIEDZENIE  ZARZĄDU

KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ

(w czasie pandemii COVID 19)

 

29 września, po blisko półrocznej przerwie (wcześniej prowadzone były posiedzenia w trybie teleinformatycznym) spowodowanej pandemią COVID 19, obradował w Warszawie Zarząd KKiKŁ PZŁ w składzie: Marek Stańczykowski - prezes, Leszek Szewczyk - wiceprezes, Marek Zuski - skarbnik, Wacław Gosztyła - sekretarz i Janusz Siek - red. naczelny „Kultury Łowieckiej”. W zebraniu wzięli też udział  Krzysztof Mielnikiewicz - autor powstałej monografii KKiKŁ PZŁ, Liliana Keller - redaktor "Kultury Łowieckiej". Gościem specjalnym był Paweł Lisiak - przewodniczący ZG PZŁ, który uhonorowany został medalem okolicznościowym wybitym przez klub z okazji 95-lecia PZŁ. Wacław Gosztyła przekazał łowczemu, w imieniu krynickich myśliwych, zaproszenie do Krynicy i statuetkę "krynickiego jelenia".

Zarząd klubu zapoznał łowczego krajowego z bieżącą działalnością klubu, zaprezentował klubowy periodyk "Kulturę Łowiecką", przedstawił zasługi kolekcjonerów w organizowaniu wystaw na wszystkich najważniejszych imprezach łowieckich organizowanych przez ZG PZŁ (w sejmie, senacie, na  krajowych i okręgowych HUBERTUSACH, podczas kongresów, zjazdów, itp. imprez) oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy.

Przedstawił też problemy wynikające ze zmian organizacyjnych w PZŁ i ze zmianą podporządkowującą klub Naczelnej Radzie Łowieckiej. W związku z tym poproszono łowczego krajowego o przywrócenie finansowania, jak było dotychczas, druku "Kultury Łowieckiej" oraz powrotu do opiniowania wniosków na odznaczenia  dla członków klubu, zgodnie z zapisem zawartym w  statucie klubu, zatwierdzonym przez ZG PZŁ.

Paweł Lisiak obiecał rozpatrzyć prośby i poprosił o pisemne sformułowanie postulatów.

 
 
Od prawej: Paweł Lisiak - łowczy krajowy, Marek Stańczykowski - prezes klubu kolekcjonera, Leszek Szewczyk - wiceprezes klubu kolekcjonera, Janusz Siek - redaktor naczelny "Kultury Łowieckiej", Marek Zuski - skarbnik klubu, Krzysztof Mielnikiewicz - członek Komisji Kultury NRŁ, autor książki jubileusziwej na 50-lecie KKiKŁ, Wacław Gosztyła - sekretarz klubu. Fot. Liliana Keller
 
Od lewej: Leszek Szewczyk, Wacław Gosztyła, Liliana Keller, Paweł Lisiak, Marek Zuski,  Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Stańczykowski, Janusz Siek
 
Krzysztof Mielnikiewicz zaprezentował zebranym 460 stronicową monografię klubu, która wydana zostanie z okazji jubileuszu 50-lecia, przypadającego w 2022 r. Książka wydana zostanie w wersji popularnej i kolekcjonerskiej z wklejonym ekslibrisem klubowym imiennie dedykowanym nabywcy takiego egzemplarza.
 

OBRADOWAŁ ZARZĄD

KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ

 

15 lutego obradował Zarząd KKiKŁ PZŁ w składzie: Marek Stańczykowski - prezes, Bogdan Kowalcze - wiceprezes, Leszek Szewczyk - wiceprezes, Wacław Gosztyła - sekretarz i Janusz Siek - red. naczelny „Kultury Łowieckiej”. W zebraniu wzięli też udział Józef Ulfik - pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sławomir Olszyński - członek redakcji KŁ, Krzysztof Mielnikiewicz - autor powstającej monografii KKiKŁ PZŁ oraz prezesi (przedstawiciele) 13, spośród 20 oddziałów : Maciej Bogdański (katowicko-nowosądeckiego), Henryk Leśniak (gorzowskiego), Jerzy Mikołajczyk (krakowskiego), Roman Gawłowski (kujawsko-pomorskiego), Jerzy Janik (olkuskiego), Marek Zdeb (rzeszowskiego), Marek Libera (świętokrzyskiego), Krzysztof Oleszczuk (województwa lubelskiego), Tomasz Grzesiak (wrocławsko-opolskiego) i Marek Busz (zielonogórskiego) oraz Marek Stańczykowski (warszawskiego), Janusz Siek (roztoczańskiego) i Bogdan Kowalcze (galicyjskiego). Poza omówieniem bieżących spraw organizacyjnych: opłacalności składek, informacji finansowej, terminarza sprawozdawczości rocznej, podjęto szereg ważnych ustaleń, a wśród nich, m.in.:

• zatwierdzono program XIV Krajowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów w Witnicy (wielkopolskie), organizowanego przez oddział gorzowski klubu, w dniach 29-31 maja 2020 roku. Henryk Leśniak przedstawił propozycje imprez towarzyszących i podał koszty pamiątek zjazdowych: oznaki, medalu, 2 pozycji książkowych, znaczków spersonalizowanych, stempla okolicznościowego, kartek pocztowych. Zatwierdzono program imprezy, treść zaproszeń, zasady finansowania zjazdu i listę gości. Uznano, że zjazd zapowiada się na bardzo atrakcyjne spotkanie.

• przyjęto informację Krzysztofa Mielnikiewicza dotyczącą stanu zaawansowania monografii klubowej, ustalono terminy przesyłania materiałów z oddziałów, zapoznano się ze wstępnym kosztorysem, wersjami wydawniczymi (zwykła i bibliofilska), wstępnym układem i planowanymi rozdziałami książki.

• upoważniono prezesa klubu Marka Stańczykowskiego do pilnego odwołania się od decyzji ZG PZŁ w sprawie zaniechania opiniowania wniosków odznaczeń dla członków klubu i kierowania dokumentów do Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

• dyskutowano na temat niepewnej przyszłości klubu, wobec panującej na szczeblach władzy anarchii. Nastąpiła zmiana przyporządkowania statutowego klubu, w związku z czym KKiKŁ PZŁ przeszedł pod skrzydła NRŁ, która do tej pory nie opracowała, zgodnie z wymogiem statutowym, regulaminu określającego zasady funkcjonowania klubu.


Krzysztof Mielnikiewicz
 

Po lewej: Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła. Po prawej: Marek Stańczykowski (przemawia), Leszek Szewczyk, Henryk Leśniak, Marek Libera, Krzysztof Mielnikiewicz, Roman Gawłowski

Roman Gawłowski, Marek Zuski, Sławomir Olszyński, Janusz Siek, Krzysztof Oleszczuk, Marek Zdeb

Od lewej:

Marek Busz, Tomasz Grzesiak, Jerzy Mikołajczyk, Józef Ulfik

Od prawej: Marek Libera, Henryk Leśniak, Leszek Szewczyk, Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła
   

Siedzą od lewej: Wacław Gosztyła, Krzysztof Mielnikiewicz, Maciej Bogdański, Marek Libera, Marek Stańczykowski, Marek Zuski, Janusz Siek. Stoją od lewej: Marek Zdeb, Jerzy Janik, Tomasz Grzesiak, Henryk Leśniak, Jerzy Mikołajczyk, Bogdan Kowalcze, Józef Ulfik, Leszek Szewczyk, Roman Gawłowski, Krzysztof  Oleszczuk, Marek Busz                                  

 

II POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY NRŁ

 

II posiedzenie Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej odbyło się 21 listopada pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, z udziałem miłych gości: Jacka Seniowa - reprezentującego prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej prof. dr. hab. Pawła Piątkiewicza, Pawła Budzyńskiego - prezesa spółki „Łowiec Polski” i Roberta Bąka - łowczego okręgowego w Tarnobrzegu.

 

kliknięciem powiększamy zdjęcie

Od lewej H. Mąka, M.P. Krzemień, B. Kowalcze, A. Szulc, R. Bąk, ks. W. Frątczak, A. Matulewska, D. J. Gwiazdowicz,

L. Szewczyk i M. Strawa

 A. Matulewska, D. J. Gwiazdowicz,

R. Budzyński, L. Szewczyk, M. Strawa

W środku Jacek Seniów - członek NRŁ, przedstawiciel prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

 

Programowe spotkanie poprzedziły prezentacje nowości wydawniczych, związanych z działaniami członków komisji kultury. Robert Bąk zaprezentował dwie interesujące pozycje. Dostępną w ZO PZŁ w Tarnobrzegu, w dużym nakładzie i po atrakcyjnej cenie, publikację pokonferencyjną „W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych”, zredagowaną przez prof. Dariusza J. Gwiazdowicza oraz korespondujące z konferencją wspomnienia Tadeusza Tatary, myśliwego, leśnika - zesłańca syberyjskiego „Z sowieckiej tajgi do polskich lasów”. Marek P. Krzemień zaprezentował katalog wystawy „Galicyjskie łowy”, goszczącej na niepołomickim zamku, a prof. Dariusz J. Gwiazdowicz biografię zasłużonego profesora leśnictwa Aleksandra Kozikowskiego (1879-1956) oraz książkę jubileuszową Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 

Robert Bąk - łowczy okręgowy z Tarnobrzega wręcza książki pokonferencyjne prof. dr. hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi, redaktorowi wydawnictwa i Krzysztofowi Mielnikiewiczowi prelegentowi referatu zamieszczonego w publikacji

     

Na zebraniu przyjęto finalną wersję programu pracy komisji, bogatszą od wersji wstępnej o uwagi wniesione przez członków komisji. Plan pracy zostanie przedstawiony przez przewodniczącego komisji do akceptacji NRŁ na najbliższym jej posiedzeniu. Prezes Paweł Budzyński przekazał długo oczekiwane przez komisję pozytywne wiadomości. Szybko i pozytywnie zakończy się finalizacja zobowiązań pokongresowych wobec prelegentów i ruszyły końcowe prace związane z wydaniem książki „Łowy i historia” zawierającej obszerne zilustrowane teksty referatów z Pułtuska.

Jacek Seniów przedstawił bieżącą pracę NRŁ, problemy organizacyjne, w szczególności relacje między NRŁ, łowczym krajowym i ministerstwem oraz przyjął postulaty komisji umożliwiające sprawne jej funkcjonowanie, w tym finansowanie będących w planie pracy materiałów szkoleniowych dla lektorów, konferencji, kongresów i wydawanie publikacji jubileuszowych. Poproszony też został do przedstawienia uwag osobom odpowiedzialnym za prowadzenie strony internetowej PZŁ, związanych rażącymi błędami merytorycznymi w dziale „Kultura Łowiecka”.

Rozpatrzono wstępne wersje projektu ceremoniału nadania członkostwa honorowego PZŁ, przyjęto założenia do pracy nad strojem organizacyjnym dian i krojem letniej koszuli, będącej elementem stroju organizacyjnego noszonego podczas upalnych dni. Tematy te będą kontynuowane po zatwierdzeniu planu pracy komisji i wyrażeniu woli przez NRŁ co do potrzeby ich uchwalenia.


Krzysztof Mielnikiewicz

Marek P. Krzemień prezentuje wznowionego krakowskiego "Myśliwca"

Nowości wydawnicze opisane w tekście artykułu

 
 

Dziesięciolecie Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych

i Przyjaciół (2009-2019)

     

 Reymontówka, zabytkowy dworek w Chlewiskach k. Siedlec, zakupiona przez Aurelię Reymontową w rok po śmierci męża za pieniądze z Nagrody Nobla, gościła 3 października 2009 r. członków Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych i Przyjaciół z rodzinami oraz licznych gości i współpracowników, by świętować dobrze spełnione dziesięciolecie. Ryszard Czwarnog z sentymentem wspominał inauguracyjne spotkanie klubu, które zorganizował z Andrzejem Tarasiukiem i Józefem Krasuckim w użyczonych pomieszczeniach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, mieszczącego się w odrestaurowanym Pałacu Ogińskich. Spotkania w miejscach pamiętających słynne polowania dworskie, wizyty Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, w salonach gdzie swe utwory poetyckie tworzyli Franciszek Karpiński, Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin a Aleksandra Ogińska wystawiała w formie scenicznej sztuki teatralne z muzyką męża Michała Kazimierza zobowiązują do wyjątkowej staranności, wysokiego poziomu i systematyczności.

Wieloletnie porozumienia między rektorami uniwersytetu profesorami Antonim Jówko i Tamarą Zacharuk - z Adamem Stępniakiem i Adamem Wróblewskim przedstawicielami władz okręgowych, i co najważniejsze, zapał do pracy Ryszarda Czwarnoga - pomysłodawcy powołania Towarzystwa i przewodniczącego rady programowej oraz współpracowników Janusza Smagłowskiego i Wincentego Przychoda, pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne lata działalności Towarzystwa.

Rozpoczęcie imprezy miało przebieg tradycyjny, gospodarze przywitali gości, wręczono medale i odznaczenia, w ierunku jubilatów popłynęły życzenia i upominki. Jubileusz zaszczycili m.in. Adam Stępniak - członek honorowy PZŁ, wieloletni prezes ORŁ w Siedlcach, współpomysłodawca powołania Towarzystwa, Adam Wróblewski - członek NRŁ, wieloletni łowczy okręgowy, którzy od lat organizacyjnie wspierali Towarzystwo, Andrzej Szaniawski - były przedstawiciel Polski w FAO i ONZ, Krzysztof Mielnikiewicz - członek Komisji Kultury NRŁ, Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy w Siedlcach, Janusz Gocaliński z zespołem sygnalistów „Pasja”, uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego odbywającego się w Chlewiskach.

     
Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć
Gości wita Ryszard Czwarnog. Obok Janusz Gocaliński - kierownik zespołu sygnalistów "Pasja" Przedstawiciele okręgu siedleckiego wręczają R. Czwarnogowi upominki i składają gratulacje. Od prawej Adam Wróblewski - członek NRŁ, Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy, Adam Stępniak - członek honorowy PZŁ Gratulacje i upominek składa Krzysztof Mielnikiewicz - członek Komisji Kultury NRŁ
     
Od lewej: Ryszard Czwarnog, Andrzej Szaniawski, Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikiewicz

Goście przy stołach biesiadnych

Adam Stępniak wspomina tych, którzy odeszli do Krainy Wielkich Łowów List gratulacyjny Medal dla Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych i Przyjaciół od kapituły okręgu siedleckiego
   
Fragmenty wystaw przygotowanych przez organizatorów. Obrazy są autorstwa Ryszarda Czwarnoga, a trofea i przedmioty kolekcjonerskie członków klubu Migawki z comiesięcznych spotkań klubowych. Adam Stępniak prezentuje nowości falerystyczne
 

Ryszard Czwarnog, w ciekawej, wypowiedzianej barwnie i ze swadą mowie inauguracyjnej wzmiankował, że powstanie Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych i Przyjaciół było współczesną odpowiedzią na apel opublikowany w międzywojennym „Łowcu Polskim”, nawołujący polujących indywidualnie i w niezrzeszonych kołach łowieckich, by skupiali się w stowarzyszenia dla kultywowania zwyczaju, obyczaju i tradycji. Dodał, ażeby na spotkaniach w celu szerzenia szlachetnych zasad łowiectwa byli aktywni, zebrań nie pomijali, w posługiwaniu się kulawką nie ociągali, aczkolwiek umiar posiadali i o pieśniach pamiętali. Ten apel stał się jednym z punktów ślubowania nowo wstępujących.

Przewodniczący rady programowej zapytany - czy organizacja, którą kieruje, jest elitarna, bez namysłu odpowiedział, że tak! Ale elitarność ta nie wynika z faktu ograniczania członkostwa dla wybrańców, ale traktowania wszystkich, ponad pięćdziesięciu uczestników czwartkowych spotkań, jako wyróżniających się nemrodów ogarniętych chęcią zdobywania wiedzy, obcowania z kulturą i sztuką, poznawania myśliwych z autorytetem i niezwykle ciekawym bagażem doświadczeń. O elitarności świadczy też uczestnictwo w pracach Towarzystwa bez jakichkolwiek rygorów, ponad podziałami i poglądami politycznymi.

W spotkaniach gościło kilkudziesięciu prelegentów, a wśród nich: Janusz Sikorski - przyjaciel wielu pokoleń myśliwych i leśników, podróżnik, pisarz i poeta znany z wierszowanych felietonów „Drobnym śrutem” pisanych, „na gorąco”, Andrzej Szaniawski - twórca parków narodowych w Mongolii, ekspert ONZ, naukowiec, Piotr Załęski - autor książek i artykułów publikowanych w „Łowcu Polskim”, przypominających etos polowań arystokratycznych i szlacheckich, Bartosz Marzec - redaktor naczelny „Łowca Polskiego”, Wiesław Zieliński - redaktor „Łowca Polskiego”, Witold Michałowski - podróżnik, publicysta, budowniczy infrastruktury gazowo-paliwowej, znawca literatury Antoniego Ossendowskiego, Andrzej Kruszewicz - przyrodnik, dyrektor warszawskiego zoo, Alicja Milewska - przewodnicząca Klubu Podlaskich Dian, Franciszek Szydełko - treser zwierząt i konsultant filmowy, Bohdan Jasiewicz - redaktor, preparator zwierzyny, Andrzej Arcimowicz - grafik oraz wielu innych znamienitych gości.

Jubileusz oznacza radość. Członkowie towarzystwa uzewnętrzniali ją, uczestnicząc w dziesiątkach spotkań środowiskowych, jubileuszach, pokazując, że fundamentem Polskiego Związku Łowieckiego jest jego jedność, że myśliwi wierni są zasadom kultywowania wielowiekowych tradycji, zasadom etyki, że łowiecka kultura i ochrona przyrody stanowią trwały fundament istnienia i są elementem integrującym środowisko. Hołdując wymienionym pryncypiom członkowie Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych i Przyjaciół stawali w pierwszym szeregu myśliwych odpierających bezmyślne, populistyczne ataki pseudoekologów i antyłowieckich ignorantów. Gromkie darzbór! na kolejne dziesięciolecia oraz hymn i tradycyjny toast Towarzystwa brzmiący:

 

Na koniec toast każdy spełnić musi

Wlejcie w kulawki trunek Hubertusi.

Vivat Hubertus! Zakrzyknijcież z nami!

Kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami.

Kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami!

zakończyły oficjalne uroczystości.

Darzbór!

Krzysztof Mielnikiewicz

 

Polowanie hubertowskie w WKŁ 304 „Ryś”

w Woli Gułowskiej (okręg siedlecki)

     

Coroczne polowanie hubertowskie w zasłużonym dla siedleckiej organizacji łowieckiej WKŁ 403 Ryś w Woli Gułowskiej miało miejsce 9 listopada 2019 r. Rozpoczęcie łowów odbyło się z udziałem ojców karmelitów Mieczysława Jankowskiego - członka „Rysia” i Janusza Bębnika obecnego przeora Klasztoru oo. Karmelitów w Woli Gułowskiej. Odprawa w okazałej siedzibie koła, położonej przy drodze Podlaskich Unitów, z widokiem na klasztor, w miejscu ostatnich bitew oddziałów gen. Kleeberga podczas II wojny światowej, zakończyła się ślubowaniem nowo przyjętego myśliwego, odebranym przez prezesa koła Adama Stępniaka - członka honorowego PZŁ i poświęceniem nowej, dużej, wyposażonej wiaty konferencyjno - biesiadnej. Polowano w miłej atmosferze w dwóch grupach, przy sprzyjającej aurze.

 

Zdjęcie powiększamy kliknięciem

   
Adam Stępniak z łowczym Tomaszem Markowskim i prowadzącymi polowanie Waldemarem Kępą oraz Waldemarem Bancerzem Komunikaty zarządu przekazuje prezes Adam Stępniak
Przeor o. Janusz Bębnik święci nową wiatę w siedzibie koła Kapliczka św. Huberta w siedzibie koła Uczestnicy polowania i zaproszeni goście przed wiatą
 

W przerwie przy pięknej leśnej kapliczce św. Huberta autorstwa artysty Eugeniusza Ochnio myśliwi modlitwą uczcili pamięć zmarłych kolegów.

Kapliczka św. Huberta w łowisku "Rysia". Krzysztof Mielnikiewicz i Igor Bloch - zaproszeni goście
Pokot z dwoma dzikami i lisem Statuetka koła Oddanie do użytku siedziby koła
     
Podziękowanie za udział w polowaniu
 

Po uroczystym pokocie (2 dziki i lis), smakowano wyborny bigos, dziękowano za udane łowy, zaproszono na biesiadę, już w galowych strojach, która przygotowana została w izbie tradycji koła, mieszczącej się w miejscowym Domu Czynu Bojowego Kleeberczyków.

 

WKŁ 304 „Ryś” w Woli Gułowskiej jest wzorem do naśladowania. Posiada bardzo dobrze zagospodarowane łowiska, okazałą siedzibę z bogatym myśliwskim wystrojem wnętrz, izbę tradycji, wiatę, dwie kapliczki św. Huberta, 3 kryte wygodne podwody do transportu myśliwych, chłodnię. Koło prowadzi kronikę, kultywuje tradycje łowieckie, świętuje jubileusze i upamiętnia je licznymi oznakami, statuetkami, kartami pocztowymi, za co odznaczone zostało „Złomem”.

Od wielu lat prezesem „Rysia” jest członek honorowy PZŁ Adam Stępniak, łowczym Tomasz Markowski, sekretarzem Mariusz Stępniak, skarbnikiem Anna Jacórzyńska, podłowczymi Waldemar Bancerz i Leszek Murawski, członkiem zarządu Rafał Kędra. Komisja rewizyjna pracuje w składzie: przewodniczy - Eugeniusz Kraśniewski, członkowie - Waldemar Kępa, Włodzimierz Szczepaniak.


Dziękuję za zaproszenie i gratuluję sukcesów. Darzbór!
Krzysztof Mielnikiewicz

 

XI HUBERTUS WĘGROWSKI w ŁOCHOWIE

im. prof. Jana Szyszko

   

XI Hubertus Węgrowski wpisał się w obchody 95-lecia Lasów Państwowych i 50-lecia Miasta Łochów. Zaszczycili go: Robert Gołaszewski - burmistrz Łochowa, Maciej Górski - poseł elekt, Sławomir Mazurek - wiceminister środowiska, Andrzej Konieczny - dyr. Lasów Państwowych, Paweł Sałek - doradca prezydenta A. Dudy, Maria Grzywińska - wiceprezes NRŁ, Marek Roman i Andrzej J. Nowak - dyrektorzy RDLP w Warszawie i Białymstoku, Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy w Siedlcach, duszpasterze diecezji drohiczyńskiej ks. bp. Piotr Sawczuk, ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz, księża kapelani myśliwych nadleśniczowie, myśliwi i leśnicy. Sprawnym koordynatorem imprezy był ks. Tomasz Duszkiewicz, pomysłodawca hubertusa.
Msza św. odprawiona przez bp. Piotra Sawczuka, za duszę zmarłego nagle profesora Jana Szyszki, w obecności pogrążonej w żałobie rodziny, przy niekończących się wspomnieniach o profesorze zawartych w homiliach, przemówieniach, listach od prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Henryka Kowalczyka, senator Marii Koc i prezesa NRŁ Pawła Piątkiewicza, sprawiły, że XI Hubertus Węgrowski pod patronatem honorowym dr. Andrzeja Koniecznego dyr. Lasów Państwowych był bardzo uroczysty i symboliczny. Osoba śp. prof. Jana Szyszki, była podniesiona do roli symbolu obrony ziemi, polskich lasów i łowiectwa. Z mównicy dziękowano profesorowi, współtwórcy największych w Polsce łowów, których „był duszą i sercem”, za przywiązywanie wyjątkowej wagi do tradycji, za zatroskanie o przyszłość przyrody, leśnictwa i łowiectwa, za konsekwentne tłumaczenie, jak rozumieć przyrodę, rolę człowieka w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przypominano, że za szczere, mądre wypowiedzi i działania, najczęściej wbrew populistycznym i zorganizowanym grupom ekoterrorystów, był nieustannie atakowany.

 
Kliknięciem powiększamy zdjęcia
Oznaka XI Hubertusa Węgrowskiego Ołtarz polowy
   
Jeźdźcy kontynuujący tradycje V Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki Parada św. Huberta
   

Dr Andrzej Konieczny oświadczył, że przyszłe hubertusy będą wspominać śp. prof. Jana Szyszkę - patrona imprezy, demonstrować pozytywne działania myśliwych i leśników na rzecz dla przyrody, efektem których jest m.in. wzrost zasobów przyrodniczych dostępnych wszystkim Polakom, zdrowe lasy i zdrowa żywność. Polowania hubertowskie będą nieodłącznym składnikiem hubertusów węgrowskich.

W przemówieniach pojawiła się prośba o takie działania, by wypełniać testament Jana Szyszki, wedle którego należy pokazywać całemu światu, w jaki sposób potrafimy chronić przyrodę, jak potrafimy korzystać z jej dóbr, czego przykładem i gwarantem jest polski model łowiectwa z jedną organizacją łowiecką, dużymi niesprywatyzowanymi obwodami, zwierzyną będącą własnością skarbu państwa.

Po części liturgicznej Adam Stępniak - członek honorowy PZŁ przekazał Bartłomiejowi Kurkusowi sztandar Siedleckiej Krainy św. Huberta, poświęcony przez ks. bp. Sławomira Mazurka, ufundowany przez myśliwych i koła łowieckie. W imieniu fundatorów symboliczny gwóźdź wbiła Krystyna Szyszko, wdowa po śp. prof. Janie Szyszko.

   
Zaproszeni goście. W pierwszym rzędzie rodzina prof. Jana Szyszki Zaproszeni goście podczas mszy św.
W imieniu prezesa NRŁ głos zabrała Maria Grzywińska - wiceprezes NRŁ Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy ze sztandarem Siedleckiej Krainy św. Huberta, poświęconym przez ks, bp. Sławomira Mazurka, przekazanym przez członka honorowego PZŁ Adama Stępniaka (drugi z prawej)
 
Od prawej: Krztysztof Mielnikiewicz, Bartłomiej Kurkus, Adam Stępniak Przedstawicielki Klubu Dian PZŁ podczas mszy św.
   
HUBERTOWSKIE ŁOWY
   

Dzień wcześniej, 19 października przy pięknej słonecznej aurze stanęli do odprawy przed łochowskim pałacem myśliwi i leśnicy, na największe w Polsce polowanie zbiorowe z udziałem ponad 450 strzelb. Stawili się przedstawiciele okręgów łowieckich, mediów (Kultura Łowiecka medialnie patronowała hubertusowi), myśliwi 17 kół łowieckich, w łowiskach których odbywały się polowania oraz liczni goście towarzyszący myśliwym. Nie zabrakło licznej reprezentacji polskich dian. Tradycyjnym już elementem hubertusa węgrowskiego stało się ślubowanie myśliwskie, odebrane przez Bartłomieja Kurkusa, który wraz z ks. Tomaszem Duszkiewiczem wręczył certyfikaty myśliwym rozpoczynającym swą przygodę z łowiectwem. Po modlitwie do św. Huberta i poświęceniu broni uczestnicy polowania udali się do malowniczych, zasobnych w zwierzynę łowisk. Uroczyste pokoty i dekoracja królów łowów grupowych odbyły się w łowiskach, a królowie całego hubertusa węgrowskiego odebrali zaszczytne tytuły podczas popołudniowego spotkania przy ognisku nad Liwcem. Królem polowania ogłoszono Krzysztofa Bozika - nadleśniczego nadleśnictwa Waliły, I wicekrólem Marka Romana - dyrektora RDLP w Warszawie, II wicekrólem Sylwestra Romańczuka, na ustnikach zagrano Markowi Wolszczakowi.
Zakłócenie łowów przez kilkunastu „ekologów”, dzięki dobrej organizacji i pracy służb leśnych zakończyło się kompletnym fiaskiem.
 

Do zobaczenia za rok.
Krzysztof Mielnikiewicz
 

Uczestnicy podsumowania polowań w łowiskach siedleckiej organizacji łowieckiej Najmłodsza diana z Marią Grzywińską - wiceprezesem NRŁ
   
Ku pamięci. Od prawej: Diana Piotrowska, Krzysztof Mielnikiewicz, Edyta Teclaf-Zawadzka, Dominika Pieniążek W rozmowie z Marceliną Puchalską - organizatorką, wkładającą wiele ciepła i dobroci w organizację imprezy
   
Uczestnicy podsumowania łowów Król polowania Krzysztof Bozik odbiera gratulacje i nagrody od Andrzeja Koniecznego dyr. Lasów Państwowych i Bartłomieja Kurkusa - łowczego okręgowego
   
Od lewej: Marek Wolszczak, Bartłomiej Kurkus,  Andrzej Konieczny, ks. Tomasz Duszkiewicz Statuetka króla polowania 
   
Od lewej: ks. Tomasz Duszkiewicz, najmłodsza diana biorąca udział w polowaniu z prezentami,  Bartłomiej Kurkus i  Andrzej Konieczny Od lewej: Sławomir Lisowski, Dariusz Zalewski i Zbigniew Korejwo z Olsztyna
 
UROCZYSKO PAMIĘCI PROFESORA JANA SZYSZKI
   

W ramach obchodów XI Hubertusa Węgrowskiego Mazowiecko-Podlaskiego 19 października 2019 r. w uroczysku leśnictwa Nowiny położonym na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka odsłonięto kamienną tablicę upamiętniającą postać profesora dr. hab. Jana Szyszki. Jest ona wyrazem hołdu ostrowskich leśników dla Pana Profesora za bezkompromisową postawę w zasadniczych dla polskiej przyrody, myśliwych i leśników sprawach, za umiłowanie lasów i łowiectwa. W lasach Puszczy Białej prof. Jan Szyszko czuł się bardzo dobrze, chętnie i często je odwiedzał.
W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięła udział rodzina Pana Profesora, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr Andrzej Konieczny, leśnicy ostrowscy oraz koledzy myśliwi uczestniczący w odbywającym się tego dnia polowaniu.
 

Piotr Uścian-Szaciłowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

   
Płyta pamiątkowa Osłonięcie pamiątkowej płyty przez Krystynę Szyszko i nadleśniczego Piotra Uścian -Szaciłowskiego, inicjatora upamiętnienia pamięci profesora
   
Uczestnicy odsłonięcia płyty pamiątkowej w uroczysku Nowiny (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka)
 
 

Perłowa rocznica „Łowca Świętokrzyskiego”

     
Medal jubileuszowy autorstwa Krzysztofa Knapa Okładka 1 numeru ŁŚ z 1989 r. Odznaka Honorowa "Łowca Świętokrzyskiego"
   

Określenie „Perłowa gody” odnosi się zazwyczaj do jubileuszu małżeńskiego, ale moim zdaniem można je z powodzeniem zastosować do rocznicy „urodzin” „Łowca Świętokrzyskiego”, czasopisma, z którym trwamy w udanym związku intelektualnym przez całe 30 lat.

Różne są poglądy na temat świętowania jubileuszy. Jedni określają je jako zbędną i kosztowną celebrę, inni przykładają wielką wagę do świętowania rocznic, traktując je jako okazję do spojrzenia na dorobek, postawę i pracę ludzi skupionych wokół opiniotwórczego Jubilata, mającego w oczach opinii społecznej akceptację i uznanie. Myślę o „Łowcu Świętokrzyskim” i jego najbardziej wiarygodnych cenzorach - czytelnikach - doceniających znaczenie pisma, wyrażających się o nim w superlatywach, życzących redaktorom wszelkiej pomyślności.

Szanowni redaktorzy, Wasz jubileusz odgrywa znaczącą rolę w życiu myśliwych, łączy bowiem zapisaną kartę 30-letnich regionalnych zdarzeń z indywidualnymi wspomnieniami, wzruszeniami będącymi efektem przeżyć - tych stricte myśliwskich, w łowisku i tych związanych z uczestnictwem w pomnażaniu materialnego i duchowego dorobku kulturowego. Z łamów „Łowca Świętokrzyskiego” wyczytujemy, że uczestnicząc w licznych uroczystościach organizowanych przez koła łowieckie, samorządy, parafie, okręgi radujecie się, jesteście dumni z osiągnięć, ale także troszczycie się o wzbogacenie imprez pogadankami, spotkaniami autorskimi, wystawami czy konkursami.

Szczególnie cieszy Wasza obecność wśród dzieci i młodzieży, którą, poprzez nieprzemyślane decyzje ustawodawcze, pozbawiono udziału w polowaniach przy boku ojców i dziadów, nawet wówczas, gdy polowania mają wymiar symboliczny i odbywają się dla zachowania tradycji (hubertowskie, wigilijne, noworoczne).
Jubileusz oznacza radość (iubilo = cieszyć się). Uzewnętrznialiście ją, uczestnicząc w setkach spotkań środowiskowych, pokazując, że fundamentem Polskiego Związku Łowieckiego jest jego jedność, że myśliwi wierni są zasadom kultywowania wielowiekowych tradycji, zasadom etyki, że łowiecka kultura i ochrona przyrody stanowią trwały fundament istnienia i są elementem integracji myśliwych.

Przekazując ważne wartości na łamach pisma, stajecie w awangardzie myśliwych odpierających bezmyślne, populistyczne ataki pseudoekologów i antyłowieckich ignorantów.

Elementem wielowiekowej kultury materialnej, są liczne artefakty inspirowane przyrodą i myślistwem. Troszczycie się o prezentowanie zabytków kultury (broni, falerów, numizmatów, książek i czasopism, obrazów i grafiki, akcesoriów, trofeów i innych artefaktów), w których znaczący udział mają kieleccy członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, na trwale związani współpracą z „Łowcem Świętokrzyskim”.
Systematycznie, nie tylko z okazji rocznic, przywołujecie z łowisk św. Huberta postacie wybitnych myśliwych, ukazujecie ich dorobek organizacyjny i kulturowy, dbacie by osiągnięcia poprzedników nie były zniweczone, by ich postawy brano za wzór. Nie zapominacie też o żyjących seniorach i zasłużonych rodach myśliwskich, które jak nikt inny pielęgnują pamięć o przodkach.

Pisząc o „Łowcu Świętokrzyskim”, muszę podkreślić społeczny wysiłek jego twórców. Praca redakcji oraz współpracowników, korespondentów daje satysfakcję i uznanie czytelników, co dla prawdziwych pasjonatów jest wystarczającym argumentem do zacieśniania współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Na łamach pisma zaistniało kilkuset autorów, wybitnych publicystów, naukowców, nauczycieli, doświadczonych amatorów ale i debiutantów. Dzięki nim „Łowiec Świętokrzyski” jest tak różnorodny i atrakcyjny, integruje przy tym świętokrzyskich nemrodów.

Jarosławowi Mikołajczykowi - łowczemu okręgowemu gratuluję mądrości i troski o utrzymanie pisma, a moim przyjaciołom Januszowi R. Marjańskiemu i Wiktorowi Chabowskiemu za przyjacielską współpracę, którą niezwykle sobie cenię serdecznie dziękuję, także całej redakcji za możliwość wieloletniej współpracy.

Nie jest tajemnicą, że charakter, wygląd, atrakcyjność czasopisma jest odzwierciedleniem podobnych cech u redaktora naczelnego. Tak więc pisząc kilka zdań do Janusza Marjańskiego, myślę też o redagowanym przez niego Łowcu.
Drogi Januszu, jesteś zasłużonym propagatorem kultury łowieckiej, zdecydowanym obrońcą praw myśliwych, obnażającym na łamach kwartalnika niedorzeczne sądy ludzi, nawet z najwyższymi tytułami naukowymi, o polskim łowiectwie.

Jesteś człowiekiem o artystycznej duszy, wrażliwej na krzywdę zwierząt, propagatorem ochrony przyrody, a jednocześnie sympatykiem łowiectwa, jego obrońcą wyrażającym swe odczucia w nastrojowych, lirycznych, a przy tym dydaktycznych wierszach.

Jesteś zaprzeczeniem tezy głoszonej przez wielu pseudoekologów i populistów, że porządny i mądry człowiek nie powinien akceptować jakichkolwiek polowań. Z Twoich utworów emanuje umiłowanie rodzimej ziemi świętokrzyskiej, zafascynowanie naturą ożywioną i nieożywioną, przyjacielski stosunek do ludzi.

Mam nadzieję, że niewyczerpane źródło wrażliwości zaczarowane w Twej duszy będzie się nadal uzewnętrzniać w działalności redaktorsko-poetyckiej. Ponieważ sprecyzowałeś na stronach swego tomiku poezji „receptę na szczęście”, więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć jej realizacji twórczych myśli.

O szczerości życzeń świadczy mój skromny upominek filatelistyczny. Wysyłaj w świat listy opatrzone znaczkami pocztowymi, niosącymi wieść o jubileuszu „Łowca Świętokrzyskiego”, wyrażającymi uznanie Tobie, Wiktorowi Chabowskiemu, Jarosławowi Mikołajczykowi, Annie Michcie i wszystkim współpracownikom Łowca Świętokrzyskiego, a wśród nich Markowi Markowskiemu i Andrzejowi Praszkiewiczowi, Andrzejowi Ładzie - ilustratorom kwartalnika. Darzbór!


Krzysztof Mielnikiewicz

 

Znaczki spersonalizowane wydane z okazji jubileuszu "Łowca Świętokrzyskiego"
 
 

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kultury

Naczelnej Rady Łowieckiej

   

W rekordowo upalny dzień tegorocznego lata zebrała sie w Warszawie Komisja Kultury, powołana uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 167/2019 z dnia 25 maja 2019 r., w oparciu o § 82 ust. 3 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Skład komisji, zaproponowany przez prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, jej przewodniczącego wybranego 25 maja 2019 r., został zaakceptowany z pojedynczymi zmianami w składzie: Wojciech Frątczak (Włocławek), Bogdan Kowalcze (Kraków), Marek P. Krzemień (Bielsko-Biała), Aleksandra Matulewska (Poznań), Henryk Mąka (Leszno), Krzysztof Mielnikiewicz (Ostrołęka), Maciej Strawa (Piła), Leszek Szewczyk (Zielona Góra), Zdzisław Pupa (Rzeszów). NRŁ 27.06. 2019 r. do składu komisji dodała Aleksandrę Szulc z Bydgoszczy.

Akty nominacyjne wręczył prezes NRŁ Rafał Malec i wyraził przekonanie, że wiedza i doświadczenie nominatów wpłynie na wysoki poziom pracy komisji, zwłaszcza wobec trudnych wyzwań przed jakimi stoi współczesne łowiectwo, a aktywność w pracach na rzecz kultury łowieckiej przyniesie wiele satysfakcji w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

 
powiększ klikając na zdjęcie

Prezes NRŁ Rafał Malec wręcza akty nominacji  Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi i  Aleksandrze Matulewskiej

 

Akty nominacji odbierają ks. Wojciech Frątczak i Marek P. Krzemień

 
Akt powołania do komisji kultury (po lewej) odbiera Krzysztof Mielnikiewicz
   
Akty nominacji odbierają Leszek Szewczyk i Maciej Strawa
   
Akty nominacji odbierają Henryk Mąka i Bogdan Kowalcze
   

W części roboczej spotkania dyskutowano nad założeniami do planu pracy i konkretnymi zadaniami do realizacji przez całą kadencję 2019-2024, przedstawionymi przez prof. D. J. Gwiazdowicza.
Ambitny plan, jeszcze w wersji roboczej, zakłada m.in.:

• Monitorowanie i merytoryczne wspieranie wniosku złożonego przez ZG PZŁ o wpisanie „Kultury Łowieckiej” na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Prof. D. J. Gwiazdowicz podkreślił, że nie ma formalnych powodów do odrzucenia wniosku. Czechy, Słowenia, Węgry wpisały kulturę łowiecką na listę dziedzictwa, a nasz wniosek, jak i osiągnięcia kulturowe, są o wiele bogatsze.

• Dopingowanie właściwych organów PZŁ do sfinalizowania wydawnictwa pokongresowego pt. „Historia i łowy”, podsumowującego IV Kongres Kultury Łowieckiej w Pułtusku oraz rozliczenia się finansowego z prelegentami uczestniczącymi w kongresie.

• Udział w przygotowaniach i w realizacji obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, które odbędą się w 2023 r. Komisja zaproponuje organizatorom jubileuszu merytoryczne przygotowanie V Kongresu Kultury Łowieckiej z doborem tematyki i prelegentów, programem pamiątkarskim (wydawnictwa ˗ publikacja pokongresowa, filatelistyka, falerystyka i inne). Pod patronatem komisji kluby specjalistyczne, muzea, ośrodki kultury mogłyby organizować wystawy jubileuszowe, np. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie wystawę centralną pt. „Od prehistorii do współczesności”. Wystawie towarzyszyłby profesjonalny katalog opisujący dzieje polskiego łowiectwa zilustrowany eksponatami wystawowymi.

• Organizację, współorganizację lub uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych. Komisja zaproponowała między innymi:
             ˗ merytoryczną organizację konferencji w Senacie RP pod roboczym tytułem „Czy łowiectwo jest potrzebne?”, z udziałem wybitnych naukowców, nie tylko myśliwych oraz szerokiego grona uczestników (politycy, naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych),
              ˗ seminarium dla polujących duszpasterzy, kapelanów i duchownych interesujących się zagadnieniami „człowiek a przyroda”, którego podsumowaniem byłaby publikacja książkowa pod roboczym tytułem „Pochylając się nad Bożym Stworzeniem”,
             ˗ cykl konferencji i szkoleń dla przewodniczących i działaczy okręgowych Komisji Kultury i redaktorów regionalnych czasopism łowieckich.
• Prace nad doskonaleniem poziomu nauczania kultury łowieckiej na kursach dla nowo wstępujących do PZŁ. W związku z tym zaplanowano wydanie płyty DVD, będącej uzupełnieniem podręcznika „Kultura łowiecka” wydanego przez ZG PZŁ w 2018 r., organizację kursu dla lektorów kultury łowieckiej, uaktualnienie pytań egzaminacyjnych dla nowo wstępujących.

• Stworzenie centralnej bazy danych (najlepiej w systemie komputerowym PZŁ, w formularzu sprawozdawczości łowieckiej) dotyczącej działalności okręgów i kół na polu kultury łowieckiej (imprezy, publikacje, kapliczki, sztandary itp.).

• Opracowanie konkursu na najlepsze monografie łowiecko-przyrodnicze kół i okręgów.

• Opracowanie ceremoniału wręczania Członkostwa Honorowego” PZŁ.

• Współpracę merytoryczną z Klubami Specjalistycznymi, działającymi przy NRŁ.

• Zaprojektowanie dla polujących dian nowego wzoru stroju organizacyjnego lub dostosowanie obecnie obowiązującego stroju męskiego.

Ostateczny plan pracy, po uwzględnieniu ewentualnych dodatkowych propozycji, zostanie jeszcze raz przedyskutowany, zatwierdzony i przedstawiony jesienią Naczelnej Radzie Łowieckiej.
Zebrani podkreślili, że plan pracy zaproponowany przez przewodniczącego komisji jest bardzo ambitny i atrakcyjny, a jego pełna realizacja dobrze przysłużyłaby się polskiemu łowiectwu.


Krzysztof Mielnikiewicz

   
   

Od dołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM, Rafał Malec, dr Maciej Strawa, Bogdan Kowalcze, ks. prof. Wojciech Frątczak,

Leszek Szewczyk, Krzysztof Mielnikiewicz, Henryk Mąka, Marek P. Krzemień

   
 

XIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ

   

Trzydniowy pobyt członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Soczewce k. Płocka na zaproszenie oddziału warszawskiego był bardzo udany, bowiem statutowe zebranie uzupełniono: prelekcjami, giełdą kolekcjonerską, zwiedzaniem muzeów i atrakcyjnymi spotkaniami towarzyskimi. Mam nadzieję, że goście wyjechali zadowoleni, a organizatorzy podsumowali imprezę w poczuciu spełnionego obowiązku.

W piątek 14 czerwca odbyła się klubowa giełda wymienna z udziałem kilkudziesięciu kolekcjonerów. Oferowano bogaty asortyment przedmiotów: malarstwo, grafikę, falery, porcelanę, broń białą (noże, kordelasy), medale i odznaki, filatelistykę, naczynia stołowe, książki i inne ciekawe pamiątki kolekcjonerskie. Dzień zakończyła biesiada myśliwska przy ruszcie i piwie, a dokuczliwy upał nie zniechęcił wielu kolekcjonerów do długich i ożywionych dyskusji.

kliknięciem można powiększyć zdjęcie
Podczas giełdy trwały ożywione dyskusje kolekcjonerskie
   

Książki oferował Bogdan Michalak

Autorzy książek Liliana Keller z Januszem Siekiem

i Krzysztof Mielnikiewicz wymieniają się swymi książkami, oczywiście z życzliwymi dedykacjami

   

Drugi dzień pobytu zainaugurowała hubertowska msza święta celebrowana przez kapelana myśliwych ks. kan. Romana Bagińskiego. Odbyła się ona w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej - neogotyckiej świątyni z wieżą od frontu, według projektu Edwarda Cichockiego, wzniesionej w latach 1905-1906. Myśliwski charakter mszy podkreślały muzyczna oprawa w wykonaniu członków klubu Krzysztofa Kadleca, Andrzeja Jesse, Kazimierza Kroskowskiego i Janusza Gocalińskiego, poczty sztandarowe oddziałów klubu, odświętne stroje organizacyjne uczestników. Ksiądz kanonik w kazaniu nawiązał do znaczenia kultu św. Huberta oraz podziękował organizatorom za wybór miejsca uroczystości, hojne dary ołtarza i życzył owocnych obrad.

   
Mszę odprawił ks. kan. Roman Bagiński Dary ołtarza niosą: Dariusz Knap, Maryla Libera, Tomasz Sak i Tadeusz Jankowski w obecności ks. proboszcza Jerzego Jakubowskiego

Od lewej: Janusz Gocaliński, Krzysztof Kadlec, Kazimierz Kroskowski, Andrzej Jesse

Podczas mszy św. Od lewej Antoni Papież, Krzysztof Mielnikiewicz, Stanisław Koleśnik

 
   

Po mszy w ośrodku wypoczynkowym „Mazowsze” delegaci z 18 oddziałów klubu, podsumowali roczną działalność, wysłuchali sprawozdania komisji rewizyjnej i na jej wniosek udzielili absolutorium członkom zarządu oraz podjęli szereg uchwał do pracy w ostatnim roku bieżącej kadencji. Na miejsce przyszłorocznego zjazdu delegaci przyjęli zaproszenie do Gorzowa Wielkopolskiego, wypowiedziane przez kol. Henryka Leśniaka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów okręgu płockiego Tomasz Guziak - członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Marek Zaborowski - łowczy okręgowy, którzy otrzymali od zarządu klubu zestawy pamiątek kongresowych. Obrady poprzedził ciekawy wykład p. Grażyny Tryki - kierowniczki gabinetu numizmatycznego płockiego Muzeum Mazowieckiego, który tematycznie wpisał się w klimat kolekcjonerskiego zjazdu.

   
Prezydium zjazdu Minutą ciszy oddano cześć zmarłym kolegom klubowym
   
Podziękowanie płockiemu łowczemu okręgowemu Markowi Zaborowskiemu za pomoc w organizacji zjazdu składa Marek Stańczykowski Nagrodzeni "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej" Mirosław Dobrzański i Jerzy Mikołajczyk z wręczającymi Tomaszem Guziakiem (po lewej) i Markiem P. Krzemieniem. Z mikrofonem Marek Stańczykowski - prezes klubu.
   

Tradycyjnym punktem programu zjazdów klubowych stało się nagradzanie wyróżniających się kolekcjonerów odznaczeniami związkowymi i klubowymi oraz nagrodami i podziękowaniami za organizację zjazdów.

Odznaczenia związkowe z rąk Tomasza Guziaka i Marka P. Krzemienia otrzymali: Hubert Rzepczyński - Medal Św. Huberta, Jerzy Mikołajczyk, Mirosław Dobrzański - złote Medale Zasługi Łowieckiej, Krzysztof Oleszczuk, Piotr Uroda - srebrne, a Józef Kukuła i Mariusz Oskroba - medale brązowe.

Członkostwo honorowe klubu przyznano Markowi Stańczykowskiemu, Jerzemu Mikłajczykowi i Krzy-sztofowi Kadlecowi.
Medale „Zasłużony dla KKiKŁ PZŁ” wręczył Antoni Papież - przewodniczący kapituły Markowi Zuskiemu, Leszkowi Szewczykowi, Wacławowi Gosztyle i Oddziałowi Katowicko-Nowosądeckiemu.

Mark Stańczykowski w imieniu zarządu dziękując za przygotowanie zjazdu nagrodził kulawkami klubowymi i dyplomami uznania: Jerzego Moniewskiego, Krzysztofa Mielnikiewicza, Andrzeja Głowackiego i Tadeusza Jankowskiego.

Na sali obrad "Kulawki" i dyplomy za organizację zjazdu otrzymują: Jerzy Moniewski, Andrzej Głowacki i  Krzysztof Mielnikiewicz (stoją po prawej).
   
Odznaczeni "Medalem Za Zasługi dla Klubu" Leszek Szewczyk i Wacław Gosztyła (od lewej) z członkami kapituły odznaczeń. Srebrnym MZŁ Tomasz Guziak odznacza Krzysztofa Oleszczuka
   
W przerwie można było ostemplować walory filatelistyczne.

Na rycinach: stoisko Poczty Polskiej, karty pocztowe, datownik okolicznościowy R-ka polecenia, znaczki personalizowane w różnej kombinacji filatelistycznej.

     
Nagrodowa kulawka klubowa Awers i rewers medalu pamiątkowego wykonanego przez firmę NEST z Pruszkowa
     

Przed kolacją ks. Grzegorz Mierzejewski podzielił się ze słuchaczami wrażeniami z kilkuletniego misyjnego pobytu w Peru. Opowiedział o swych amazońskich polowaniach, spotkaniach z myśliwymi peruwiańskimi, wyświetlił film ukazujący swe przygody myśliwskie.

W niedzielę uczestnicy zjazdu mieli możliwość obejrzeć bogatą kolekcję pamiątek przywiezionych przez prelegenta z Peru, wyeksponowaną obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Płocku.

 

Po lewej ks. Grzegorz Mierzejewski

   
Ubiory i broń myśliwych z Amazonii. Zbiory ks. Grzegorza Mierzejewskiego
 

Krzysztof Mielnikiewicz wygłosił prelekcję prezentującą postać kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego - prekursora kolekcjonerstwa łowieckiego, który stał się nieformalnym patronem zjazdu, bowiem delegaci otrzymali książkę autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza charakteryzującą łowiecki żywot kapitana. Można też było nabyć kartki pocztowe i znaczek personalizowany zaprojektowane przez Krzysztofa Mielnikiewicza oraz medal z wizerunkiem Kobylańskiego, wykonany przez firmę NEST z Pruszkowa.

Książka w wersji kolekcjonerskiej, w twardej okładce, numerowana,

z podpisem autora i kopią ekslibrisu kpt.  J. W. Kobylańskiego.

Prelekcję wygłasza i  książkę podpisuje Krzysztof Mielnikiewicz
   

Oprócz wymienionych pamiątek delegaci otrzymali bardzo ciekawy reprint pt. „Projekt obchodu dwudziestopięciolecia Towarzystwa Racyonalnego Polowania i projekt Wystawy Przemysłowo - Łowieckiej w Płocku”, przygotowany przez Andrzeja Głowackiego, udostępniony przez Towarzystwo Naukowe Płockie, sfinansowany przez ZO PZŁ w Płocku i wydawnictwo „Korepetytor” Marian Gałczyński. Autorem dokumentu z 1923 r. jest dr Józef Żenczykowski zasłużony działacz PZŁ okresu międzywojennego.

 

 

Historię płockiego łowiectwa ukazała wystawa autorstwa Andrzeja Głowackiego prezentująca dokumenty, filatelistykę, falery i książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

U dołu fragmenty wystawy ukazującej historie płockiego łowiectwa

   

 

   

W niedzielę chętni mogli obejrzeć przebogate i dech zapierające zbiory muzeów Archidiecezjalnego i Mazowiec-kiego w Płocku oraz Katedrę Archidiecezjalną. Do zobaczenia za rok w Gorzowie Wielkopolskim. Darzbór!

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

   
   

Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

13 lutego w ZO PZŁ w Warszawie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Warszawskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, które prowadził Krzysztof Mielnikiewicz. Sprawozdania z rocznej działalności oddziału złożyli Jerzy Moniewski - prezes oddziału i Bohdan Jasiewicz - przewodniczący komisji rewizyjnej. Po dyskusji, pozytywnie oceniającej działalność zarządu, udzielono absolutorium Jerzemu Moniewskiemu - prezesowi, Kamilowi Stańczykowskiemu - sekretarzowi i Tadeuszowi Badowskiemu - skarbnikowi oddziału.

W trakcie zebrania łowczy okręgowy Łukasz Urbański, w obecności  współpracowników, złożył gratulacje kolekcjonerom za działalność na niwie kultury łowieckiej, przedstawił w zarysie zamierzenia organizacyjne  warszawskiej organizacji łowieckiej i poprosił o włączenie się do dyskusji na temat usprawniania polskiego łowiectwa.

Delegatami na XIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ w Soczewce k. Płocka zostali wybrani: Marek Stańczykowski, Jerzy Moniewski, Mateusz Krupiński i Janusz Gocaliński. W zjeździe brać też będą udział członkowie honorowi KKiKŁ PZŁ  z Oddziału Warszawskiego: Izabela Malec, Andrzej Głowacki,  Bohdan Jasiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Konrad Oleszczuk,  Leszek Semaniuk, Witold Sikorski, Józef  Wyganowski.

Andrzej Głowacki, na którego barkach spoczywa logistyczna organizacja zjazdu,  przedstawił szczegółowy program spotkania kolekcjonerów, a Krzysztof Mielnikiewicz, Sławomir Studziński, Mateusz Krupiński zaprezentowali projekty pamiątek zjazdowych.

Najwięcej emocji wzbudziła oznaka oddziału warszawskiego klubu, zaprojektowana przez Mateusza Krupińskiego. Po burzliwej dyskusji zatwierdzono projekt większością głosów.

 

Zebranie otwiera Jerzy Moniewski. Po lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk, Marek Stańczykowski Od lewej: Stefan Szarlik, Andrzej Głowacki, Tadeusz Jankowski, Igor Bloch, Wojciech Boczkowski, Mateusz Krupiński, Marek Stańczykowski, Leszek Semaniuk
   
Łukasz Urbański - łowczy okręgowy z Warszawy składa gratulacje członkom KKiKŁ PZŁ i życzy owocnych obrad
 
Projekty kart pocztowych na XIII KZD KKiKŁ w Soczewce k. Płocka
 
Projekt R-ki polecenia Projekt medalu opracowany przez Sławomira Studzińskiego z firmy NEST z Pruszkowa
 

Uczestnicy zjazdu otrzymają książkę autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza (ok. 150 stron) pt. Józef Władysław Kobylański 1892-1971" Tytuł i okładka książki mogą ulec zmianie.

Projekt arkusza znaczków pocztowych spersonalizowanych "Mój znaczek", który będzie wydany z okazji XIII Zjazdu KKiKŁ

 

Oprócz ww. pamiątek planowane jest wykonanie oznaki zjazdowej, autorstwa Mateusza Krupińskiego. Podczas zjazdu Poczta Polska zorganizuje stoisko, na którym stosowany będzie datownik okolicznościowy. Wzór datownika zostanie załączony do niniejszego artykułu w maju. Uczestników czekają też inne ciekawe niespodzianki.

 

 

Leszek Semaniuk - honorowy prezes WKŁ "Dziczy Jar" obdarował Krzysztofa Mielnikiewicza pamiątkowym grawertonem z okazji 45-lecia koła.

więcej na stronie

http://www.kulturalowiecka.pl/inne.html

 
 

W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników

   

Służba ludziom i przyrodzie działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników to myśl przewodnia referatów wygłoszonych przez naukowców i myśliwych na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

Nieprzypadkowo na miejsce patriotycznego spotkania wybrano urocze Lasy Janowskie stanowiące zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Są one niemymi świadkami licznych bitew toczonych przez wojska rosyjskie, austriackie i niemieckie. Podczas II wojny światowej lasy te były miejscem walk oddziałów partyzanckich z niemieckim okupantem. Na Porytowym Wzgórzu odbyła się jedna z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich, stoczona 14 czerwca 1944 roku. Tam uczestnicy konferencji, podczas pierwszego dnia pobytu, złożyli kwiaty pod pomnikiem czynu zbrojnego, wzniesionym według projektu Bronisława Chromego. Łowczy okręgowy z Tarnobrzegu Robert Bąk, pomysłodawca konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego otwierając forum dyskusyjne podkreślił, że na przykładzie wybranych postaci myśliwych i leśników, prelegenci w referatach ukażą ich rolę w uzyskaniu wolności i niezawisłości naszej ojczyzny.

   
Robert Bąk, Jerzy Sądel - główni organizatorzy seminarium oraz przemawiający senator Zdzisław Pupa Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie prof. dr hab. Roman Dziedzic, Krzysztof Oleszczuk, dr Tomasz Skowronek
   

 W konferencji licznie udział wzięli parlamentarzyści: Piotr Olszówka, Adam Gawęda, Przemysław Błaszczyk, Jerzy Bielecki, Waldemar Bonkowski, Czesław Ryszka, Zdzisław Pupa, Bartosz Jóźwiak, Jerzy Chróścikowski. Prezydenta RP reprezentował prof. dr hab. Andrzej Waśko, administrację rządową Wojewoda Lubelski dr Przemysław Czarnek, leśników Jerzy Sądel, Andrzej Modrzejewski i Piotr Kacprzak - dyrektorzy RDLP w Lublinie, Szczecinku i Radomiu oraz nadleśniczowie. Byli też obecni łowczowie okręgowi z Tarnobrzega Robert Bąk, Katowic Mariusz Miśka, Lublina Andrzej Łacic, Rzeszowa Marcin Hendzel.

Świat nauki reprezentowali członkowie komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz - przewodniczący (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii Państwowej Akademii Nauk w Kórniku), prof. dr hab. Roman Dziedzic (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. Izabela Lewandowska prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Także wśród prelegentów i uczestników spotkania było wielu znanych naukowców i praktyków zajmujących się dokumentowaniem historii leśnictwa i łowiectwa dr inż. Tomasz M. Sobalak, dr hab. Władysław Kusiak, dr hab. Tadeusz Zych, dr hab. Jarosław Szaban, dr hab. Dariusz Zalewski, dr hab. Andrzej Tomek prof. UR w Krakowie, dr inż. Tomasz Skowronek, dr Edward Marszałek i in.

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej reprezentowali: Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła, Krzysztof Szpetkowski, Krzysztof Oleszczuk, Marian Tatara, Krzysztof Mielnikiewicz.

   
Goście honorowi - posłowie i senatorowie III RP
   
Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów zorganizowana przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, użyczonych przez Leszka Szewczyka, Bogdana Kowalcze oraz Mariana Tatarę i Wacława Gosztyłę, którzy zaprezentowali pamiątki swych ojców - leśników i myśliwych.
   

Otwarcie wystawy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Fragment wystawy

Marian Tatara przy eksponatach upamiętniających działalność patriotyczną ojca

Pamiątki przywiezione z oflagów Dorsten VIE i Doessel VIB przez kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego

 

Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i Krzysztof J. Mielnikiewicz na tle dokumentów oflagowych J. W. Kobylańskiego

Krzysztof J. Mielnikiewicz udziela wywiadu TVP 3 Lublin

 

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkania złożyli kwiaty przed pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych za Wolną Polskę, na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Zebrani mieli możliwość obejrzeć interesujący film z archiwum Mariana Tatary pt. „Twierdzą był im las”, ukazujący heroiczną walkę 3 pokoleń leśników i wolność ojczyzny.

 

Uczestnicy seminarium po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych Za Wolną Polskę

     
W części referatowej udział wzięli:    

Sesja referatową otworzył i prowadził

 prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz.

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – "Rola biografii i jej znaczenie w kształtowaniu świadomości pokoleń" prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku) – "Józef Rivoli, czyli droga leśników do niepodległości poprzez pracę organiczną"
     
dr inż. Tomasz M. Sobalak (Nadleśnictwo Łopuchówko) – Władysław Janta-Połczyński – myśliwy i patriota dr hab. Władysław Kusiak prof. UP w Poznaniu – "Wojenne i powojenne losy leśników na przykładzie poznańskich profesorów" mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz (Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ) – "Józef Władysław Kobylański i jego marsz ku niepodległości podczas II wojny światowej"
     
dr hab. Tadeusz Zych (URz z Rzeszowa) – "Wkład leśników i myśliwych z terenu Puszczy Sandomierskiej w proces budowy niepodległej Polski." dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM w Olsztynie– "Leśnicy obecnego Nadleśnictwa Jedwabno w powojennej służbie w lasach mazurskich" dr hab. Jarosław Szaban, mgr inż. Marek Nowak (UP w Poznaniu) – "Rola organizacji studenckich w kształtowaniu postaw patriotycznych w dwudziestoleciu międzywojennym."
     
dr inż. Tomasz Skowronek (RDLP w Szczecinku) – "Leśnicy w niemieckich oflagach i sowieckich łagrach." dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie) – "Ukryci w bieszczadzkiej głuszy" Wacław Gosztyła opowiada o wystawie kolekcjonerskiej towarzyszącej konferencji.
     
Prelegenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Poseł Bartosz  Jóźwiak wręcza certyfikat Krzysztofowi Mielnikiewiczowi Certyfikat uczestnictwa w konferencji Nie samą wiedzą żyli uczestnicy spotkania
     

W oczekiwaniu na posiłek. Od lewej: prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr hab. Dariusz Zalewski, Marian Tatara, Wacław Gosztyła, Bogdan Kowalcze, prof. dr hab. Roman Dziedzic, Krzysztof Mielnikiewicz, prof. dr hab. Andrzej Tomek

Do zobaczenia za kolejnej konferencji - za rokOd lewej: dr Tomasz Sobalak, Krzysztof Mielnikiewicz, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr Bartosz Jóźwiak - poseł na sejm, Krzysztof Szpetkowski

   

Filatelistyczne pamiątki pokonferencyjne

Krzysztof Mielnikiewicz

 
 
 
 
 
 

“Wzmocniona demokracja w PZŁ”

 

 

 

Myśliwym i działaczom łowieckim, którzy od dawna uczestniczyli w pracach różnych komisji, podobnie jak ja, program pt. „Bulwersująca działalność Polskiego Związku Łowieckiego” nadany w czwartkowy wieczór 29 listopada 2018 r. w telewizji „publicznej”, nie przyspieszył tętna. Wywołał jedynie zażenowanie z powodu jednostronności poglądów i hipokryzji autorów programu. Audycja wpisała się w styl propagandowy telewizji pisowskiej, która tropi komuchów, esbeków, złodziei okresu minionego, przymykając całkowicie oczy na występki swoich nominatów. Hipokryzja twórców programu jest wyjątkowa. Porównuje się w programie Łowca Polskiego do Trybuny Ludu - organu prasowego PZPR, podczas gdy sama telewizja „publiczna” jest tubą propagandową PIS do setnej potęgi. Nie będę wymieniał dzisiejszych tytułów gazet prawicowych i stacji telewizyjnych finansowanych z pieniędzy publicznych (reklamy i dotacje), tylko zadam pytanie: czy stacje te i gazety krytykują niekonstytucyjną działalność prominentów PIS i oczywiste działania na szkodę obywateli polskich? Działania zauważane i oceniane krytycznie przez Unię Europejską i rządy innych krajów.

Autorzy programu rzucili kamień w ogródek, powiedzmy w „łowisko”, prezydenta Bronisława Komorowskiego, a dlaczego nie zrobili tego w stosunku do myśliwych pisowskich lub popierających PIS głosowaniami. Celem ma być wróg, a nie swój - nawet wtedy, gdy czyni gorsze zło.
Prawda na jaw wychodzi po latach Panie Prezydencie Bronisławie Komorowski. Najpierw krytykował Pan demokrację w PZŁ, później delikatnie mówiąc „zawiesił” Pan swoje czynne łowiectwo. Czy warto było? Dzisiejsza demokracja w PZŁ, w stosunku do tej przez Pana krytykowanej, ma się jak pięść do oka. Rządzą nominaci rządowi, od góry do dołu (są wśród nich przefarbowane lisy), zmienia się ich jak rękawiczki (kilka dni temu w trzech okręgach). Pozbawiono miejscowych myśliwych, poprzez likwidację Okręgowych Rad Łowieckich, wpływu na decyzje łowczych okręgowych, którzy są aparatczykami partyjnymi i zrobią wszystko, co każe im „góra”. Niech Pan w przyszłości nie wstydzi się swoich łowieckich korzeni, nie chowa koniunkturalnie łowieckiej pasji. Niech Pan pamięta o swoich przodkach, wspaniałych myśliwych ze Żmudzi i ich polowaniach (np. o kuzynie Antonim z Birżynian), o których pisała Magdalena z Nałęcz Gorskich Komorowska we wspomnieniach „Powrót do Żmudzi”.

Autorzy reportażu skoncentrowali uwagę na rzekomych wielomilionowych nadużyciach w ZG PZŁ (rzekomych, bo nie ma wyroku w tej sprawie, moim zdaniem nie będzie). Gdzie te straty, skoro zapłacone książki (też uważam że za drogie) zostały sprzedane. O ile były w finansowaniu tych publikacji, zresztą bardzo ładnie wydanych, nieprawidłowości, to jestem zdania, że należy je wyjaśnić. Mam przeczucie, że na oskarżaniu się skończy, a audyt w konsekwencji pójdzie do kosza. Chodzi o bieżące robienie smrodu i odwrócenie uwagi od niekompetencji i tajemniczych działań związanych ze statutem, który, jak ustawa, zostanie wciśnięty myśliwym bez ich wiedzy i aprobaty. Polecam wywiad prof. dr hab. Wandy Olech, która obnaża skandaliczne działania obecnych władz. Podaję link do tego wywiadu.
http://braclowiecka.pl/…/zarzad-glowny-nie-dzialal-tak-jak-…

Naiwny byłem, czekając w audycji telewizyjnej dyskursu, skupionego na rzeczywistych problemach łowiectwa. Jest ich przecież wiele: ASF, szkody wyrządzane przez zwierzynę, przyszły ustrój łowiectwa określony przez najważniejszy dokument wewnętrzny - statut, poprawa wizerunku myśliwych, stworzenie profesjonalnego aparatu prawno - medialnego, potrzeba nowelizacji ustawy oraz inne problemy nurtujące środowisko.
Chodziły plotki przed emisją programu, że jest on materiałem mającym wykazać heroiczną walkę obecnego łowczego krajowego z dawnym układem gnieżdżącym się w ZGPZŁ i jego przekrętami. I tu też się zawiodłem. Dowiedziałem się z wypowiedzi jednego z dyskutantów, że obecny łowczy krajowy był prawą ręką dawnego łowczego krajowego, którego „przekręty” tak dociekliwie tropi. Patrz też artykuł pod linkiem

http://www.lowiecki.pl/newsy/tekst.php?id=255.
Odnoszę wrażenie, że pan łowczy krajowy wyszedł po tej audycji lekko poobijany. Mam też przeczucie, że Naczelna Rada Łowiecka będzie niebawem przedstawiać ministrowi środowiska kolejnych trzech kandydatów na pewne eksponowane stanowisko związku mieszczącego się przy Nowym Świecie 35.
Tekst zamieszczono też pod linkiem

http://www.kulturalowiecka.pl/…/Wydarzenia_centralne_po%202…
 

   

Uroczyste zakończenie kadencji

Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej

   

26 listopada 2018 roku Komisja Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej podsumowała swoją działalność za lata 2015-2018. W skład komisji wchodzili: Marek Rogoziński - przewodniczący, Krzysztof Mielnikiewicz – wiceprzewodniczący, Dariusz J. Gwiazdowicz, Bogdan Kozyra, Antoni Papież, Andrzej Sontag, Leszek Szewczyk, Marian Tatara i Edward Towpik – członkowie.

Od lewej: Marian Tatara, Leszek Szewczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Bogdan Kozyra, Krzysztof Mielnikiewicz

Od lewej: Leszek Szewczyk, Dariusz  J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński - przewodniczący, Krzysztof Mielnikiewicz - wiceprzewodniczący, Marian Tatara, Bogdan Kozyra

   

Marek Rogoziński omówił najważniejsze prace komisji.


Szkolenie

Opracowano program szkolenia dla nowo wstępujących do PZŁ i sylabus (informator zawierający program nauki kultury łowieckiej, wymagania, kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania). Zatwierdzono pytania egzaminacyjne z zakresu kultury łowieckiej, opracowane przez członków komisji, dodatkowe pytania dla kandydatów na myśliwych zaopiniowano.
Kontynuowano cykl spotkań z redaktorami naczelnych i regionalnych czasopism łowieckich. Podczas seminarium szkoleniowo-dyskusyjnego zatytułowanego „Akceptacja społeczna warunkiem niezbędnym dla rozwoju łowiectwa”, odbytego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, w dniach 17-19 lutego 2017 roku, w 4 referatach omówiono problematykę wizerunku myśliwego i postrzegania łowiectwa w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zagadnienia związane z redagowaniem i wydawaniem czasopism (tematyka sprzyjająca czytelnictwu, dobór artykułów i materiału zdjęciowego oraz obowiązujące przepisy z zakresu prawa prasowego i autorskiego). W dyskusji podkreślano potrzebę publikowania w centralnej prasie łowieckiej artykułów dotyczących kultury i etyki myśliwskiej. Stanowisko to przedstawił Marek Rogoziński na posiedzeniu NRŁ. Niestety postulat, mimo zrozumienia, nie został wdrożony do bieżącej praktyki.

Redaktorzy czasopism łowieckich w Gołuchowie

 

 

Działalność wydawnicza, naukowa, promocyjna i opiniotwórcza

   

Spotkanie przedstawicielek Oficyny Wydawniczej Forest z autorami podręcznika

 

 

 

Po lewej okładka podręcznika.

   

Niezwykle udanym i pracochłonnym przedsięwzięciem zainicjowanym przez komisję i przeprowadzonym pod jej patronatem było opracowanie podręcznika „Kultura Łowiecka”, jak się okazało, nie tylko dla nowo wstępujących. To interesujące kompendium wiedzy, ukazało się pod redakcją prof. Dariusza J. Gwiazdowicza, przy udziale kilkunastu autorów, spośród których byli też członkowie komisji - Krzysztof Mielnikiewicz, Antoni Papież, Marek Rogoziński i Leszek Szewczyk.

 

Seminarium pt. „Kultura łowiecka wczoraj i dziś” było spotkaniem promującym podręcznik. Odbyło się ono 10 czerwca 2018 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy udziale przedstawicieli świata nauki, głównie uczelni poznańskich, a także redaktorów regionalnych czasopism łowieckich, przedstawicieli komisji kultury i promocji łowiectwa z wielu okręgów, łowczych okręgowych oraz kolegów działających na polu kultury łowieckiej. Autorzy rozdziałów wygłosili referaty wprowadzające do dyskusji. Organizatorem seminarium był prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i poznański łowczy okręgowy Zbigniew Zieliński.

Marek Rogoziński i Krzysztof Mielnikiewicz powołani zostali przez NRŁ do 8 - osobowej Komisji Obchodów 95-lecia PZŁ.

Uczestnicy seminarium w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   
Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Strawa, Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski, Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Aleksandra Matulewska, Antoni Papież, Tadeusz J. Żuchowski, Leszek Szewczyk, Henryk Mąka, Krzysztof Kadlec
   

Wysoką rangę nadano IV Kongresowi Kultury Łowieckiej pt. „Łowy i historia”, który odbył się w Pułtusku w dniach 15-17 czerwca 2018 roku. Komisja Kultury była współorganizatorem imprezy, a w przygotowaniu tego istotnego wydarzenia popularyzującego kulturę łowiecką, szczególne zasługi ma prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, który na swoje barki wziął całkowity ciężar organizacji części naukowej kongresu oraz zaproszenia do wygłoszenia referatów wielu wybitnych naukowców. Komisję kultury w sesji referatowej reprezentowali prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i Krzysztof Mielnikiewicz.

Więcej o kongresie na stronie http://www.kulturalowiecka.pl/aktualnosci.html

   
Otwarcie kongresu
Na sali obrad

Członkowie komisji kultury:

Od lewej: prof. dr.hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński

   
Uczestnicy kongresu
 

Czterech członków komisji (Dariusz J. Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński, Leszek Szewczyk) wzięło udział w konferencji zorganizowanej w Senacie RP - „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Referat wygłosił prof. Dariusz J. Gwiazdowicz.

Na sali obrad
 
Członkowie komisji kultury w senacie. Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz J. Gwiazdowicz, Leszek Szewczyk, Marek Rogoziński.
 

Rozpoczęto starania o wpisanie łowiectwa polskiego (kultury łowieckiej) na krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, z myślą o wpisaniu w przyszłości na listę światową. Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, przy współudziale niektórych członków komisji przygotował wniosek w celu złożenia go przez ZG PZŁ do komisji akredytacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie wniosek jest modyfikowany, a starania dotyczące sfinalizowania wpisu kultury łowieckiej na listę UNESCO powinny być traktowane priorytetowo i uzyskać wsparcie w formie stosownej uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.
Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowany przez Zbigniewa Bonczara i Krzysztofa Szpetkowskiego projekt „Kodeksu etyki sokolniczej” i skierowała go do Naczelnej Rady Łowieckiej. Kodeks uzupełnił dokumenty opracowane przez komisję w poprzedniej kadencji: „Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich”, „Regulamin sztandarowy” i „Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi”.

 

Pozostała działalność

Rozpoczęto wstępną dyskusję na temat modyfikacji letniego stroju organizacyjnego. Skrócenie kadencji organów PZŁ uniemożliwiło zakończenia tego tematu.
Członkowie komisji brali czynny udział w przygotowaniu oraz przebiegu licznych spotkań rocznicowych na szczeblach krajowym, okręgowym oraz w kołach łowieckich. Bardzo cenione pod względem promocji kultury łowieckiej były wystawy kolekcjonerskie organizowane przy okazji odbywających się uroczystości. Na szczególne wyróżnienie w organizacji wystaw zasługuje praca członka komisji Leszka Szewczyka. Komisja Kultury współpracowała z klubami specjalistycznymi działającymi przy ZG PZŁ i komisjami NRŁ.

W dyskusji sformułowano kilka postulatów do rozważenia przez organy powołane w przyszłej kadencji (NRŁ, ZG PZŁ, Komisja Kultury):
• Opracowanie kompleksowej Strategii PZŁ, ujmującej także problematykę kultury i etyki łowieckiej oraz powołanie zespołu specjalistów do rozwiązywania bieżących strategicznych problemów PZŁ.
• Intensywne starania o wpisanie łowiectwa (kultury łowieckiej) na listę UNESCO.
• Wpisanie do statutu obowiązku powoływania przez ZO PZŁ najbardziej potrzebnych komisji (należy je wymienić), w tym Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa.
Z problemów mniejszej rangi komisja postuluje:
• Wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 100-lecia PZŁ.
• Przygotowanie płyty audiowizualnej dla lektorów kultury łowieckiej (taka płyta miała być załączona do książki „Kultura łowiecka”.
• Cykliczne organizowanie kursów dla lektorów kultury łowieckiej.
• Organizację konferencji na temat kultury łowieckiej w sejmie lub senacie.
• Uaktywnienie Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej PZŁ.
• Kontynuowanie spotkań szkoleniowych i dyskusyjnych z komisjami kultury i redakcjami pism regionalnych.
Wyżej wymienione postulaty przekazane zostaną łowczemu krajowemu wraz z protokołem zebrania.
Na zakończenie posiedzenia Marek Rogoziński, człowiek o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, przygotował dyplomy i wręczył je członkom komisji za 3-letnią skuteczną współpracę dla dobra polskiego łowiectwa. Taki sam dyplom otrzymał od uczestników spotkania.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

W tekście wykorzystano fragmenty sprawozdania z działalności komisji kultury autorstwa Marka Rogozińskiego.

 
Marek Rogoziński wręcza podziękowania za pracę w komisji Krzysztofowi Mielnikiewiczowi, Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi, Leszkowi Szewczykowi, Marianowi Tatarze i Bogdanowi Kozyrze
 

Krzysztof Mielnikiewicz
W tekście wykorzystano fragmenty sprawozdania z działalności komisji kultury autorstwa Marka Rogozińskiego

 
   

Hubertus w "Dziczym Jarze"

 Puszcza Napiwodzko-Ramudzka

   
   

Po raz kolejny z radością przyjąłem zaproszenie Leszka Semaniuka i Zarządu KŁ „Dziczy Jar” w Warszawie na polowanie hubertowskie do obwodu w Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej, zachwycającego swym niepowtarzalnym charakterem, w wielu fragmentach rezerwatowym (rezerwaty Małga i Dęby Napiwodzkie), włączonym do obszaru „Natura 2000”, z niezwykle bogatą fauną i florą. W obwodzie bytują: wilki, bobry, wydry, żurawie, orły bieliki, bociany czarne derkacze i wiele innych gatunków.

   

Klikaniem powiększamy zdjęcia

Obwód łowiecki zimą. Resztki jelenia zostawione przez wilki

   

Krótkie odświętne polowanie odbyło się na terenie popoligonowym. Do 1993 r. funkcjonował tu poligon „Muszaki”, powstały w 1949 r. Nieliczne wsie, zniszczone w pożodze wojennej, zostały wysiedlone i przejęte przez wojsko. Obecnie terenem, w tym m.in. rezerwatem Małga, zarządzają leśnicy, którzy realizują program zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych tych ziem. Na szczególną uwagę zasługuje program restytucji cietrzewia i ochrona siedlisk derkacza, w którym aktywnie uczestniczymy, wykaszając wskazane przez przyrodników łąki.

Polowanie rozpoczyna Piotr Materek Dariusz Figielski i Marcin Zaręba ustalają kolejne pędzenie
   
Między pędzeniami Nowe zwyżki gotowe do przyjęcia myśliwych
   

Polowanie, typu szwedzkiego, po raz pierwszy w historii koła, profesjonalnie i sprawnie prowadzili miejscowi gospodarze - myśliwi, zarazem leśnicy - Dariusz Figielski i Marcin Zaręba. 30 myśliwych, w tym około 10 gości położyło na pokocie 3 łanie i dwa dziki. Miła atmosfera, smaczne śniadanie św. Huberta w leśniczówce Uścianek - siedzibie koła, liczna zwierzyna w miocie, nie wyłączając wilków oraz tradycyjny pokot sprawiły, że zostanie ono na długo w pamięci uczestników.

   
W przerwie polowania była grochówka, ciasto i gorące napoje Przygotowanie do pokotu
   
W oczekiwaniu na podsumowanie polowania
 

Królową polowania została Katarzyna Michalik, która szczyci się też mianem pierwszej łowczyni Hubertusa Nadwiślańskiego 2017 (patrz Łowiec Polski 2017/12/66), tytuł wicekróla przypadł Sławomirowi Kościelniakowi, a sygnał król polowania na ustniku plesówki odegrano sympatycznemu skarbnikowi koła Januszowi Glinickiemu. Okazałą plakietę i oryginalne medale królewskie wręczył prezes koła Piotr Materek z prowadzącymi polowanie.

Od lewej: Piotr Materek - prezes koła, Marcin Zaręba i Dariusz Figielski - prowadzący polowanie, Katarzyna Michalik - królowa łowów, Sławomir Kościelniak - wicekról polowania, Janusz Glinicki - też król ........ Pamiątkowa plakieta dla króla polowania ofiarowana przez zaproszonych gości z Garwolina.
Medal dla króla polowania Medal dla króla pudlarzy
Kościół pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie
   

Wieczorna biesiada odbywająca się w sali bankietowej przy Kościele pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie sprawiła że duch patrona myśliwych towarzyszył zebranym do późnego wieczora.

Dziękuję Leszkowi Semaniukowi i zarządowi KŁ „Dziczy Jar” za zaproszenie i miły pobyt w warmińsko-mazurskiej kniei.

Krzysztof Mielnikiewicz

 
 

Polski Związek Łowiecki +

(albo dobra zmiana)

   

kliknij aby powiększyć

   

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej otrzymali komunikat Prezydium tejże rady, z dnia 18.10.2018 r. załączony na skanie. Biorąc pod uwagę wpis Pani Prof. dr. hab. Wandy Olech na Facebooku, podany też w załączeniu, należy zapytać prezydium NRŁ i Łowczego Krajowego, czy komunikat ten oparty jest o kłamliwą informację przekazaną prezydium NRŁ przez Łowczego Krajowego. Gdyby tak się zdarzyło, byłby to niebywały skandal. Pytam wiec, czy prezydium NRŁ formułując komunikat wzięło pod uwagę wiarygodne, oparte na dokumentach, informacje przedstawione przez profesor Olech, tj. projekt zmian ustawy, autorstwa ZG PZŁ, sprzed posiedzenia prezydium NRŁ, przesłany z ministerstwa do Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Myślę, że należą się członkom NRŁ (jeszcze działającej jak się okazuje) szczegółowe wyjaśnienia w tej bulwersującej sprawie. Zapytanie odrębnym pismem skieruję do ZG i NRŁ, a jeżeli otrzymam odpowiedź zamieszczę ją w sieci. Więcej na stronie https://www.facebook.com/diana.piotrowska.71, z której to skopiowałem skan wypowiedzi Pani profesor.

 
JUBILEUSZOWY HUBERTUS W PUŁTUSKU
   

Ogólnopolski Hubertus 2018 w Pułtusku zapowiadany był jako wyjątkowy, gdyż organizacja najważniejszego święta myśliwych przypadła w bieżącym roku w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w 95-lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorem obchodów był Polski Związek Łowiecki, honorowy patronat sprawowali Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska i Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość rozpoczęła hubertowska msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Było to okazałe widowisko, bowiem ogromne wrażenie zrobiło na zebranych ponad 100 pocztów sztandarowych z całej Polski, ustawionych przed ołtarzem i we wszystkich nawach bazyliki.

   
kliknij zdjęcie  i powiększ
   

Celebrę kościelną rozpoczął ks. prał. Wiesław Kosek, który zaprosił zebranych do modlitwy i przedstawił bogatą historię bazyliki. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, leśnicy, myśliwi, członkowie bractw kurkowych, duchowni i mieszkańcy Pułtuska. Byli wśród nich m.in. Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Piotr Jenoch - Przewodniczący ZG PZŁ, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Pułtuska. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr Piotr Siołkowski. W homilii ks. kanonik omówił historię kultu patrona myśliwych w Polsce ze szczególną rolą mszy hubertowskiej oraz drogę zjednoczeniową polskich organizacji łowieckich okresu międzywojennego (uwagi do homilii zamieściłem na zakończenie relacji).

   
Msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Poczty sztandarowe z Przemyśla i Lublina
   
Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska,  Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Od lewej: Andrzej Popowicz - Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta Pułtusk, nadkom. Paweł Antośkiewicz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, mł. insp. Jarosław Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku
   
Podczas mszy św.
   

 Po mszy, przez najdłuższy rynek w Europie, przeszedł orszak myśliwych, leśników i kawalerzystów, prowadzony przez strażacką orkiestrę dętą z Pułtuska.

   
Przemarsz myśliwych i pocztów sztandarowych Rozpoczęcie uroczystości na pułtuskim rynku
   
Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta Pułtuska, Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Widzowie na pułtuskim rynku
   
Widok na scenę główną Zespoły Sygnalistów Myśliwskich HUBERTUS i FOREST BRASS
   

W części oficjalnej
- Minister Henryk Kowalczyk docenił wkład myśliwych i leśników w odzyskanie niepodległości, i w jej utrzymanie podczas trudnych walk niepodległościowych. Wskazał, że obecne mocno dyskutowane prawo łowieckie jest ustawą kompromisową, otwiera nową kartę historii, wzmacnia demokrację, ale też zdobywa ludzi o odmiennych poglądach dla łowiectwa. Podkreślił, że myśliwych chroniących przyrodę należy szanować, mimo różnych poglądów na metody jej ochrony. Wyróżnił myśliwych działania proekologiczne dbałość o środowisko, zwalczanie ASF. Życzył im znalezienia pełnego zrozumienia i poszanowania w społeczeństwie.
- Łowczy Krajowy Piotr Jenoch przypomniał, że na wagę tegorocznego święta wpływają jubileusze, 100-lecie odzyskania niepodległości i 95-lecie PZŁ. Wymienił nazwiska kilku polskich przedwojennych myśliwych o wybitnych zasługach dla odzyskania niepodległości: Józefa Piłsudskiego, generałów Kazimierza Sosnkowskiego - pierwszego prezesa PZŁ (patrz końcowy komentarz autora) i Tadeusza Bór - Komorowskiego; Wojciecha Kołaczkowskiego i Mariana Duryasza - lotników Dywizjonów 303 i 302. Przypomniał zasługi wielu oficerów działających w oflagach, gdzie zakładali ideowe koła łowieckie, propagowali kult św. Huberta, organizowali wystawy i wieczornice patriotyczne.
Piotr Jenoch podkreślił, że umiłowanie polskiej przyrody, szacunek do zwierzyny były nośnikiem patriotyzmu, wiary i kultu św. Huberta. Dlatego polscy myśliwi są zawsze gotowi do obrony rodzimej kniei, ale także historii, tradycji i zwyczajów, za które nasi ojcowie przelewali krew, a często poświęcili swoje życie. Obecnie ekoterrorystyczne grupy interesów chcą ten dorobek zniszczyć, więc nie pozwólmy im bezkarnie rujnować dorobku naszych przodków.

Kolejnymi mówcami byli Andrzej Konieczny i Dorota Subda - p. o. Burmistrz Pułtuska, która wyraziła zadowolenie z wyboru miejsca na obchody krajowego hubertusa i życzyła myśliwym pomyślności w rozwijaniu swej pasji, miłego spędzenia czasu oraz dobrej zabawy.

Część oficjalną zakończyło odczytanie pisma okolicznościowego skierowanego do Łowczego krajowego przez Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu RP oraz wręczenie odznaczeń łowieckich.

W bloku rozrywkowo-edukacyjnym odbyły się koncerty muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołów „Hubertus” KŁ Cyranka Sztum, „Forest Brass” Nadleśnictwa Lidzbark, „Puł_Róg” Pułtuskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej , pogoń za lisem i pokazy efektownej jazdy na koniach, sokolniczy, kynologiczny, mody myśliwskiej oraz szlachetnej sztuki wabienia. Otwarto też wystawy zdjęć nagrodzonych w XXIII Konkursie Fotograficznym „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego oraz „Św. Hubert w Kolekcjonerstwie”, przygotowanej przez Klub kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii. Uroczystości zakończył bal myśliwski.


Krzysztof Mielnikiewicz

 

Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Wystawa fotograficzna "Łowca Polskiego"
   
   

Uwagi autora strony internetowej

 

W homilii ks. dr. Piotra Siółkowskiego znalazły się nieścisłości i istotne błędy rzeczowe, dotyczące zjednoczenia polskiego łowiectwa. Oto one:
1. 16 grudnia 1920 r. powołany Polski Związek Myśliwych miał siedzibę w Poznaniu, a nie w Warszawie, jak odczytał ksiądz.
2. Na XXI Zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 23 i 24 czerwca 1922 r., a nie w 1923 r., przyjęto rezolucję określającą tylko zasady, które zdaniem galicyjskich myśliwych powinny być wzięte pod uwagę przy zakładaniu „ogólnego związku łowieckiego” w Polsce. Na tym zjeździe nie powołano żadnego „Naczelnego Związku Polskiego Łowiectwa na zasadzie równouprawnienia”.
3. 6 i 7 stycznia 1923 r. w Warszawie odbył się II Zjazd Zjednoczeniowy, na którym zatwierdzono statut Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich i tym samym powołano ogólnopolską organizację łowiecką (szczegóły w podręczniku „Kultura Łowiecka” wydanym przez PZŁ i Oficynę „Forest”, a także w Łowcu Polskim w artykule „Wspólną drogą”, z 2013 r., nr 5). Minister zatwierdził statut i powołał CZPZŁ 20 kwietnia 1923 r. wymieniając w paragrafie 32 założycieli związku z imienia i nazwiska. CZPSŁ nie został zatem, jak podano w homilii, założony 9 sierpnia 1923 roku.
4. 29 czerwca 1929 r. roku Centralny Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich zmienił nazwę na Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie jak podano w homilii Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich.
5. W 1936 r. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich przekształcił się w Polski Związek Łowiecki.

 

W przemówieniu łowczego krajowego Piotra Jenocha znalazł się istotny błąd dotyczący historii polskiego łowiectwa. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego (wcześniej CZPSŁ i PZSŁ) był w okresie od 9 lipca 1923 do 17.04 1932 Juliusz hr. Bielski, a nie gen. Kazimierz Sosnkowski.

 

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem p. ministra, iż nowe Prawo łowieckie wzmacnia demokrację w Polskim Związku Łowieckim. Uważam, podobnie jak wielu myśliwych i działaczy łowieckich, że jest wręcz odwrotnie. O zawłaszczeniu łowiectwa przez organy władzy państwowej i namaszczaniu władz łowieckich do szczebla okręgowego świadczą liczne wypowiedzi prasowe, dyskusje w sejmie i petycje składane przez środowiska myśliwskie (ORŁ, NRŁ) jeszcze przed uchwaleniem obowiązującego Prawa łowieckiego. Likwidacja Okręgowych Rad Łowieckich pozbawia organizację charakteru samorządowego, a wprowadza system autokratyczny.

 

Uważam, że główna uroczystość łowiecka zorganizowana 20.10.2018 r. na pułtuskim rynku z udziałem władz państwowych (poza mszą św.), dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 95-lecia utworzenia PZŁ była nieadekwatna do rangi wydarzenia. Jubileusz krajowy w Pułtusku nie dorównał wcześniejszym ogólnopolskim hubertusom w Kielcach, Rzeszowie, Węgrowie, pomimo że nie były one imprezami jubileuszowymi. Wiele uroczystości lokalnych (okręgowych, regionalnych, powiatowych), jak chociażby pobliski Hubertus Węgrowski, było lepiej przygotowanych pod względem organizacyjnym i pijarowym.

Szkoda, że nowy zespół odpowiedzialny za wizerunek PZŁ oraz okręgi przygotowujące myśliwskie święto nie wykorzystały w pełni nadarzającej się okazji do zaprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego, wprost proporcjonalnie do roli, jaką pełni w wielu dziedzinach życia społecznego.

   
 
 

JUBILEUSZOWY HUBERTUS W WĘGROWIE ZA NAMI

   

   
   

Dziesiąty Hubertus Węgrowski wszedł już do tradycji polskiego łowiectwa i leśnictwa. Tegoroczne spotkanie myśliwych, leśników, rolników oraz mieszkańców Podlasia miało podwójny jubileusz, bowiem wpisało się też w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13 października 2018 roku przed pałacem w Łochowie, wzniesionym przez hrabiego Józefa Włodzimierza Hornowskiego  nad malowniczym Liwcem w 1830 r., rozpoczęto największy w Polsce sanitarny  zbiorowy odstrzał dzików. Blisko 500 myśliwych z całej Polski poświęciło swój czas i pieniądze (wg wyliczeń organizatorów ok. 400 tys. zł) na zwalczanie ASF-u, groźnej choroby zakaźnej czarnego zwierza.

Łowy zaszczycili: prof. dr hab. Jan Szyszko – poseł na sejm RP, Andrzej Konieczny dyr. generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy RDLP w Warszawie i Białymstoku, łowczowie okręgowi, członkowie NRŁ, patroni medialni hubertusa, w tym "Kultura Łowiecka" - organ prasowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz myśliwi, leśnicy i rolnicy. Mocną stroną tegorocznych łowów był wyjątkowo liczny udział dian, które polowały w okolicach Broku. Stałym już elementem Hubertusa Węgrowskiego stało się ślubowanie myśliwskie, odebrane przez łowczego okręgowego Bartłomieja Karkusa. Certyfikaty ślubowania adeptom łowiectwa, wręczył prof. Jan Szyszko. Po modlitwie do św. Huberta, błogosławieństwie udzielonym myśliwym i poświęceniu broni przez ks. Tomasza Duszkiewicza uczestnicy polowania udali się do malowniczych, zasobnych w zwierzynę okolicznych łowisk.

Nie obeszło się bez prób zakłócania polowań przez tzw. aktywistów. W trzech kołach łowieckich przeciwnicy polowań fotografowali działania myśliwych, doszło też do kilku incydentów słownych. Kompletnie zawiedzeni uczestnicy protestu, nie doczekawszy się pokotu, który odbył się w łowiskach, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe i odjechali spod łochowskiego pałacu z kwaśnymi minami.

   
kliknij zdjęcie  i powiększ
Odprawa blisko 500 myśliwych przed pałacem w Łochowie Diany w łowisku z  prowadzącym polowanie
   

Uroczyste zakończenie polowania odbyło się nad Liwcem. Prof. Jan Szyszko z Andrzejem Koniecznym uhonorowali najbardziej doświadczoną myśliwą, kol. Irenę, pamiątkowym naszyjnikiem i na jej ręce podziękowali obecnym dianom za udział i uświetnienie polowania.

Podczas łowów padło 20 dzików. Królami polowania zostali Andrzej Przygodzki (2 dziki - KŁ „Soból i Panna”), Maciej Królak (1 dzik - „KŁ Olszynka”) i Adam Kowalczyk (1 dzik - „KŁ Lira”). Uczestnicy polowania otrzymali pamiątkowe odznaki (patrz po lewej).

   
   
Diana Irena dziękuje organizatorom polowania za organizację polowania i otrzymane wyróżnienie Prof. Jan Szyszko i ks. Tomasz Duszkiewicz z królami polowania
   

Ku pamięci

   

Uroczystości niedzielne 14 października, miały charakter religijny z mocnym akcentem łowieckim, leśnym i rolniczym, które to profesje, jak podkreślił prof. Jan Szyszko, spaja Kościół katolicki. Motyw dbałości o polską przyrodę i jej racjonalne użytkowanie przez myśliwych, leśników i rolników przewijał się w wystąpieniach wicemarszałek Senatu Marii Koc, prof. dr. hab. Jana Szyszko, biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, ks. Tomasza Duszkiewicza - organizatora hubertusa, Andrzeja Koniecznego - dyr. gen. Lasów Państwowych oraz Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, głównego celebransa mszy św. na błoniach parafii św. Ojca Pio w Węgrowie.

Tegoroczne „Dzwony św. Huberta”, przyznawane za wkład pracy w organizację Hubertusa Węgrowskiego oraz za propagowanie i kształtowanie polskiego modelu leśnictwa i łowiectwa, z rąk prof. Jana Szyszki odebrali : Jerzy Derlicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Koło Łowieckie „Soból i Panna”, Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży oraz Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Część oficjalną zakończyła ceremonia posadzenia dębu niepodległości, poświęconego przez papieża Franciszka.

 
Ołtarz św. Huberta Myśliwi podczas parady św. Huberta
   

Dodatkowymi atrakcjami hubertusa była niemal kilometrowa parada myśliwych, leśników i jeźdźców konnych, maszerująca z węgrowskiego rynku do parafii św. Ojca Pio, pokaz musztry ułańskiej i gonitwa za lisem. Uroczystości towarzyszył jarmark hubertowski z rekordową liczbą straganów. W namiotach kół łowieckich zebrani mogli skosztować smacznej dziczyzny i regionalnych przysmaków.

Muzyczną oprawę mszy św. zapewnił Mieczysław Leśniczak z Zespołem Reprezentacyjnym PZŁ, a część artystyczną, ku wielkiemu zadowoleniu uczestników imprezy Zespół AKTIV i GOLEC uORKIESTRA.
 

Krzysztof Mielnikiewicz

fot.: Krzysztof Mielnikiewicz

Marcelina Puchalska

   
Msza św. zgromadziła tłumy myśliwych, leśników i parafian Od lewej: Stanisław Kurylak, Adam Wróbel, Ryszard Gregorczyk, Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikiewicz
 
 
 

50 LAT MINĘŁO ...

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDIÓW DZIENNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

   

Z inicjatywy Witalisa Kuryłowicza, Andrzeja Haściłowicza, Marka Szymczukiewicza i Jana Wołosika, absolwenci pierwszego rocznika studiów dziennych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, dziś Politechniki, spotykają się od 2008 r. co 5 lat. W 1964 roku na na nowo powstałym, kształcącym w trybie dziennym,  wydziale mechanicznym uczelni, przy ulicy Grunwaldzkiej, rozpoczęło studia ok. 60 osób. Dyplom inżyniera mechanika, po 4 latach nauki, odebrało w pierwszym terminie 29 absolwentów.

Tegoroczny zjazd, przeprowadzony 7 września miał szczególny, jubileuszowy charakter, bowiem obchodzony  był w roku 50 - lecia ukończenia studiów.

Po serdecznych powitaniach i niewymuszonych komplementach odbyło się oficjalne spotkanie z władzami uczelni. Uczestniczyli w nim prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - dziekan wydziału mechanicznego,  prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka Dahlke - prodziekan wydziału mechanicznego i Mateusz Adaszczyk - pełnomocnik rektora ds. losu absolwentów PB. Naukowcy zaprezentowali,  uczelnię i wydział mechaniczny, zwracając szczególną uwagę na osiągnięcia naukowe, wysoką ocenę jakości kształcenia, potwierdzoną czołowymi lokatami w rankingach uczelni technicznych oraz na aktywność międzynarodową. Uczestnicy zostali zaproszeni na przyszłoroczny jubileusz 70-lecia powołania Politechniki Białostockiej.

Inżynierowie Jerzy Skorupa, Jan Wołosik i Marek Szymczukiewicz przedstawili krótko swoje drogi zawodowe, podkreślając że odniesione sukcesy zawdzięczają dobremu przygotowaniu zawodowemu uzyskanemu na uczelni.

kliknij zdjęcie  i powiększ

Przed  oficjalnym spotkaniem.

Od lewej: Andrzej Haściłowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Andrzej Grabowski, Stanisław Niedbała, Jan Wołosik,  Zofia Stręciwilk, Mikołaj Kuptel, Czesław Stręciwilk, Kazimierz Żynel, Elżbieta Ramotowska - Nowińska

Od lewej: Kazimierz Żynel, Józef Tołwiński, Marek Szymczukiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Witalis Kuryłowicz
   
Od lewej: Wiesław Szustak, Barbara Banulewicz - Nachimowicz, Zbigniew Nowiński, Elżbieta Ramotowska - Nowińska Od lewej: Henryk Grejner, Józef Tołwiński, Piotr Siebiesiewicz
   
 

Spotkanie z absolwentami zaszczycili (od prawej):

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - dziekan wydziału mechanicznego, prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor ds. nauki, prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka Dahlke - prodziekan wydziału mechanicznego i Mateusz Adaszczyk - pełnomocnik rektora ds. losu absolwentów PB

O swej pracy w Niemczech opowiada inż. Jerzy Skorupa.

Od lewej: Stanisław Niedbała, Czesław Stręciwilk, Marek Szymczukiewicz, Elżbieta Banulewicz-Nachimowicz, Wiesław Szustak, Andrzej Haściłowicz, Jan Wołosik

   

   

 

Od prawej: Witalis Kuryłowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Mikołaj Kuptel, Zofia Stręciwilk, Stanisław Niedbała oraz Aleksander Onopa i Jan Wołosik

Pierwszy rząd: Witalis Kuryłowicz, Aleksander Onopa, Jan Wołosik,  Andrzej Haściłowicz, Wiesław Szóstak, Marek Szymczukiewicz.

   

   

Od lewej: Piotr Siebiesiewicz, Ryszard i Wiesława Gólczowie, Janusz Szwarc

Od lewej: Zbigniew Nowiński, Elżbieta Nowińska, Romuald Jergieniew, Józef Tołwiński, Kazimierz Jurczak, Henryk Grejner, Henryk Szkiłądź

 
   

Po części oficjalnej inżynierowie zwiedzili nowoczesne wydziały i laboratoria, w których studenci opracowują projekty i konstruują m.in.:  łaziki marsjańskie, roboty, pojazdy wyścigowe - mechanizmy zajmujące czołowe lokaty w konkursach międzynarodowych, w tym w USA i Japonii.

 

Prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke oprowadza uczestników zjazdu koleżeńskiego po  pracowniach i laboratoriach kierunku mechanicznego Politechniki Białostockiej

 

   
Pierwsi absolwenci studiów dziennych Politechniki Białostockiej (wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej) z osobami towarzyszącymi oraz  profesorami Politechniki Białostockiej
 
Po oficjalnym spotkaniu na Politechnice Białostockiej uczestnicy jubileuszu zwiedzili z inicjatywy Marka Szymczukiewicza,  jedną z najnowocześniejszych w Polsce, spalarnię śmieci komunalnych, zlokalizowaną na przedmieściach Białegostoku
   
   
Inauguracyjny toast w restauracji "Astoria" wznosi Witalis Kuryłowicz; obok: Andrzej Haściłowicz, Andrzej Grabowski, Stanisław Niedbała, Zbigniew Nowiński
 
KRAJOWY ZJAZD KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ W ŁĘŻECZKACH K. CHRZYPSKA WIELKIEGO
   

Podczas ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ delegaci

z zadowoleniem przyjęli zaproszenie Krzysztofa Kadleca – prezesa oddziału poznańskiego KKiKŁ, by obradować w Łężeczkach, małej wiosce na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego wśród morenowych wzgórz, jezior i dolin rzek.

Spotkanie rozpoczęto koncertem polskiej muzyki łowieckiej w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu oraz dwiema ciekawymi prezentacjami. Dr inż. Tomasz Sobalak, przybliżył słuchaczom postać twórcy wielkopolskiego łowiectwa Władysława-Janta Połczyńskiego na tle jego aktywności kulturalnej, a dr hab. Aleksandra Matulewska - prof UAM w Poznaniu omówiła historię kuchni myśliwskiej.

kliknij zdjęcie  i powiększ
dr Tomasz Sobalak dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM
   
Zespół "Babrzysko" Msza św. w kościele w Chrzypsku Wielkim
   

Sobotni dzień obrad XII KZD KKiKŁ rozpoczęła msza św. w późnogotyckim zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha (1600-1609) w Chrzypsku Wielkim. Mszę celebrował ks. proboszcz Marian Ciesielski, którego homilia nacechowana była sympatią do myśliwych i troską o polską przyrodę. Łowiecki charakter mszy podkreśliła liturgia hubertowska, muzyka z rogów płynąca w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”, wystrój ołtarza, poczty sztandarowe klubu i oddziałów regionalnych oraz liczna grupa myśliwych w strojach galowych.

   
Uczestnicy mszy św. w Chrzypsku Wielkim
   

XII Krajowy Zjazd Delegatów
Marek Stańczykowski - prezes klubu powitał delegatów i znamienitych gości, a wśród nich: prof. dr. hab. Lesława Łabudzkiego, prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza, prof. dr. hab. Jerzego Wiśniewskiego, członków NRŁ dr. Ste-fana Federa i Krzysztofa Mielnikiewicza, oraz dr. Macieja Strawę, Kwiryna Napartego i Jarosława Nowakowskiego - nadleśniczych nadleśnictw Sarbia, Pniewy i Sieraków.

   

Od prawej: dr Stefan Feder, prof. dr hab. Lesław Łabudzki,

prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski, Kwiryn Naparty i Jarosław Nowakowski - nadleśniczowie

Od lewej: Krzysztof Szpetkowski - red nacz. "Krakowskiego Myśliwca" , Krzysztof Mielnikiewicz - czł. NRŁ, dr Maciej Strawa - prezes Klubu Sygnalistów PZŁ, Krzysztof Kadledc - prezes oddziału poznańskiego KKiKŁ,  Marek Busz - red. nacz. kwartalnika "Z Zielonogórskiej Kniei"

   

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Mielnikiewicz i Stefan Feder wręczyli odznaczenia łowieckie. Złomem uhonorowano Romana Gawłowskiego - prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, Medal Świętego Huberta otrzymali Tomasz Grzesiak i Krzysztof Gut. Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali Sylwester Sznabel i Jan Maciejewski, a Medale Za Zasługi dla KKiKŁ wręczono Zdzisławowi Korzekwie i Jerzemu Bielowi. Członkostwem honorowym klubu zaszczycono Andrzeja Głowackiego i Wiktor Szukalskiego. Członkom honorowym klubu wręczono odznaki pamiątkowe; odebrali je obecni na zjeździe Izabela Malec, Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk, Antoni Papież i Andrzej Głowacki.  Zaproszonych gości uhonorowano medalami pamiątkowymi z okazji 95-lecia PZŁ i 46-lecia klubu. Powołano też nowy Roztoczański Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Akt powołania odebrała Liliana Keller.

   

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Maciejewski, Sylwester Sznabej, Roman Gawłowski i Stefan Feder

Od lewej: Stefan Feder, Tomasz Grzesiak, Krzysztof Gut, Krzysztof Mielnikiewicz

   

Liliana Keller odbiera akt powołania Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ

Podziękowanie Krzysztofowi Kadlecowi  za organizację zjazdu składa Marek Stańczykowski

Członkowie klubu przyjęli sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, udzielili absolutorium zarządowi, przyjęli budżet na rok następny, zaakceptowali większość wniosków zgłoszonych przez oddziały o nadanie odznaczeń łowieckich i zobowiązali zarząd do ich przedłożenia ZG PZŁ.
Zjazd wybrał kapitułę medalu klubowego w składzie: Antoni Papież – przewodniczący, Leszek Szewczyk – wiceprzewodniczący, Jerzy Mikołajczyk - sekretarz oraz Waldemar Smolski, Krzysztof Oleszczuk, Tomasz Grzesiak – członkowie.

Każdy dzień, pełen kolekcjonerskich wrażeń, podsumowywano na tradycyjnych biesiadach myśliwskich, uświetnionych muzyką myśliwską i potrawami z dziczyzny.

   

Ku pamięci. Od lewej: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz,  prof. dr hab. Lesław Łabudzki, prof.  dr hab. Jerzy Wiśniewski, Krzysztof Mielnikiewicz, dr Stefan Feder

Delegacja kielecka na XII KZD w Łężeczkach.

Od lewej: Jerzy Pawiński, Stanisław Wyrzycki, Maryla i Marek Liberowie, Zdzisław Plebański

   

Zjazd upamiętniono  medalami okolicznościowymi i publikacją opracowaną przez oddział poznański klubu.

       
       

Pamiątkowe medale zjazdowe i odznaka członka honorowego KKiKŁ

W publikacji książkowej zawarto rozdziały:

* Krzysztof Kadlec: Historia Poznańskiego Oddziału Klubu * Kolekcjonera iKultury Łowieckiej w zarysie
* Tomasz Sobalak: Władysław Janta-Połczyński wobec zagadnień kultury
* Michał Mańkowski: Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko" przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu
* Aleksandra Matulewska: Kuchnia myśliwska wczoraj i dziś
* Wojciech Matysiak: Szamotulski „Salon Hubertowski"
* Krzysztof Kadlec: Feliks Nowowiejski - twórca sygnałów myśliwskich
* Leszek Szewczyk: Literatura łowiecka częścią dziedzictwa narodowego Polaków

       
 

IV KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ w PUŁTUSKU WYDARZENIEM KULTURALNYM JUBILEUSZU 95. LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
„Łowy i historia”

   

W zespole hotelowo-rekreacyjnym usytuowanym w odrestaurowanym zabytku - pułtuskim zamku nad Narwią, na skraju Puszczy Białej, będącym, między XIII a pierwszą połową XIX wieku, własnością biskupów płockich, gościli naukowcy i myśliwi by rozmawiać o kulturze i historii łowiectwa.

   

kliknij zdjęcie  i powiększ

   
   
   
   
   
Na sali obrad
 

Kongres odbył się pod patronatem Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, który przywitał gości
i uczestników kongresu i poinformował zebranych o zmianach dokonanych w modelu zarządzania łowiectwem,
i trwającym procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy Prawo łowieckie w związku z potrzebą nowelizacji zasad szacowania szkód łowieckich. Minister życzył uczestnikom spotkania owocnych obrad i satysfakcji z uprawiania łowiectwa.
Piotr Jenoch łowczy krajowy przedstawił słuchaczom historię zamku i ziemi pułtuskiej z ciekawą i udoku-mentowaną historią łowiectwa pod panowaniem książąt mazowieckich i biskupów płockich. Podkreślił konieczność zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego - chluby polskiego łowiectwa, ważnego instrumentu istotnego przy ukazywaniu właściwego wizerunku polskiego myśliwego.

   
Przemawiają Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Piotr Jenoch - łowczy krajowy
   

W uznaniu zasług Minister Henryk Kowalczyk wręczył kilkunastu myśliwym i pracownikom PZŁ odznaczenia państwowe. Brązowe krzyże zasługi otrzymali: Henryk Białczak, Zygmunt Bieliński, Jan Edward Majewski, Jan Bartłomiej Popczyk, Ludwik Bogdan Rataj, Aleksandra Anna Szulc, Zbigniew Trzaska. Medale za Długoletnią Służbę nadawany przez Prezydenta RP wręczono: Romanowi Stanisławowi Laszukowi i Marii Maksymiuk (złote) oraz Lucynie Czyżewskiej (brązowy).

Podczas inauguracji drugiego dnia kongresu przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ prof dr. hab. Maciej Kaliski w asyscie Marka Rogozińskiego - przewodniczącego komisji kultury NRŁ wręczył Medale Św. Huberta za działalność na niwie kultury łowieckiej prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi i Markowi Buszowi.

Odznaczeni myśliwi Brązowym Medalem Zasługi z mi-nistrem Henrykiem Kowalczykiem i Piotrem Jenochem - łowczym krajowym.

Odznaczeni medalem Za Długoletnią Służbę  z minis-trem i łowczym krajowym.

 

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Historia kołem się toczy” wygłosił prof. dr. hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. W podsumowaniu prelegent zasygnalizował konieczność opracowania polityki łowieckiej państwa, strategii rozwoju Polskiego Związku Łowieckiego i wpisaniu kultury łowieckiej na listę światowego niematerialnego dziedzictwa „Unesco”. Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk z Łowczym Krajowym Piotrem Jenochem otworzyli wystawę „Łowy i historia” przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Eksponatów użyczyli Leszek Szewczyk i Bogdan Kowalcze.

   

Minister Henryk Kowalczyk z Piotrem Jenochem otwierają wystawę kolekcjonerską

Od lewej: dr Marek Rogoziński, Marek Busz, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. Maciej Kaliski

   

Minister Henryk Kowalczyk na pamiątkę zwiedzenia wystawy otrzymał od zarządu KKiKŁ medal okolicznościowy Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej - uczestnicy kongresu
 

Uczestnicy kongresu przed pawilonem wystawowym
 
Część referatowa kongresu
 

Radzie naukowej kongresu przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w ochronie przyrody i środowiska, ekologii, łowiectwie, badający gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasu, estetykę lasu i jego kulturotwórczą rolę, wykładowca tej tematyki na wielu uczelniach zagranicznych.
Sesja popularno - naukowa składała się z sześciu bloków tematycznych prowadzonych przez profesorów dr. hab.: Kazimierza Ilskiego, Stefana Zawadzkiego, Zbyszko Górczaka, Tadeusza Linknera i Dariusza J. Gwiazdowicza.

Wykłady wygłosili:

prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz  -  Historia kołem się toczy Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Polowanie w starożytności Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Polowania w starożytnej Asyrii Dr hab. Zuzanna Benincasa prof. UW - Zagadnienie polowania w rozważaniach
rzymskich jurystów okresu klasycznego
Dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM – Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym Dr hab. Anna Kotłowska prof. UAM – Polowanie w Bizancjum Dr hab. Adam Krawiec prof. UAM – Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej Prof. dr hab. Zbyszko Górczak – Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki
Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak prof. UAM – O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI – XVIII wieku Dr hab. Piotr Daszkiewicz prof. PAN – Introdukcje i polowania na ziemiach polskich w XIX wieku Dr Edward Marszałek – Bieszczady, z dziejów łowieckiego eldorado Dr hab. Tomasz Kargol – Kultura łowiecka ziemiaństwa polskiego
Dr hab. Krzysztof Ślusarek – "Dyplomatyka i łowy”, polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów Dr Krzysztof Jażdżewski – Od wyniszczenia ku odbudowie. Populacja jelenia na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku Dr hab. Piotr Okulewicz prof. UAM – Miejsce polowania w życiu elit politycznych II RP. Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Polowanie jako element przywilejów władzy w okresie PRL
Mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz - Łowiectwo ludowe Dr Wojciech Gąsienica Byrcyn - Łowiectwo ludowe w Tatrach Mgr Michał K. Nowak – Z dziejów hodowli i zasiedlania bażantów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Dr Adam Borowicz – Społeczna ocena aktywności myśliwych
Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM – Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku
 
Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM – Specyfika polskiego języka łowieckiego na tle wybranych języków europejskich Dr hab. Magdalena Stuligrosz – Obraz łowów w poezji starożytnych Greków Dr Aleksandra Arndt – Artemida, bogini łowów
Prof. dr hab. Tadeusz Linkner – Artystycznym słowem o myślistwie w naszej literaturze Dr hab. Arkadiusz Wagner – Łowy w Polsce w świetle grafiki europejskiej XVI – XVIII wieku Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska – Myśliwi, poeci, muzycy, kaznodzieje – łowy króla Zygmunta III Wazy w Puszczy Białowieskiej Dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK – Dziczyzna w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne i dietetyka
 
Mgr Bogdan Gałązka – Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan Szyttler o dziczyźnie i kuchni myśliwskiej Mgr Krzysztof Kadlec zaprezentował wybrane utwory muzyki myśliwskiej Dr Marek Rogoziński podsumował IV Kongres Kultury Łowieckiej  
 

Prelegenci naukowcy, nie będący myśliwymi, mający dostęp do rzadkich i starych dokumentów archiwalnych, przedstawili wiele nieznanych i cennych informacji o łowach i łowcach od czasów starożytnych do współczesności. Przykładem niech będzie referat prof. dr. hab. Bogumiły Jędrzejewskiej z Białowieży, która na podstawie niepublikowanych dotychczas starodruków przedstawiła Zygmunta Wazę jako zapalonego i wytrawnego myśliwego polującego ze świtą w Białowieży, obalając powielany od dawna mit o słabej pasji łowieckiej króla.
Teksty wykładów dostępne będą w publikacji pokongresowej, której wydanie planowane jest jesienią br.
Dla upamiętnienia kongresu organizatorzy wydali zestaw pamiątek: dwie kartki pocztowe beznominałowe, serię znaczków spersonalizowanych „Mój znaczek”, oznakę oraz zorganizowali stoisko pocztowe, na którym stemplowano listy datownikiem okolicznościowym i wysłano listy polecone zaopatrzone w R-kę z grafiką kongresową.

   

Pamiątki kongresowe
   

Podsumowania kongresu dokonał Marek Rogoziński - przewodniczący komisji kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Wysoko ocenił dobór tematów i merytorykę wygłoszonych referatów, podkreślił zaangażowanie prof. dr. Dariusza J. Gwiazdowicza w przygotowanie części naukowej kongresu, zwłaszcza skuteczne zaproszenie do wygłoszenia referatów sławnych naukowców, głównie historyków z polskich placówek naukowych.

Wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów skierowali profesorowie Kazimierz Ilski i Stefan Zawadzki. Uznali oni konferencję jako ważne wydarzenie nie tylko dla myśliwych, ale i przedstawicieli świata nauki, którzy poszerzyli swój krąg zainteresowań badawczych o tematykę łowów. Opinie naukowców o kongresie i myśliwych troszczących się o przyrodę i kulturę, będą najlepszym fundamentem położonym pod budowę wizerunku współczesnego myśliwego.
Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w zakładce „Łowiec Polski”.

Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

W sobotni wieczór podczas wykwintnej biesiady w tawernie nad Narwią uznany prezenter i popularyzator kuchni myśliwskiej Grzegorz Rusak opowiadał o potrawach z dziczyzny jako podstawie kuchni staropolskiej, czym wprowadził biesiadników w cudowny świat smaków możliwych do uzyskania, jak zapewniał, tylko z naturalnych surowców z dziczyzny.

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Wojciech Gąsienica-Byryn, Edward Marszałek, Mieczysław Struzik i Marek Rogoziński (stoi)  
 

Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w zakładce „Łowiec Polski”.

Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

Ostrołęcka Okręgowa Rada Łowiecka

bieżącej kadencji zakończyła działalność

 
kliknij zdjęcie  i powiększ

Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Pawłowi Jenochowi - za współpracę

   
 

Seminarium w Poznaniu

"Kultura łowiecka wczoraj i dziś"

 
Więcej po kliknięciu zdjęcia

Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Strawa, Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski,

Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Aleksandra Matulewska, Antoni Papież, Tadeusz J. Żuchowski,

Leszek Szewczyk, Henryk Mąka, Krzysztof Kadlec

 
     

NRŁ dokonała wyboru kandydatów na stanowisko Łowczego Krajowego

   
Więcej po kliknięciu zdjęcia
Od lewej: Bogumił Wójcik, Krzysztof Łazowski, Andrzej Łacic, Piotr Jenoch
   

Wkrótce inauguracja Jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego 

 
Więcej po kliknięciu zdjęcia
Od lewej: Diana Piotrowska, Jan Suchorończak, Aleksandra Szulc. Stoją od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński, Adam Hromiak, Henryk Stokłosa, Zbigniew Zieliński, Janusz Szkatuła:
 

Wigilijne spotkanie ostrołęckich myśliwych

     

Więcej po kliknięciu zdjęcia

     

IX HUBERTUS WĘGROWSKI

MAZOWSZA I PODLASIA 2017

 

Więcej po kliknięciu na oznakę

     

XI HUBERTUS ŚWIĘTOKRZYSKI

     

Więcej po kliknięciu na zdjęcie zdjęcie

     

Mykita w gronie siedemdziesięciolatków

  Więcej po kliknięciu na zdjęcie

Rekordowe grzybobranie w Puszczy Białej

Więcej po kliknięciu na środkowe zdjęcie
   

Jubileusz czterdziestopięciolecia

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Więcej po kliknięciu na plakat

 

KRESOWE  DIANY  W BIAŁOWIEŻY

 

Więcej po kliknięciu na plakat

 

O ŁOWIECTWIE W SENACIE RP

Konferencja „Gospodarka łowiecka jako element 
ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”

   
Więcej po kliknięciu na zdjęcie
Członkowie Komisji Kultury NRŁ, uczestnicy konferencji: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz Gwiazdowicz, Leszek Szewczyk i Marak Rogoziński
   

Pies w kulturze łowieckiej

Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim

Więcej po kliknięciu na zdjęcie

 

HUBERTUS EXPO 2017

   

Więcej po kliknięciu na zdjęcie

Członkowie KKiKŁ i Klubu Dian PZŁ. W środku, między dianami, członek honorowy PZŁ Wiktor Szukalski.
   

Narada myśliwych w Broku n. Bugiem

   
W malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym Binduga w Broku n. Bugiem 11.03.2017 r. odbyło się spotkanie prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody w okręgu ostrołęckim.

Więcej po kliknięciu na zdjęcie.

 

Wojciech Kwiatkowski, Bogdan Pągowski, Krzysztof Mielnikiewicz

   
OBRADOWAŁ ODDZIAŁ WARSZAWSKI
KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ
 
Więcej po kliknięciu na zdjęcie

 

 

 

 

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: