AKTUALNOŚCI

 
 
 
   

Hubertus w "Dziczym Jarze"

 Puszcza Napiwodzko-Ramudzka

   
   

Po raz kolejny z radością przyjąłem zaproszenie Leszka Semaniuka i Zarządu KŁ „Dziczy Jar” w Warszawie na polowanie hubertowskie do obwodu w Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej, zachwycającego swym niepowtarzalnym charakterem, w wielu fragmentach rezerwatowym (rezerwaty Małga i Dęby Napiwodzkie), włączonym do obszaru „Natura 2000”, z niezwykle bogatą fauną i florą. W obwodzie bytują: wilki, bobry, wydry, żurawie, orły bieliki, bociany czarne derkacze i wiele innych gatunków.

   

Klikaniem powiększamy zdjęcia

Obwód łowiecki zimą. Resztki jelenia zostawione przez wilki

   

Krótkie odświętne polowanie odbyło się na terenie popoligonowym. Do 1993 r. funkcjonował tu poligon „Muszaki”, powstały w 1949 r. Nieliczne wsie, zniszczone w pożodze wojennej, zostały wysiedlone i przejęte przez wojsko. Obecnie terenem, w tym m.in. rezerwatem Małga, zarządzają leśnicy, którzy realizują program zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych tych ziem. Na szczególną uwagę zasługuje program restytucji cietrzewia i ochrona siedlisk derkacza, w którym aktywnie uczestniczymy, wykaszając wskazane przez przyrodników łąki.

Polowanie rozpoczyna Piotr Materek Dariusz Figielski i Marcin Zaręba ustalają kolejne pędzenie
   
Między pędzeniami Nowe zwyżki gotowe do przyjęcia myśliwych
   

Polowanie, typu szwedzkiego, po raz pierwszy w historii koła, profesjonalnie i sprawnie prowadzili miejscowi gospodarze - myśliwi, zarazem leśnicy - Dariusz Figielski i Marcin Zaręba. 30 myśliwych, w tym około 10 gości położyło na pokocie 3 łanie i dwa dziki. Miła atmosfera, smaczne śniadanie św. Huberta w leśniczówce Uścianek - siedzibie koła, liczna zwierzyna w miocie, nie wyłączając wilków oraz tradycyjny pokot sprawiły, że zostanie ono na długo w pamięci uczestników.

   
W przerwie polowania była grochówka, ciasto i gorące napoje Przygotowanie do pokotu
   
W oczekiwaniu na podsumowanie polowania
 

Królową polowania została Katarzyna Michalik, która szczyci się też mianem pierwszej łowczyni Hubertusa Nadwiślańskiego 2017 (patrz Łowiec Polski 2017/12/66), tytuł wicekróla przypadł Sławomirowi Kościelniakowi, a sygnał król polowania na ustniku plesówki odegrano sympatycznemu skarbnikowi koła Januszowi Glinickiemu. Okazałą plakietę i oryginalne medale królewskie wręczył prezes koła Piotr Materek z prowadzącymi polowanie.

Od lewej: Piotr Materek - prezes koła, Marcin Zaręba i Dariusz Figielski - prowadzący polowanie, Katarzyna Michalik - królowa łowów, Sławomir Kościelniak - wicekról polowania, Janusz Glinicki - też król ........ Pamiątkowa plakieta dla króla polowania ofiarowana przez zaproszonych gości z Garwolina.
Medal dla króla polowania Medal dla króla pudlarzy
Kościół pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie
   

Wieczorna biesiada odbywająca się w sali bankietowej przy Kościele pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie sprawiła że duch patrona myśliwych towarzyszył zebranym do późnego wieczora.

Dziękuję Leszkowi Semaniukowi i zarządowi KŁ „Dziczy Jar” za zaproszenie i miły pobyt w warmińsko-mazurskiej kniei.

Krzysztof Mielnikiewicz

 
 

Polski Związek Łowiecki +

(albo dobra zmiana)

   

kliknij aby powiększyć

   

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej otrzymali komunikat Prezydium tejże rady, z dnia 18.10.2018 r. załączony na skanie. Biorąc pod uwagę wpis Pani Prof. dr. hab. Wandy Olech na Facebooku, podany też w załączeniu, należy zapytać prezydium NRŁ i Łowczego Krajowego, czy komunikat ten oparty jest o kłamliwą informację przekazaną prezydium NRŁ przez Łowczego Krajowego. Gdyby tak się zdarzyło, byłby to niebywały skandal. Pytam wiec, czy prezydium NRŁ formułując komunikat wzięło pod uwagę wiarygodne, oparte na dokumentach, informacje przedstawione przez profesor Olech, tj. projekt zmian ustawy, autorstwa ZG PZŁ, sprzed posiedzenia prezydium NRŁ, przesłany z ministerstwa do Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Myślę, że należą się członkom NRŁ (jeszcze działającej jak się okazuje) szczegółowe wyjaśnienia w tej bulwersującej sprawie. Zapytanie odrębnym pismem skieruję do ZG i NRŁ, a jeżeli otrzymam odpowiedź zamieszczę ją w sieci. Więcej na stronie https://www.facebook.com/diana.piotrowska.71, z której to skopiowałem skan wypowiedzi Pani profesor.

 
JUBILEUSZOWY HUBERTUS W PUŁTUSKU
   

Ogólnopolski Hubertus 2018 w Pułtusku zapowiadany był jako wyjątkowy, gdyż organizacja najważniejszego święta myśliwych przypadła w bieżącym roku w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w 95-lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorem obchodów był Polski Związek Łowiecki, honorowy patronat sprawowali Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska i Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość rozpoczęła hubertowska msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Było to okazałe widowisko, bowiem ogromne wrażenie zrobiło na zebranych ponad 100 pocztów sztandarowych z całej Polski, ustawionych przed ołtarzem i we wszystkich nawach bazyliki.

   
kliknij zdjęcie  i powiększ
   

Celebrę kościelną rozpoczął ks. prał. Wiesław Kosek, który zaprosił zebranych do modlitwy i przedstawił bogatą historię bazyliki. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, leśnicy, myśliwi, członkowie bractw kurkowych, duchowni i mieszkańcy Pułtuska. Byli wśród nich m.in. Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Piotr Jenoch - Przewodniczący ZG PZŁ, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Pułtuska. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr Piotr Siołkowski. W homilii ks. kanonik omówił historię kultu patrona myśliwych w Polsce ze szczególną rolą mszy hubertowskiej oraz drogę zjednoczeniową polskich organizacji łowieckich okresu międzywojennego (uwagi do homilii zamieściłem na zakończenie relacji).

   
Msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Poczty sztandarowe z Przemyśla i Lublina
   
Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska,  Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Od lewej: Andrzej Popowicz - Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta Pułtusk, nadkom. Paweł Antośkiewicz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, mł. insp. Jarosław Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku
   
Podczas mszy św.
   

 Po mszy, przez najdłuższy rynek w Europie, przeszedł orszak myśliwych, leśników i kawalerzystów, prowadzony przez strażacką orkiestrę dętą z Pułtuska.

   
Przemarsz myśliwych i pocztów sztandarowych Rozpoczęcie uroczystości na pułtuskim rynku
   
Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta Pułtuska, Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Widzowie na pułtuskim rynku
   
Widok na scenę główną Zespoły Sygnalistów Myśliwskich HUBERTUS i FOREST BRASS
   

W części oficjalnej
- Minister Henryk Kowalczyk docenił wkład myśliwych i leśników w odzyskanie niepodległości, i w jej utrzymanie podczas trudnych walk niepodległościowych. Wskazał, że obecne mocno dyskutowane prawo łowieckie jest ustawą kompromisową, otwiera nową kartę historii, wzmacnia demokrację, ale też zdobywa ludzi o odmiennych poglądach dla łowiectwa. Podkreślił, że myśliwych chroniących przyrodę należy szanować, mimo różnych poglądów na metody jej ochrony. Wyróżnił myśliwych działania proekologiczne dbałość o środowisko, zwalczanie ASF. Życzył im znalezienia pełnego zrozumienia i poszanowania w społeczeństwie.
- Łowczy Krajowy Piotr Jenoch przypomniał, że na wagę tegorocznego święta wpływają jubileusze, 100-lecie odzyskania niepodległości i 95-lecie PZŁ. Wymienił nazwiska kilku polskich przedwojennych myśliwych o wybitnych zasługach dla odzyskania niepodległości: Józefa Piłsudskiego, generałów Kazimierza Sosnkowskiego - pierwszego prezesa PZŁ (patrz końcowy komentarz autora) i Tadeusza Bór - Komorowskiego; Wojciecha Kołaczkowskiego i Mariana Duryasza - lotników Dywizjonów 303 i 302. Przypomniał zasługi wielu oficerów działających w oflagach, gdzie zakładali ideowe koła łowieckie, propagowali kult św. Huberta, organizowali wystawy i wieczornice patriotyczne.
Piotr Jenoch podkreślił, że umiłowanie polskiej przyrody, szacunek do zwierzyny były nośnikiem patriotyzmu, wiary i kultu św. Huberta. Dlatego polscy myśliwi są zawsze gotowi do obrony rodzimej kniei, ale także historii, tradycji i zwyczajów, za które nasi ojcowie przelewali krew, a często poświęcili swoje życie. Obecnie ekoterrorystyczne grupy interesów chcą ten dorobek zniszczyć, więc nie pozwólmy im bezkarnie rujnować dorobku naszych przodków.

Kolejnymi mówcami byli Andrzej Konieczny i Dorota Subda - p. o. Burmistrz Pułtuska, która wyraziła zadowolenie z wyboru miejsca na obchody krajowego hubertusa i życzyła myśliwym pomyślności w rozwijaniu swej pasji, miłego spędzenia czasu oraz dobrej zabawy.

Część oficjalną zakończyło odczytanie pisma okolicznościowego skierowanego do Łowczego krajowego przez Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu RP oraz wręczenie odznaczeń łowieckich.

W bloku rozrywkowo-edukacyjnym odbyły się koncerty muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołów „Hubertus” KŁ Cyranka Sztum, „Forest Brass” Nadleśnictwa Lidzbark, „Puł_Róg” Pułtuskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej , pogoń za lisem i pokazy efektownej jazdy na koniach, sokolniczy, kynologiczny, mody myśliwskiej oraz szlachetnej sztuki wabienia. Otwarto też wystawy zdjęć nagrodzonych w XXIII Konkursie Fotograficznym „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego oraz „Św. Hubert w Kolekcjonerstwie”, przygotowanej przez Klub kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii. Uroczystości zakończył bal myśliwski.


Krzysztof Mielnikiewicz

 

Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Wystawa fotograficzna "Łowca Polskiego"
   
   

Uwagi autora strony internetowej

 

W homilii ks. dr. Piotra Siółkowskiego znalazły się nieścisłości i istotne błędy rzeczowe, dotyczące zjednoczenia polskiego łowiectwa. Oto one:
1. 16 grudnia 1920 r. powołany Polski Związek Myśliwych miał siedzibę w Poznaniu, a nie w Warszawie, jak odczytał ksiądz.
2. Na XXI Zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 23 i 24 czerwca 1922 r., a nie w 1923 r., przyjęto rezolucję określającą tylko zasady, które zdaniem galicyjskich myśliwych powinny być wzięte pod uwagę przy zakładaniu „ogólnego związku łowieckiego” w Polsce. Na tym zjeździe nie powołano żadnego „Naczelnego Związku Polskiego Łowiectwa na zasadzie równouprawnienia”.
3. 6 i 7 stycznia 1923 r. w Warszawie odbył się II Zjazd Zjednoczeniowy, na którym zatwierdzono statut Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich i tym samym powołano ogólnopolską organizację łowiecką (szczegóły w podręczniku „Kultura Łowiecka” wydanym przez PZŁ i Oficynę „Forest”, a także w Łowcu Polskim w artykule „Wspólną drogą”, z 2013 r., nr 5). Minister zatwierdził statut i powołał CZPZŁ 20 kwietnia 1923 r. wymieniając w paragrafie 32 założycieli związku z imienia i nazwiska. CZPSŁ nie został zatem, jak podano w homilii, założony 9 sierpnia 1923 roku.
4. 29 czerwca 1929 r. roku Centralny Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich zmienił nazwę na Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie jak podano w homilii Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich.
5. W 1936 r. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich przekształcił się w Polski Związek Łowiecki.

 

W przemówieniu łowczego krajowego Piotra Jenocha znalazł się istotny błąd dotyczący historii polskiego łowiectwa. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego (wcześniej CZPSŁ i PZSŁ) był w okresie od 9 lipca 1923 do 17.04 1932 Juliusz hr. Bielski, a nie gen. Kazimierz Sosnkowski.

 

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem p. ministra, iż nowe Prawo łowieckie wzmacnia demokrację w Polskim Związku Łowieckim. Uważam, podobnie jak wielu myśliwych i działaczy łowieckich, że jest wręcz odwrotnie. O zawłaszczeniu łowiectwa przez organy władzy państwowej i namaszczaniu władz łowieckich do szczebla okręgowego świadczą liczne wypowiedzi prasowe, dyskusje w sejmie i petycje składane przez środowiska myśliwskie (ORŁ, NRŁ) jeszcze przed uchwaleniem obowiązującego Prawa łowieckiego. Likwidacja Okręgowych Rad Łowieckich pozbawia organizację charakteru samorządowego, a wprowadza system autokratyczny.

 

Uważam, że główna uroczystość łowiecka zorganizowana 20.10.2018 r. na pułtuskim rynku z udziałem władz państwowych (poza mszą św.), dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 95-lecia utworzenia PZŁ była nieadekwatna do rangi wydarzenia. Jubileusz krajowy w Pułtusku nie dorównał wcześniejszym ogólnopolskim hubertusom w Kielcach, Rzeszowie, Węgrowie, pomimo że nie były one imprezami jubileuszowymi. Wiele uroczystości lokalnych (okręgowych, regionalnych, powiatowych), jak chociażby pobliski Hubertus Węgrowski, było lepiej przygotowanych pod względem organizacyjnym i pijarowym.

Szkoda, że nowy zespół odpowiedzialny za wizerunek PZŁ oraz okręgi przygotowujące myśliwskie święto nie wykorzystały w pełni nadarzającej się okazji do zaprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego, wprost proporcjonalnie do roli, jaką pełni w wielu dziedzinach życia społecznego.

   
 
 

JUBILEUSZOWY HUBERTUS W WĘGROWIE ZA NAMI

   

   
   

Dziesiąty Hubertus Węgrowski wszedł już do tradycji polskiego łowiectwa i leśnictwa. Tegoroczne spotkanie myśliwych, leśników, rolników oraz mieszkańców Podlasia miało podwójny jubileusz, bowiem wpisało się też w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13 października 2018 roku przed pałacem w Łochowie, wzniesionym przez hrabiego Józefa Włodzimierza Hornowskiego  nad malowniczym Liwcem w 1830 r., rozpoczęto największy w Polsce sanitarny  zbiorowy odstrzał dzików. Blisko 500 myśliwych z całej Polski poświęciło swój czas i pieniądze (wg wyliczeń organizatorów ok. 400 tys. zł) na zwalczanie ASF-u, groźnej choroby zakaźnej czarnego zwierza.

Łowy zaszczycili: prof. dr hab. Jan Szyszko – poseł na sejm RP, Andrzej Konieczny dyr. generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy RDLP w Warszawie i Białymstoku, łowczowie okręgowi, członkowie NRŁ, patroni medialni hubertusa, w tym "Kultura Łowiecka" - organ prasowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz myśliwi, leśnicy i rolnicy. Mocną stroną tegorocznych łowów był wyjątkowo liczny udział dian, które polowały w okolicach Broku. Stałym już elementem Hubertusa Węgrowskiego stało się ślubowanie myśliwskie, odebrane przez łowczego okręgowego Bartłomieja Karkusa. Certyfikaty ślubowania adeptom łowiectwa, wręczył prof. Jan Szyszko. Po modlitwie do św. Huberta, błogosławieństwie udzielonym myśliwym i poświęceniu broni przez ks. Tomasza Duszkiewicza uczestnicy polowania udali się do malowniczych, zasobnych w zwierzynę okolicznych łowisk.

Nie obeszło się bez prób zakłócania polowań przez tzw. aktywistów. W trzech kołach łowieckich przeciwnicy polowań fotografowali działania myśliwych, doszło też do kilku incydentów słownych. Kompletnie zawiedzeni uczestnicy protestu, nie doczekawszy się pokotu, który odbył się w łowiskach, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe i odjechali spod łochowskiego pałacu z kwaśnymi minami.

   
kliknij zdjęcie  i powiększ
Odprawa blisko 500 myśliwych przed pałacem w Łochowie Diany w łowisku z  prowadzącym polowanie
   

Uroczyste zakończenie polowania odbyło się nad Liwcem. Prof. Jan Szyszko z Andrzejem Koniecznym uhonorowali najbardziej doświadczoną myśliwą, kol. Irenę, pamiątkowym naszyjnikiem i na jej ręce podziękowali obecnym dianom za udział i uświetnienie polowania.

Podczas łowów padło 20 dzików. Królami polowania zostali Andrzej Przygodzki (2 dziki - KŁ „Soból i Panna”), Maciej Królak (1 dzik - „KŁ Olszynka”) i Adam Kowalczyk (1 dzik - „KŁ Lira”). Uczestnicy polowania otrzymali pamiątkowe odznaki (patrz po lewej).

   
   
Diana Irena dziękuje organizatorom polowania za organizację polowania i otrzymane wyróżnienie Prof. Jan Szyszko i ks. Tomasz Duszkiewicz z królami polowania
   

Ku pamięci

   

Uroczystości niedzielne 14 października, miały charakter religijny z mocnym akcentem łowieckim, leśnym i rolniczym, które to profesje, jak podkreślił prof. Jan Szyszko, spaja Kościół katolicki. Motyw dbałości o polską przyrodę i jej racjonalne użytkowanie przez myśliwych, leśników i rolników przewijał się w wystąpieniach wicemarszałek Senatu Marii Koc, prof. dr. hab. Jana Szyszko, biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, ks. Tomasza Duszkiewicza - organizatora hubertusa, Andrzeja Koniecznego - dyr. gen. Lasów Państwowych oraz Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, głównego celebransa mszy św. na błoniach parafii św. Ojca Pio w Węgrowie.

Tegoroczne „Dzwony św. Huberta”, przyznawane za wkład pracy w organizację Hubertusa Węgrowskiego oraz za propagowanie i kształtowanie polskiego modelu leśnictwa i łowiectwa, z rąk prof. Jana Szyszki odebrali : Jerzy Derlicki Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Koło Łowieckie „Soból i Panna”, Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży oraz Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Część oficjalną zakończyła ceremonia posadzenia dębu niepodległości, poświęconego przez papieża Franciszka.

 
Ołtarz św. Huberta Myśliwi podczas parady św. Huberta
   

Dodatkowymi atrakcjami hubertusa była niemal kilometrowa parada myśliwych, leśników i jeźdźców konnych, maszerująca z węgrowskiego rynku do parafii św. Ojca Pio, pokaz musztry ułańskiej i gonitwa za lisem. Uroczystości towarzyszył jarmark hubertowski z rekordową liczbą straganów. W namiotach kół łowieckich zebrani mogli skosztować smacznej dziczyzny i regionalnych przysmaków.

Muzyczną oprawę mszy św. zapewnił Mieczysław Leśniczak z Zespołem Reprezentacyjnym PZŁ, a część artystyczną, ku wielkiemu zadowoleniu uczestników imprezy Zespół AKTIV i GOLEC uORKIESTRA.
 

Krzysztof Mielnikiewicz

fot.: Krzysztof Mielnikiewicz

Marcelina Puchalska

   
Msza św. zgromadziła tłumy myśliwych, leśników i parafian Od lewej: Stanisław Kurylak, Adam Wróbel, Ryszard Gregorczyk, Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikiewicz
 
 
 

50 LAT MINĘŁO ...

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA STUDIÓW DZIENNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

   

Z inicjatywy Witalisa Kuryłowicza, Andrzeja Haściłowicza, Marka Szymczukiewicza i Jana Wołosika, absolwenci pierwszego rocznika studiów dziennych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, dziś Politechniki, spotykają się od 2008 r. co 5 lat. W 1964 roku na na nowo powstałym, kształcącym w trybie dziennym,  wydziale mechanicznym uczelni, przy ulicy Grunwaldzkiej, rozpoczęło studia ok. 60 osób. Dyplom inżyniera mechanika, po 4 latach nauki, odebrało w pierwszym terminie 29 absolwentów.

Tegoroczny zjazd, przeprowadzony 7 września miał szczególny, jubileuszowy charakter, bowiem obchodzony  był w roku 50 - lecia ukończenia studiów.

Po serdecznych powitaniach i niewymuszonych komplementach odbyło się oficjalne spotkanie z władzami uczelni. Uczestniczyli w nim prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - dziekan wydziału mechanicznego,  prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka Dahlke - prodziekan wydziału mechanicznego i Mateusz Adaszczyk - pełnomocnik rektora ds. losu absolwentów PB. Naukowcy zaprezentowali,  uczelnię i wydział mechaniczny, zwracając szczególną uwagę na osiągnięcia naukowe, wysoką ocenę jakości kształcenia, potwierdzoną czołowymi lokatami w rankingach uczelni technicznych oraz na aktywność międzynarodową. Uczestnicy zostali zaproszeni na przyszłoroczny jubileusz 70-lecia powołania Politechniki Białostockiej.

Inżynierowie Jerzy Skorupa, Jan Wołosik i Marek Szymczukiewicz przedstawili krótko swoje drogi zawodowe, podkreślając że odniesione sukcesy zawdzięczają dobremu przygotowaniu zawodowemu uzyskanemu na uczelni.

kliknij zdjęcie  i powiększ

Przed  oficjalnym spotkaniem.

Od lewej: Andrzej Haściłowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Andrzej Grabowski, Stanisław Niedbała, Jan Wołosik,  Zofia Stręciwilk, Mikołaj Kuptel, Czesław Stręciwilk, Kazimierz Żynel, Elżbieta Ramotowska - Nowińska

Od lewej: Kazimierz Żynel, Józef Tołwiński, Marek Szymczukiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Witalis Kuryłowicz
   
Od lewej: Wiesław Szustak, Barbara Banulewicz - Nachimowicz, Zbigniew Nowiński, Elżbieta Ramotowska - Nowińska Od lewej: Henryk Grejner, Józef Tołwiński, Piotr Siebiesiewicz
   
 

Spotkanie z absolwentami zaszczycili (od prawej):

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - dziekan wydziału mechanicznego, prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor ds. nauki, prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka Dahlke - prodziekan wydziału mechanicznego i Mateusz Adaszczyk - pełnomocnik rektora ds. losu absolwentów PB

O swej pracy w Niemczech opowiada inż. Jerzy Skorupa.

Od lewej: Stanisław Niedbała, Czesław Stręciwilk, Marek Szymczukiewicz, Elżbieta Banulewicz-Nachimowicz, Wiesław Szustak, Andrzej Haściłowicz, Jan Wołosik

   

   

 

Od prawej: Witalis Kuryłowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Mikołaj Kuptel, Zofia Stręciwilk, Stanisław Niedbała oraz Aleksander Onopa i Jan Wołosik

Pierwszy rząd: Witalis Kuryłowicz, Aleksander Onopa, Jan Wołosik,  Andrzej Haściłowicz, Wiesław Szóstak, Marek Szymczukiewicz.

   

   

Od lewej: Piotr Siebiesiewicz, Ryszard i Wiesława Gólczowie, Janusz Szwarc

Od lewej: Zbigniew Nowiński, Elżbieta Nowińska, Romuald Jergieniew, Józef Tołwiński, Kazimierz Jurczak, Henryk Grejner, Henryk Szkiłądź

 
   

Po części oficjalnej inżynierowie zwiedzili nowoczesne wydziały i laboratoria, w których studenci opracowują projekty i konstruują m.in.:  łaziki marsjańskie, roboty, pojazdy wyścigowe - mechanizmy zajmujące czołowe lokaty w konkursach międzynarodowych, w tym w USA i Japonii.

 

Prof. dr. hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke oprowadza uczestników zjazdu koleżeńskiego po  pracowniach i laboratoriach kierunku mechanicznego Politechniki Białostockiej

 

   
Pierwsi absolwenci studiów dziennych Politechniki Białostockiej (wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej) z osobami towarzyszącymi oraz  profesorami Politechniki Białostockiej
 
Po oficjalnym spotkaniu na Politechnice Białostockiej uczestnicy jubileuszu zwiedzili z inicjatywy Marka Szymczukiewicza,  jedną z najnowocześniejszych w Polsce, spalarnię śmieci komunalnych, zlokalizowaną na przedmieściach Białegostoku
   
   
Inauguracyjny toast w restauracji "Astoria" wznosi Witalis Kuryłowicz; obok: Andrzej Haściłowicz, Andrzej Grabowski, Stanisław Niedbała, Zbigniew Nowiński
 
KRAJOWY ZJAZD KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ W ŁĘŻECZKACH K. CHRZYPSKA WIELKIEGO
   

Podczas ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ delegaci

z zadowoleniem przyjęli zaproszenie Krzysztofa Kadleca – prezesa oddziału poznańskiego KKiKŁ, by obradować w Łężeczkach, małej wiosce na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego wśród morenowych wzgórz, jezior i dolin rzek.

Spotkanie rozpoczęto koncertem polskiej muzyki łowieckiej w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu oraz dwiema ciekawymi prezentacjami. Dr inż. Tomasz Sobalak, przybliżył słuchaczom postać twórcy wielkopolskiego łowiectwa Władysława-Janta Połczyńskiego na tle jego aktywności kulturalnej, a dr hab. Aleksandra Matulewska - prof UAM w Poznaniu omówiła historię kuchni myśliwskiej.

kliknij zdjęcie  i powiększ
dr Tomasz Sobalak dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM
   
Zespół "Babrzysko" Msza św. w kościele w Chrzypsku Wielkim
   

Sobotni dzień obrad XII KZD KKiKŁ rozpoczęła msza św. w późnogotyckim zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha (1600-1609) w Chrzypsku Wielkim. Mszę celebrował ks. proboszcz Marian Ciesielski, którego homilia nacechowana była sympatią do myśliwych i troską o polską przyrodę. Łowiecki charakter mszy podkreśliła liturgia hubertowska, muzyka z rogów płynąca w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”, wystrój ołtarza, poczty sztandarowe klubu i oddziałów regionalnych oraz liczna grupa myśliwych w strojach galowych.

   
Uczestnicy mszy św. w Chrzypsku Wielkim
   

XII Krajowy Zjazd Delegatów
Marek Stańczykowski - prezes klubu powitał delegatów i znamienitych gości, a wśród nich: prof. dr. hab. Lesława Łabudzkiego, prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza, prof. dr. hab. Jerzego Wiśniewskiego, członków NRŁ dr. Ste-fana Federa i Krzysztofa Mielnikiewicza, oraz dr. Macieja Strawę, Kwiryna Napartego i Jarosława Nowakowskiego - nadleśniczych nadleśnictw Sarbia, Pniewy i Sieraków.

   

Od prawej: dr Stefan Feder, prof. dr hab. Lesław Łabudzki,

prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski, Kwiryn Naparty i Jarosław Nowakowski - nadleśniczowie

Od lewej: Krzysztof Szpetkowski - red nacz. "Krakowskiego Myśliwca" , Krzysztof Mielnikiewicz - czł. NRŁ, dr Maciej Strawa - prezes Klubu Sygnalistów PZŁ, Krzysztof Kadledc - prezes oddziału poznańskiego KKiKŁ,  Marek Busz - red. nacz. kwartalnika "Z Zielonogórskiej Kniei"

   

Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Mielnikiewicz i Stefan Feder wręczyli odznaczenia łowieckie. Złomem uhonorowano Romana Gawłowskiego - prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, Medal Świętego Huberta otrzymali Tomasz Grzesiak i Krzysztof Gut. Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali Sylwester Sznabel i Jan Maciejewski, a Medale Za Zasługi dla KKiKŁ wręczono Zdzisławowi Korzekwie i Jerzemu Bielowi. Członkostwem honorowym klubu zaszczycono Andrzeja Głowackiego i Wiktor Szukalskiego. Członkom honorowym klubu wręczono odznaki pamiątkowe; odebrali je obecni na zjeździe Izabela Malec, Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk, Antoni Papież i Andrzej Głowacki.  Zaproszonych gości uhonorowano medalami pamiątkowymi z okazji 95-lecia PZŁ i 46-lecia klubu. Powołano też nowy Roztoczański Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Akt powołania odebrała Liliana Keller.

   

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Maciejewski, Sylwester Sznabej, Roman Gawłowski i Stefan Feder

Od lewej: Stefan Feder, Tomasz Grzesiak, Krzysztof Gut, Krzysztof Mielnikiewicz

   

Liliana Keller odbiera akt powołania Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ

Podziękowanie Krzysztofowi Kadlecowi  za organizację zjazdu składa Marek Stańczykowski

Członkowie klubu przyjęli sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, udzielili absolutorium zarządowi, przyjęli budżet na rok następny, zaakceptowali większość wniosków zgłoszonych przez oddziały o nadanie odznaczeń łowieckich i zobowiązali zarząd do ich przedłożenia ZG PZŁ.
Zjazd wybrał kapitułę medalu klubowego w składzie: Antoni Papież – przewodniczący, Leszek Szewczyk – wiceprzewodniczący, Jerzy Mikołajczyk - sekretarz oraz Waldemar Smolski, Krzysztof Oleszczuk, Tomasz Grzesiak – członkowie.

Każdy dzień, pełen kolekcjonerskich wrażeń, podsumowywano na tradycyjnych biesiadach myśliwskich, uświetnionych muzyką myśliwską i potrawami z dziczyzny.

   

Ku pamięci. Od lewej: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz,  prof. dr hab. Lesław Łabudzki, prof.  dr hab. Jerzy Wiśniewski, Krzysztof Mielnikiewicz, dr Stefan Feder

Delegacja kielecka na XII KZD w Łężeczkach.

Od lewej: Jerzy Pawiński, Stanisław Wyrzycki, Maryla i Marek Liberowie, Zdzisław Plebański

   

Zjazd upamiętniono  medalami okolicznościowymi i publikacją opracowaną przez oddział poznański klubu.

       
       

Pamiątkowe medale zjazdowe i odznaka członka honorowego KKiKŁ

W publikacji książkowej zawarto rozdziały:

* Krzysztof Kadlec: Historia Poznańskiego Oddziału Klubu * Kolekcjonera iKultury Łowieckiej w zarysie
* Tomasz Sobalak: Władysław Janta-Połczyński wobec zagadnień kultury
* Michał Mańkowski: Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko" przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu
* Aleksandra Matulewska: Kuchnia myśliwska wczoraj i dziś
* Wojciech Matysiak: Szamotulski „Salon Hubertowski"
* Krzysztof Kadlec: Feliks Nowowiejski - twórca sygnałów myśliwskich
* Leszek Szewczyk: Literatura łowiecka częścią dziedzictwa narodowego Polaków

       
 

IV KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ w PUŁTUSKU WYDARZENIEM KULTURALNYM JUBILEUSZU 95. LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
„Łowy i historia”

   

W zespole hotelowo-rekreacyjnym usytuowanym w odrestaurowanym zabytku - pułtuskim zamku nad Narwią, na skraju Puszczy Białej, będącym, między XIII a pierwszą połową XIX wieku, własnością biskupów płockich, gościli naukowcy i myśliwi by rozmawiać o kulturze i historii łowiectwa.

   

kliknij zdjęcie  i powiększ

   
   
   
   
   
Na sali obrad
 

Kongres odbył się pod patronatem Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, który przywitał gości
i uczestników kongresu i poinformował zebranych o zmianach dokonanych w modelu zarządzania łowiectwem,
i trwającym procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy Prawo łowieckie w związku z potrzebą nowelizacji zasad szacowania szkód łowieckich. Minister życzył uczestnikom spotkania owocnych obrad i satysfakcji z uprawiania łowiectwa.
Piotr Jenoch łowczy krajowy przedstawił słuchaczom historię zamku i ziemi pułtuskiej z ciekawą i udoku-mentowaną historią łowiectwa pod panowaniem książąt mazowieckich i biskupów płockich. Podkreślił konieczność zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego - chluby polskiego łowiectwa, ważnego instrumentu istotnego przy ukazywaniu właściwego wizerunku polskiego myśliwego.

   
Przemawiają Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Piotr Jenoch - łowczy krajowy
   

W uznaniu zasług Minister Henryk Kowalczyk wręczył kilkunastu myśliwym i pracownikom PZŁ odznaczenia państwowe. Brązowe krzyże zasługi otrzymali: Henryk Białczak, Zygmunt Bieliński, Jan Edward Majewski, Jan Bartłomiej Popczyk, Ludwik Bogdan Rataj, Aleksandra Anna Szulc, Zbigniew Trzaska. Medale za Długoletnią Służbę nadawany przez Prezydenta RP wręczono: Romanowi Stanisławowi Laszukowi i Marii Maksymiuk (złote) oraz Lucynie Czyżewskiej (brązowy).

Podczas inauguracji drugiego dnia kongresu przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ prof dr. hab. Maciej Kaliski w asyscie Marka Rogozińskiego - przewodniczącego komisji kultury NRŁ wręczył Medale Św. Huberta za działalność na niwie kultury łowieckiej prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi i Markowi Buszowi.

Odznaczeni myśliwi Brązowym Medalem Zasługi z mi-nistrem Henrykiem Kowalczykiem i Piotrem Jenochem - łowczym krajowym.

Odznaczeni medalem Za Długoletnią Służbę  z minis-trem i łowczym krajowym.

 

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Historia kołem się toczy” wygłosił prof. dr. hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. W podsumowaniu prelegent zasygnalizował konieczność opracowania polityki łowieckiej państwa, strategii rozwoju Polskiego Związku Łowieckiego i wpisaniu kultury łowieckiej na listę światowego niematerialnego dziedzictwa „Unesco”. Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk z Łowczym Krajowym Piotrem Jenochem otworzyli wystawę „Łowy i historia” przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Eksponatów użyczyli Leszek Szewczyk i Bogdan Kowalcze.

   

Minister Henryk Kowalczyk z Piotrem Jenochem otwierają wystawę kolekcjonerską

Od lewej: dr Marek Rogoziński, Marek Busz, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. Maciej Kaliski

   

Minister Henryk Kowalczyk na pamiątkę zwiedzenia wystawy otrzymał od zarządu KKiKŁ medal okolicznościowy Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej - uczestnicy kongresu
 

Uczestnicy kongresu przed pawilonem wystawowym
 
Część referatowa kongresu
 

Radzie naukowej kongresu przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w ochronie przyrody i środowiska, ekologii, łowiectwie, badający gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasu, estetykę lasu i jego kulturotwórczą rolę, wykładowca tej tematyki na wielu uczelniach zagranicznych.
Sesja popularno - naukowa składała się z sześciu bloków tematycznych prowadzonych przez profesorów dr. hab.: Kazimierza Ilskiego, Stefana Zawadzkiego, Zbyszko Górczaka, Tadeusza Linknera i Dariusza J. Gwiazdowicza.

Wykłady wygłosili:

prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz  -  Historia kołem się toczy Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Polowanie w starożytności Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Polowania w starożytnej Asyrii Dr hab. Zuzanna Benincasa prof. UW - Zagadnienie polowania w rozważaniach
rzymskich jurystów okresu klasycznego
Dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM – Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym Dr hab. Anna Kotłowska prof. UAM – Polowanie w Bizancjum Dr hab. Adam Krawiec prof. UAM – Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej Prof. dr hab. Zbyszko Górczak – Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki
Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak prof. UAM – O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI – XVIII wieku Dr hab. Piotr Daszkiewicz prof. PAN – Introdukcje i polowania na ziemiach polskich w XIX wieku Dr Edward Marszałek – Bieszczady, z dziejów łowieckiego eldorado Dr hab. Tomasz Kargol – Kultura łowiecka ziemiaństwa polskiego
Dr hab. Krzysztof Ślusarek – "Dyplomatyka i łowy”, polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów Dr Krzysztof Jażdżewski – Od wyniszczenia ku odbudowie. Populacja jelenia na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku Dr hab. Piotr Okulewicz prof. UAM – Miejsce polowania w życiu elit politycznych II RP. Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Polowanie jako element przywilejów władzy w okresie PRL
Mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz - Łowiectwo ludowe Dr Wojciech Gąsienica Byrcyn - Łowiectwo ludowe w Tatrach Mgr Michał K. Nowak – Z dziejów hodowli i zasiedlania bażantów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Dr Adam Borowicz – Społeczna ocena aktywności myśliwych
Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM – Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku
 
Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM – Specyfika polskiego języka łowieckiego na tle wybranych języków europejskich Dr hab. Magdalena Stuligrosz – Obraz łowów w poezji starożytnych Greków Dr Aleksandra Arndt – Artemida, bogini łowów
Prof. dr hab. Tadeusz Linkner – Artystycznym słowem o myślistwie w naszej literaturze Dr hab. Arkadiusz Wagner – Łowy w Polsce w świetle grafiki europejskiej XVI – XVIII wieku Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska – Myśliwi, poeci, muzycy, kaznodzieje – łowy króla Zygmunta III Wazy w Puszczy Białowieskiej Dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK – Dziczyzna w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne i dietetyka
 
Mgr Bogdan Gałązka – Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan Szyttler o dziczyźnie i kuchni myśliwskiej Mgr Krzysztof Kadlec zaprezentował wybrane utwory muzyki myśliwskiej Dr Marek Rogoziński podsumował IV Kongres Kultury Łowieckiej  
 

Prelegenci naukowcy, nie będący myśliwymi, mający dostęp do rzadkich i starych dokumentów archiwalnych, przedstawili wiele nieznanych i cennych informacji o łowach i łowcach od czasów starożytnych do współczesności. Przykładem niech będzie referat prof. dr. hab. Bogumiły Jędrzejewskiej z Białowieży, która na podstawie niepublikowanych dotychczas starodruków przedstawiła Zygmunta Wazę jako zapalonego i wytrawnego myśliwego polującego ze świtą w Białowieży, obalając powielany od dawna mit o słabej pasji łowieckiej króla.
Teksty wykładów dostępne będą w publikacji pokongresowej, której wydanie planowane jest jesienią br.
Dla upamiętnienia kongresu organizatorzy wydali zestaw pamiątek: dwie kartki pocztowe beznominałowe, serię znaczków spersonalizowanych „Mój znaczek”, oznakę oraz zorganizowali stoisko pocztowe, na którym stemplowano listy datownikiem okolicznościowym i wysłano listy polecone zaopatrzone w R-kę z grafiką kongresową.

   

Pamiątki kongresowe
   

Podsumowania kongresu dokonał Marek Rogoziński - przewodniczący komisji kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Wysoko ocenił dobór tematów i merytorykę wygłoszonych referatów, podkreślił zaangażowanie prof. dr. Dariusza J. Gwiazdowicza w przygotowanie części naukowej kongresu, zwłaszcza skuteczne zaproszenie do wygłoszenia referatów sławnych naukowców, głównie historyków z polskich placówek naukowych.

Wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów skierowali profesorowie Kazimierz Ilski i Stefan Zawadzki. Uznali oni konferencję jako ważne wydarzenie nie tylko dla myśliwych, ale i przedstawicieli świata nauki, którzy poszerzyli swój krąg zainteresowań badawczych o tematykę łowów. Opinie naukowców o kongresie i myśliwych troszczących się o przyrodę i kulturę, będą najlepszym fundamentem położonym pod budowę wizerunku współczesnego myśliwego.
Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w zakładce „Łowiec Polski”.

Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

W sobotni wieczór podczas wykwintnej biesiady w tawernie nad Narwią uznany prezenter i popularyzator kuchni myśliwskiej Grzegorz Rusak opowiadał o potrawach z dziczyzny jako podstawie kuchni staropolskiej, czym wprowadził biesiadników w cudowny świat smaków możliwych do uzyskania, jak zapewniał, tylko z naturalnych surowców z dziczyzny.

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Wojciech Gąsienica-Byryn, Edward Marszałek, Mieczysław Struzik i Marek Rogoziński (stoi)  
 

Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w zakładce „Łowiec Polski”.

Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

Ostrołęcka Okręgowa Rada Łowiecka

bieżącej kadencji zakończyła działalność

 

15.06.2018 r. zakończyła działalność Okręgowa Rada Łowiecka w Ostrołęce. Podczas uroczystego posiedzenia w Kamiance n. Narwią z udziałem szerokiego aktywu (przewodniczący komisji, okręgowy rzecznik dyscyplinarny, przedstawiciele sądu łowieckiego, administracji i księgowości) łowczy okręgowy Paweł Jenoch przedstawił powołanych przez ZG PZŁ członków zarządu okręgowego: Henryka Białczaka, Kazimierza Duckiego i Zdzisława Nizińskiego. Omówił przygotowania do obchodów 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i bieżącą działalność łowiecką. Po obradach podczas uroczystej części spotkania, wręczono odznaczenia łowieckie, kordelasy okolicznościowe i upominki.

kliknij zdjęcie  i powiększ

Przemawia Paweł Jenoch - łowczy okręgowy. Od lewej: Henryk Białczak, Roman Dudek, Jan Moskalik, Henryk Ryszewski, Marek Jarzębski

Od lewej: Henryk Faderewski, Kazimierz Ducki, Piotr Dudek, Zdzisław Niziński, Marian Sikorski, Krzysztof Rasiński

   

Monika Dziedzicka, Halina Wiśniewska, Wojciech Moskalik

Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Halinie Wiśniewskiej - głównej księgowej  za blisko 40-letnią współpracę

   

Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Pawłowi Jenochowi - za współpracę

Paweł Jenoch z członkami zarządu okręgowego wręcza Krzysztofowi Mielnikiewiczowi podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz ostrołęckiego łowiectwa

   
 

Seminarium w Poznaniu

"Kultura łowiecka wczoraj i dziś"

 

W zabytkowej, reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyło się 10 czerwca br. seminarium zatytułowane „Kultura łowiecka dziś i jutro”, połączone oraz promocją podręcznika „Kultura Łowiecka”. Organizatorami spotkania byli prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza i łowczy okręgowy z Poznania Zbigniew Zieliński.

Profesor powitał znamienitych gości, a wśród nich: m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzeja Dubasa dr h.c. multi, prof. dr hab. Małgorzatę Mańkę - członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Huberta Szramkę, prof. zw. dr hab. Jerzego Wiśniewskiego, dr inż. Robert Kuźmińskiego - prodziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, dr hab. Roberta Kamieniarza, dr inż. Benedykta Roźmiarka - dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Annę Makarewicz - kierownika Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, a także redaktorów regionalnych czasopism myśliwskich, przedstawicieli komisji kultury i promocji łowiectwa z wielu okręgów, łowczych okregowych oraz autorów promowanego podręcznika, siódmej już pozycji cyklu wydawniczego realizowanego przez ZG PZŁ i Oficynę Wydawniczą „Forest”.

W części wykładowej seminarium autorzy książki: naukowcy, kolekcjonerzy, praktycy łowieccy w dwudziestominutowych referatach, zwrócili uwagę na najistotniejszą problematykę swoich rozdziałów i, co ważne, ukazali dziejową zmienność łowieckich zjawisk kulturowych, pokazali ewolucję myślenia i zachowań myśliwych od paleolitu do współczesności, skutkujących tworzeniem duchowego i materialnego dorobku, będącego istotnym składnikiem dziedzictwa ludzkości. Takie ujęcie tematu uatrakcyjniło narrację, która poparta licznymi cytatami stała się żywa i ciekawa.

W części referatowej prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz mówił o przełomowych okresach w historii łowiectwa, Marek Rogoziński zaprezentował zadania komisji Kultury NRŁ, Krzysztof Mielnikiewicz dokonał oceny zwyczajów łowieckich dawniej i dziś, dr Maciej Strawa przedstawił problematykę ceremoniału myśliwskiego, a Krzysztof J. Szpetkowski omawiał związki polowania z etyką. W sesji popołudniowej prof. dr. hab. Tadeusz J. Żuchowski wprowadził słuchaczy w świat sztuki inspirowanej łowami, Henryk Mąka ukazał wartości historyczne i kulturowe sokolnictwa, Krzysztof Kadlec scharakteryzował muzykę inspirowaną łowami, dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM przedstawiła specyfikę języka i literatury łowieckiej, dr Antoni Papież zakończył sesję problematyką kolekcjonerstwa łowieckiego.

Z referatów wynika, ze autorzy ukazali w książce dziejową zmienność łowieckich zjawisk kulturowych, pokazali ewolucję myślenia i zachowań myśliwych od paleolitu do współczesności, skutkujących tworzeniem duchowego i materialnego dorobku, będącego istotnym składnikiem dziedzictwa ludzkości. Takie ujęcie tematu uatrakcyjniło narrację, która poparta licznymi cytatami stała się żywa i ciekawa.

Książka ukazała się nieprzypadkowo w roku jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Wydawca i autorzy pragnęli w sposób kompleksowy pokazać bogactwo dorobku kulturowego, dając myśliwym istotne argumenty w dyskusji z przeciwnikami polowań negującymi niemal wszystkie tradycje i zwyczaje łowieckie.
Książkę można kupić w Zarządach Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz w redakcji i sklepie internetowym „Łowca Polskiego”.

Krzysztof Mielnikiewicz
 

Uczestnicy seminarium w Kolegium Rungego
 
Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Marek Rogoziński Krzysztof Mielnikiewicz

Dr. inż. Maciej Strawa

Krzysztof Szpetkowski Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski
Henryk Mąka Krzysztof Kadlec Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM
Antoni Papież Prof. Dariusz Gwiazdowicz wpisuje dedykację uczestnikom kongresu

Autorzy podręcznika. Od lewej: Maciej Strawa, Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski,

Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek Rogoziński, Aleksandra Matulewska, Antoni Papież, Tadeusz J. Żuchowski,

Leszek Szewczyk, Henryk Mąka, Krzysztof Kadlec

 
     

NRŁ dokonała wyboru kandydatów na stanowisko Łowczego Krajowego

   

Naczelna Rada Łowiecka w oparciu o art. 32a ust. 5 pkt 1 znowelizowanej 22 marca 2018 roku ustawy Prawo Łowieckie dokonała wyboru 3 kandydatów na stanowisko łowczego krajowego spośród czterech kandydatów: Piotra Jenocha - łowczego okręgowego z Warszawy, Andrzeja Łacica - łowczego okręgowego z Lublina, Krzysztofa Łazowskiego - łowczego okręgowego z Tarnowa i Bogumiła Wójcika - kierownika Wydziału Prawnego ZG PZŁ. Kandydaci szczegółowo zreferowali swoje wizje funkcjonowania polskiego łowiectwa, odpowiadali także na liczne pytania członków NRŁ.

W wyniku tajnego głosowania największe poparcie otrzymali: Piotr Jenoch, Bogumił Wójcik i Andrzej Łacic. Koledzy Ci zostaną zarekomendowani ministrowi ochrony środowiska, jako kandydaci na stanowisko przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ. Posiedzenie prowadził Andrzej Gdula - prezes naczelnej rady Łowieckiej.

kliknij zdjęcie  i powiększ  
Piotr Jenoch Bogumił Wójcik
Krzysztof Łazowski Andrzej Łacic
Komisja skrutacyjna podczas pracy: Od lewej: Adam Stępniak, Jerzy Pawliszak, Zygmunt Leszczyński

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. 

Od lewej: Bolesław Tatarzycki, Andrzej Gdula - prezes, Jan Suchorończak, Roman Dziedzic

   
Pierwszy z lewej Paweł Gdula, drugi z prawej Janusz Mazur Od prawej: Marek Gorski, Zdzisław Rutkowski, Jerzy Barbarowicz
Od lewej: Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikiewicz, Henryk Stokłosa Od lewej: Bogumił Wójcik, Krzysztof Łazowski, Andrzej Łacic, Piotr Jenoch
   

Wkrótce inauguracja Jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego 

 

Rok 2018 jest niezwykle bogaty w jubileusze. Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości, a Polski Związek Łowiecki założony 6.01.1923 r. - 95-lecie istnienia.

Naczelna Rada Łowiecka na posiedzeniu 12 września 2017 roku powołała Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu PZŁ. Komitetowi przewodniczy Jan Suchorończak - wiceprezes NRŁ. Członkami zespołu organizacyjnego zostali: Adam Hromiak, Zbigniew Boniuszko, Paweł Gdula, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński, Henryk Stokłosa, Janusz Szkatuła, Aleksandra Szulc, Zbigniew Zieliński.

 
Od lewej: Diana Piotrowska, Jan Suchorończak, Aleksandra Szulc. Stoją od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Rogoziński, Adam Hromiak, Henryk Stokłosa, Zbigniew Zieliński, Janusz Szkatuła:
 

Naczelna Rada Łowiecka przyjęła też wstępny projekt obchodów jubileuszowych, który po kilku korektach związanych ustalaniem optymalnego terminarza imprez, przedstawia się następująco (dane na 15 stycznia 2018, z możliwością niewielkiej korekty terminarza imprez):
• Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji „Hubertus Expo” 2018 w dniach: 6-8 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Patronat honorowy: Minister Środowiska. W dniu rozpoczęcia Targów otwarcie jubileuszu 95-lecia PZŁ.

• Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie w Poznaniu w dniach 2-3 czerwca 2018 r. Okręgi reprezentować będą zespoły trzyosobowe: diana, przedstawiciele klasy powszechnej i mistrzowskiej.

• Kongres Kultury Łowieckiej „Historia i Łowy” - Dom Polonii w Pułtusku w dniach 15-17 czerwca 2018 r.

• Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Konkurs „O Róg Wojskiego” oraz Międzynarodowy Konkurs „O Róg Księcia Pszczyńskiego” w Pszczynie w dniach 7-9 czerwca 2018 r.

• Koncert muzyki myśliwskiej w Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich 25 sierpnia 2018 r.

• Ogólnopolskie jubileuszowe obchody Dnia św. Huberta - Kraków 20.10.218 r. (termin może ulec zmianie).

Dla uświetnienia jubileuszu wydana zostanie odznaka jubileuszowa oraz wydawnictwo albumowe. Poza imprezami centralnymi okręgi łowieckie planują wiele ciekawych imprez regionalnych.

 
IV Kongres Kultury Łowieckiej
 

Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się IV Kongres Kultury Łowieckiej w Pułtusku w dniach 15-17 czerwca 2018 r. zatytułowany „HISTORIA I ŁOWY”. Radę naukową kongresu stanowić będą: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (przewodniczący), prof. dr hab. Kazimierz Ilski, prof. dr hab. Tadeusz Janicki, prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, prof. dr hab. Edward Towpik. 28 wykładów podzielono na VI sesji:
Sesja I: Łowy w starożytności

• Prof. dr hab. Kazimierz liski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), Polowanie w starożytności.

• Dr hab. Zuzanna Benincasa, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Prawa), Zagadnienie polowania w rozważaniach rzymskich jurystów okresu klasycznego.

• Dr Przemysław Kubiak (Uniwersytet Łódzki), Myśliwi na arenach antycznego Rzymu.
• Dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), Polowanie w Bizancjum.

Sesja II: Łowy w średniowieczu i wiekach późniejszych

• Dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej.

• Prof. dr hab. Zbyszko Górczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki.

• Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI-XVIII wieku.

• Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), Polowania królewskie w Białowieży.

• Dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie), Bieszczady - z dziejów łowieckiego eldorado.

Sesja III: Łowiectwo w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości

• Dr hab. Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii), Kultura łowiecka ziemiaństwa polskiego.

• Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii), „Dyplomatyka i łowy" - polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów.

• Prof. dr hab. Tadeusz Janicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym.

• Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polowanie jako element przywilejów władzy w okresie PRL.

• Dr hab. Piotr Okulewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Miejsce polowania w życiu elit politycznych II RP.

Sesja IV: Społeczny wymiar polowania

• Mgr Krzysztof Mielnikiewicz (Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ), Łowiectwo ludowe.

• Dr hab. Piotr Matczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii), Społeczne postawy wobec łowiectwa jako przypadek specyficzny i typowy: przegląd problematyki badawczej.

• Dr Agata Agnieszka Konczal (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Źródła społecznego postrzegania łowiectwa i myśliwych w Polsce.

• Dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Karnego), Konstytucyjnoprawne uwarunkowania łowiectwa w Polsce - węzłowe zagadnienia.

• Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii), Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku.

Sesja V: Język łowiecki, literatura oraz ikonografia

• Dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Językoznawstwa), Specyfika polskiego języka łowieckiego na tle wybranych języków europejskich.

• Dr hab. Magdalena Stuligrosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej), Obraz łowów w poezji starożytnych Greków.

• Dr Aleksandra Arndt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej), Artemida, bogini łowów.

• Prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej), Artystycznym słowem o myślistwie w naszej literaturze.

• Dr Arkadiusz Wagner (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Łowy w Polsce w świetle grafiki europejskiej XVI-XVIII wieku.

Sesja VI: Hodowla zwierzyny oraz kuchnia myśliwska

• Prof. dr hab. Piotr Daszkiewicz (Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu), Introdukcje i polowania na ziemiach polskich w XIX wieku.

• Mgr Michał K. Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Z dziejów hodowli i zasiedlania bażantów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

• Dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dziczyzna w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne dietetyka.

• Mgr Bogdan Gałązka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan Szyttler o dziczyźnie i kuchni myśliwskiej.

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z okazji kongresu planuje wydanie oznaki okolicznościowej, kary pocztowej, datownika okolicznościowego i arkusza znaczków speronalizowanych.

 

 

Wigilijne spotkanie ostrołęckich myśliwych

     

8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjno - bankietowej ośrodka wypoczynkowego „Binduga” w Broku n. Bugiem ponad 130 myśliwych okręgu ostrołęckiego (członkowie zarządów kół, członkowie ORŁ, ZO PZŁ, przedstawiciele komisji problemowych oraz osoby współpracujące z okręgiem w realizacji licznych przedsięwzięć łowieckich) podzielili się opłatkiem i złożyli wzajemne życzenia wszelkiej pomyślności. Uroczystość zainaugurował i gości przywitał Przewodniczący Zarządu Okręgowego Paweł Jenoch wraz z członkami zarządu Zdzisławem Nizińskim i Henrykiem Białczakiem. Łowczy okręgowy na święta i Nowy 2018 Rok życzył zebranym i wszystkim myśliwym okręgu spokojnych, pogodnych świąt, radości w rodzinach, zdrowia oraz pomyślności w realizacji zadań polskiego łowiectwa w stabilnych i korzystnych dla łowiectwa uwarunkowaniach prawnych. Ks. Krzysztof Knajp pozdrowił zebranych, odczytał fragment Pisma Świętego oraz poświecił opłatki, którymi łamali się obecni na uroczystości. Świąteczny nastrój zwielokrotniała nastrojowa świąteczna w wykonaniu młodzieżowej orkiestry dętej „Darmanista” z Brańszczyka. Za wieloletnie uświetnianie okręgowych uroczystości myśliwskich kapelmistrz orkiestry odebrał w imieniu członków zespołu okazały grawerton z podziękowaniem za współpracę, a młodych muzyków obdarowano atrakcyjnymi upominkami. Przy smacznych potrawach wigilijnych, z jakich słynie brokowska „Binduga”, dźwiękach muzyki i kolędach miło, przyjemnie i szybko minęło przyjacielskie spotkanie.

Krzysztof Mielnikiewicz

 

kliknij zdjęcie  i powiększ

 
Od lewej: ks. Krzysztof Knajp oraz członkowie ZO PZŁ w Ostrołęce Zdzisław Niziński, Paweł Jenoch - łowczy okręgowy, Henryk Białaczak. Opłatkiem dzielą się Marian Sikorski - prezes KŁ „Bór” Długosiodło i Tadeusz Staniaszek - łowczy KŁ „Bekas” Warszawa. Uczestnicy spotkania. Na pierwszym planie Monika Dziedzicka (z lewej) i Halina Wiśniewska - pracownice ZO PZŁ w Ostrołęce.
     
Od lewej: członkowie KŁ Mykita w Ostrowi Mazowieckiej: Zbigniew Kempisty - prezes, Ireneusz Raczko, Sławomir Przeździecki - łowczy, Wiesław Milik - sekretarz . Od lewej: Sylwester Murza, Jan Szpunar - były wieloletni łowczy okręgowy, Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ, Zbigniew Kempisty - prezes KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej.
 
Od lewej: Paweł Jenoch - łowczy okręgowy, Kazimierz Ducki - przewodniczący OKR, Halina Wiśniewska - główna księgowa ZO PZŁ, ks. Krzysztof Knajp, Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ, Jan Szpunar - poprzedni łowczy okręgowy, Monika Dziedzicka - starszy specjalista w ZO PZŁ w Ostrołęce.
     
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Darmanista” z Brańszczyka. Młodzi muzycy otrzymują upominki od przedstawiciela ZO PZŁ w Ostrołęce.  
     
     
     

IX HUBERTUS WĘGROWSKI

MAZOWSZA I PODLASIA 2017

     

28 października ponad czterystu myśliwych przybyło po raz dziewiąty na podwale malowniczo położonego nad Liwcem zamku-zbrojowni, aby uczestniczyć w IX Hubertusie Węgrowskim Mazowiecko-Podlaskim i oficjalnie rozpocząć kolejny sezon łowiecki.

Polowanie przy dobrej pogodzie (myśliwi znają dwa rodzaje pogody: dobrą i bardzo dobrą) zaszczyciło, jak co roku, wielu znamienitych myśliwych i działaczy łowieckich, a wśród nich: prof. dr hab. Jan Szyszko – poseł na sejm RP, dr Konrad Tomaszewski - dyrektor generalny Lasów Państwowych, Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach, Adam Wróblewski – łowczy okręgowy, księża myśliwi Wojciech Piotrowski - profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie i Tomasz Duszkiewicz - organizator hubertusa. Stawili się na odprawie członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Adam Hromiak i Krzysztof Mielnikiewicz, leśnicy z dyrektorami RDLP w Warszawie i Białymstoku Markiem Romanem i Andrzejem Józefem Nowakiem, łowczowie okręgowi oraz myśliwi z kilkunastu kół łowieckich, które udostępniają polującym swe łowiska.

Stałym punktem odprawy było uroczyste ślubowanie kilkunastu młodych adeptów sztuki łowieckiej, w tym Katarzyny Szyszko córki prof. Jana Szyszki, odbierane przez Adama Stępniaka. Ślubowanie na zawsze zostanie w pamięci ślubujących, bowiem certyfikaty tej najważniejszej przysięgi łowieckiej wręczali nowo wstępującym prof. Jan Szyszko i Adam Stępniak.

Tradycyjną odprawę przed polowaniem przeprowadził sprawnie łowczy okregowy Adam Wróblewski, poświęcenia broni i błogosławieństwa myśliwym udzielił ks. Wojciech Piotrwski, a sygnał Apel na Łowy  wprowadził uczestników polowania w stan myśliwskiej ochoty.

Mimo próby zakłócania polowania i pokotu przez kilkuosobowe grupy krzykliwych przeciwników łowiectwa, a także niesprzyjającej aury, wszystkie zamierzenia odbyły się według programu. Biesiada myśliwska na błoniach łochowskiego pałacu obfitowała w dziczyznę (jeleń z rożna, jeleń w sosie z warzywami, bigos myśliwski, wędlina z dziczyzny i inne smaczne dania) i napoje.

Ks. Wojciech Piotrowski, ks. Tomasz Duszkiewicz, prof. Jan Szyszko, Adam Wróblewski - łowczy okręgowy prowadzący odprawę przed polowaniem, Henryk Oleksiuk, Adam Stępniak - prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Siedlcach.

Oznaka Hubertusa Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach odbiera ślubowanie od myśliwych, którzy nabyli uprawnienia łowieckie.
  kliknij zdjęcie  i powiększ  
W odprawie uczestniczyło ponad 400 myśliwych Myśliwi polujący w KŁ "Lira" Warszawa. Pierwszy z lewej Kazimierz Ducki, w środku Krzysztof Mielnikiewicz. W polowaniu uczestniczyła Alicja Milewska prezes Podlaskiego Klubu Dian w Białymstoku.

Odprawa przed polowaniem w siedzibie Koła Łowieckiego „Lira” Warszawa.

Zaproszeni goście obserwują paradę hubertowską. Od lewej m.in.: ks. Tomasz Duszkiewicz - organizator Hubertusa, Konrad Tomaszewski - Dyrektor Generalny LP, prof. dr hab. Jan Szyszko - Minister Ochrony Środowiska , prof. dr hab. Wanda Olech - wiceprzewodnicząca ZG PZŁ, Maria Koc - wicemarszałek Senatu, Ryszard Czwarnog - nagrodzony "Kordelasem Leśnika" (pierwszy z prawej).
   
Protestowano nie tylko przeciwko polowaniom. Od prawej: Zbigniew Kempisty - prezes KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej, Sławomir Przeździecki - łowczy KŁ „Mykita”, Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach, Adam Wróblewski - łowczy okręgowy w Siedlcach. Na wystawie malarstwa o tematyce łowieckiej. Od lewej: Edward Woźny i Zdzisław Twardowski - autorzy obrazów, Krzysztof Mielnikiewicz, Sławomir Przeździecki i Zbigniew Kempisty.
     

Obrazy pędzla Zdzisława Twardowskiego

 

W niedzielę, z uwagi na obfite opady deszczu, skrócono przemarsz myśliwych, a mszę św. sprawowaną przez biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza przeniesiono do kaplicy parafialnej. Oficjalnego charakteru uroczystości nadały przemówienia m.in.: Marii Koc - Wiecemarszałka Senatu, prof. dr. hab. Jana Szyszki - Ministra Środowiska, dr. Konrada Tomaszewskiego - dyrektora generalnego Lasów Państwowych, prof. dr hab. Wandy Olech - wiceprzewodniczącej ZG PZŁ.

Mówcy prezentowali jednoznaczne poglądy wskazujące na proekologiczną rolę myśliwych i leśników, szczególne zasługi w zwalczaniu ASF i zachęcali do dalszej skutecznej gospodarki leśnej i łowieckiej dla dobra całego społeczeństwa.

Przebiegowi uroczystość, na zewnątrz świątyni towarzyszyły milczące protesty nielicznych grup przeciwników polowań, a media, zwłaszcza TVN 24 próbowały obrzydzić telewidzom myśliwych i polowania.

Ironiczne komentowanie w niektórych publikatorach przemówień ministra J. Szyszki i biskupa Antoniego Dydycza dowodzi o podsycaniu przez media nienawiści opartej na niewiedzy przyrodniczo-ekologicznej społeczeństwa i pokazywaniu wyssanych z palca sensacji.

Organizatorzy nie zapomnieli o kolekcjonerskim upamiętnieniu imprezy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe oznaki, a szczególnie zasłużeni dla leśnictwa i łowiectwa odznaczenia resortowe i Kordelasy Leśnika. Hubertusowi towarzyszyły imprezy kulturalne, a wśród nich w Domu Gdańskim wystawa malarstwa „Portret zwierząt łownych” autorstwa Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego.
 

Krzysztof Mielnikiewicz

     

XI HUBERTUS ŚWIĘTOKRZYSKI

     

XI Hubertus Świętokrzyski rozpoczął się tradycyjnie mszą świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny koncelebrowaną, z udziałem ks. biskupa Jana Piotrowskiego oraz ks. Franciszka Beraka kieleckiego duszpasterza myśliwych.

Uroczystości ku czci św. Huberta zorganizowali Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Jarosław Mikołajczyk Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ.

Barokowa architektura wnętrza świątyni, ponad 60 pocztów sztandarowych, setki myśliwych w strojach organizacyjnych musiały zrobić ogromne na wrażenie na uczestnikach nabożeństwa.

Niemal godzinny przemarsz półkilometrowej kolumny pocztów sztandarowych i przedstawicieli kół łowieckich na Stadion Leśny w Kielcach, wśród nich przewodników psów, sokolników, kawalerzystów szykujących się do pogoni za lisem, pijarowo wypadł bardzo dobrze, zaś wyjątkowo urodziwa grupa czirliderek z dynamicznym układem tanecznym zachęcała spacerowiczów do oglądania hubertowskiego pochodu.

Część oficjalną otworzył Jarosław Mikołajczyk witając gości, a wśród nich Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, który wysoko ocenił działalność myśliwych i wskazał na wzorową współpracę z samorządem województwa.

Następnie wręczono odznaczenia łowieckie przyznane przez ORŁ w Kielcach. Złote medale „Za Zasługi dla Kielecczyzny” otrzymali: Mieczysław Leśniczak - kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej, Szczepan Marek Markowski - myśliwy, artysta plastyk, kolekcjoner, autor wielu grafik o tematyce myśliwskiej. Medale srebrne otrzymali: Krzysztof Mielnikiewicz wieloletni współpracownik „Łowca Świętokrzyskiego” i oddziału kieleckiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Karol Sepielak - autor książki „Bażanty Starego Świata” i Paweł Kosin - specjalista w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Daleszyce, działacz łowiecki. Dekoracji dokonali Janusz Mazur - członek NRŁ, Tadeusz Fatalski - prezes ORŁ i Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy.

Wyjątkowym zainteresowaniem uczestników pikniku cieszyła się pogoń za lisem. Fachowa prezentacja psów myśliwskich i ptaków łowczych, najwierniejszych pomocników w łowach już od początków państwowości polskiej, wypadła również okazale. Stoiska edukacyjne Lasów Państwowych, pawilony kół łowieckich z wyrobami wędliniarskimi oferowanymi do degustacji, namioty kół gospodyń wiejskich z potrawami regionalnymi, liczne stoiska handlowe cieszyły się nie mniejszą popularnością. Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ (oddział kielecki) reprezentował Krzysztof Knap - znawca broni myśliwskiej, który zaprezentował kilkadziesiąt wykonanych przez siebie noży myśliwskich. Sławomir Pawlikowski z oddziału tarnowskiego KKiKŁ prezentował książki, kordelasy, porcelanę ze zdobnictwem myśliwskim, opowiadał o sposobach wabienia i polowaniach za granicą.

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił Mieczysław Leśniczak z zespołem muzyków mających w swym repertuarze wszystkie gatunki muzyki myśliwskiej.

Serdecznie dziękuję kieleckim działaczom, zwłaszcza Jarosławowi Mikołajczykowi, Tadeuszowi Fatalskiemu, Wiktorowi Chabowskiemu, Januszowi Marjańskiemu i Januszowi Mazurowi za zaproszenie mnie na święto hubertowskie oraz za regionalne odznaczenie. Darzbór!


Krzysztof Mielnikiewicz

Kliknięciem można zdjęcie powiększyć

     
Ponad 60 pocztów sztandarowych brało udział w uroczystości. Ewangelię czyta Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy Homilię głosi ks. Franciszek Berak - kapelan świętokrzyskich myśliwych.
     
Ks. biskup kielecki Jan Piotrowski
z Jarosławem Mikołajczykiem - łowczym okręgowym.
Tadeusz Fatalski - prezes ORŁ w Kielcach, Janusz Mazur - członek NRŁ. Przemawia Jan Maćkowiak - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, po lewej Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy.
     
Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Zdzisławski, Marek Gos - poseł na sejm RP VII kadencji. U góry: Zbigniew Fijałkowski, Janusz Marjański - red. nacz. "Łowca Świętokrzyskiego", Wiktor Chabowski - czł. Komisji Kultury NRŁ,  Artur Binkowski Przed paradą myśliwską. Od prawej na pierwszym planie: Wiktor Chabowski - wiceprezes ORŁ, Krzysztof Mielnikiewicz - czł. NRŁ, Szymon Lada, Janusz Mazur- czł. NRŁ i ZO PZŁ, Zbigniew Fiut. Przemarsz korowodu myśliwskiego na stadion leśny w Kielcach
     
Tadeusz Fatalski - prezes ORŁ w Kielcach gratuluje K.  Mielnikiewiczowi srebrnego medalu "Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny", obok  odznaczony takim samym medalem Karol Sepielak autor książki "Bażanty Starego Świata". Od lewej: Marek Markowski, Paweł Kosin, Krzysztof Mielnikiewicz, Tadeusz Fatalski, Janusz Mazur, Jarosław Mikołajczyk. Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Krzysztof Knap - znawca broni myśliwskiej i Krzysztof Mielnikiewicz oglądają noże i kordelasy wykonane przez K. Knapa (po prawej).
 

Mykita w gronie siedemdziesięciolatków

       

Najstarsze w powiecie ostrowskim i jedno z najstarszych kół w okręgu ostrołęckim, znane w środowisku z kultywowania tradycji i zwyczajów łowieckich odznaczone zostało w roku siedemdziesięciolecia istnienia najwyższym odznaczeniem myśliwskim „Złomem”.
Obchody zainaugurowano 29 września 2017 roku mszą świętą w kościele parafialnym pw. WNMP, celebrowaną w intencji zmarłych i żyjących członków koła oraz ich rodzin przez ks. prałata dr. Jana Okułę - proboszcza parafii i ks. dr. Krzysztofa Knajpa - myśliwego od 10 lat zaprzyjaźnionego ze społecznością „Mykity”. Nabożeństwo uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Forest Brass”z nadleśnictwa Lidzbark Welski.

W homilii ks. Krzysztof Knajp zwrócił uwagę uczestników mszy - przede wszystkim niemyśliwych, na ekologiczne podstawy łowiectwa, przybliżył rolę współczesnego myśliwego na polu ochrony przyrody, pokazał jego trud oraz zaangażowanie materialne w szacowaniu szkód, walce z kłusownictwem, w zagospodarowaniu łowisk i zwalczaniu chorób zwierzyny (ASF). Kapłan - myśliwy wobec negatywnego i wypaczonego w świadomości społecznej wizerunku myśliwego - mordercy, podsycanego przez pseudoekologów i publikatory, opartego na niepełnej lub fałszywej wiedzy o przyrodzie, starał się ten stereotyp zmienić.

       

Kliknięciem można zdjęcie powiększyć

Mszę celebrowali (od lewej) księża: dr Krzysztof Knajp,  dr Jan Okuła - proboszcz parafii oraz ks. Cezary i ks. Krzysztof. Ewangelię czyta Sławomir Przeździecki - łowczy koła. Dary ołtarza składają: Agnieszka Urbanik, Radosław Gzula, Ireneusz Raczko, Arkadiusz Rosiński.
     

Podczas mszy Krzysztof Mielnikiewicz - członek Naczelnej Rady Łowieckiej w asyście Pawła Jenocha - łowczego okręgowego i Zbigniewa Kempistego - prezesa koła udekorował sztandar „Mykity” najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złomem”, przyznanym kołu przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ. Mszę uświetniły poczty sztandarowe kół łowieckich: WKŁ 137 „Jenot” Komorowo, „Szarak” Małkinia, i „Bekas” Warszawa oraz muzyczna msza hubertowska.

     
     
Krzysztof Mielnikiewicz dekoruje "Złomem" sztandar koła "Mykita" Po dekoracji. Od lewej: Paweł Jenoch, Zbigniew Kempisty, Krzysztof Mielnikiewicz, Roman Betlejewski, Stanisław Pawelczyk. Krzysztof Mielnkewicz - członek NRŁ, Sławomir Przeździecki, Zbigniew Kempisty - łowczy i prezes koła.
     

W sali balowej restauracji „Błękitna”, podczas drugiej części jubileuszu prowadzonej przez Sławomira Przeździeckiego - łowczego koła, muzycy z zespołu „Forest Brass” wykonali po raz pierwszy Hejnał Koła Łowieckiego „Mykita” skomponowany przez Krzysztofa Kadleca w wersjach: na róg myśliwski Plessa oraz na dwa rogi Plesaa i dwa rogi Par force (nuty na zdjęciu). Historię koła przybliżył zebranym Zbigniew Kempisty.

Krzysztof Mielnikiewicz w asyście Pawła Jenocha i Zbigniewa Kempistego udekorował Medalami Zasługi Łowieckiej: Krzysztofa Kaczyńskiego (złotym), Kazimierza Duckiego, Radosława Gzulę, Wiesława Milika, Sławomira Przeździeckiego, Ireneusza Raczkę, (srebrnymi), Piotra Kaczyńskiego, Andrzeja Kuciela, Olgierda Jabłońskiego, Arkadiusza Rosińskiego i Tadeusza Zadrożnego (brązowymi).

Zarząd koła wręczył pamiątkowe grawertony Krzysztofowi Mielnikiewiczowi za napisanie monografii - kalendarium koła (treść można przeczytać po kliknięciu zdjęcia okładki) oraz Kazimierzowi Kordowskiemu, Wojciechowi Skowrońskiemu i Krzysztofowi Niedzielskiemu za pomoc w przygotowaniu jubileuszu. Licznie zaproszeni goście wraz z życzeniami wręczyli Zbigniewowi Kempistemu i Sławomirowi Przeździeckiemu upominki. Wśród zaproszonych, poza wcześniej wymienionymi gośćmi, byli m.in.: Zbigniew Kamiński - Starosta Ostrowski, Jerzy Bauer - Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Bartosz Kublik - dyrektor Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Brzostek - Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, ks. Jan Okuła, ks. Krzysztof Knajp, Henryk Faderewski i Wiesław Legacki (WKŁ 137 „Jenot”), Krzysztof Twardziak i Tadeusz Staniaszek (KŁ „Bekas”), Maciej Kaczyński (KŁ „Szarak”), Lech Czudowski (Koło Wędkarskie nr 34). Zabawa w miłej atmosferze trwała do białego rana.

Darzbór „Mykicie” w następnym siedemdziesięcioleciu.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

     
     
Prawykonanie hejnału KŁ "Mykita"przez sygnalistów z Lidzbarka Welskiego. Po dekoracji  Zbigniewa Kempistego (drugi z lewej) i Andrzeja Kuciela brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został Krzysztof Kaczyński
     
     
Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej dla Sławomira Przeździeckiego S. Przeździecki, K. Mielnikiewicz,
 P. Jenoch, I. Raczko, K. Ducki,
Z. Kempisty, R. Gzula, A. Kuciel,
K. Kaczyński, P. Kaczyński, A. Rosiński,
O. Jabłoński, T. Zadrożny.
Zbigniewowi Kempistemu i Sławomirowi Przeździeckiemu gratulacje i życzenia składa Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.
     
Statuetkę jastrzębia - symbol herbowy gminy Ostrów Mazowiecka, przekazuje członkom zarządu koła przedstawicielka wójta Waldemara Brzostka. W oczekiwaniu na rozpoczęcie balu

 

Po lewej: Pamiątkowy medalion dla Krzysztofa Mielnikiewicza

 
     
Nuty hejnału koła "Mykita" skomponowanego przez Krzysztofa Kadleca. Monografia koła. Po kliknięciu pokaże się treść publikacji.
   
Rekordowe grzybobranie w Puszczy Białej

Więcej po kliknięciu na środkowe zdjęcie
   

Jubileusz czterdziestopięciolecia

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Więcej po kliknięciu na plakat

 

KRESOWE  DIANY  W BIAŁOWIEŻY

 

Więcej po kliknięciu na plakat

 

O ŁOWIECTWIE W SENACIE RP

Konferencja „Gospodarka łowiecka jako element 
ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”

   
Więcej po kliknięciu na zdjęcie
Członkowie Komisji Kultury NRŁ, uczestnicy konferencji: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz Gwiazdowicz, Leszek Szewczyk i Marak Rogoziński
   

Pies w kulturze łowieckiej

Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim

Więcej po kliknięciu na zdjęcie

 

HUBERTUS EXPO 2017

   

Więcej po kliknięciu na zdjęcie

Członkowie KKiKŁ i Klubu Dian PZŁ. W środku, między dianami, członek honorowy PZŁ Wiktor Szukalski.
   

Narada myśliwych w Broku n. Bugiem

   
W malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym Binduga w Broku n. Bugiem 11.03.2017 r. odbyło się spotkanie prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody w okręgu ostrołęckim.

Więcej po kliknięciu na zdjęcie.

 

Wojciech Kwiatkowski, Bogdan Pągowski, Krzysztof Mielnikiewicz

   
OBRADOWAŁ ODDZIAŁ WARSZAWSKI
KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ
 
Więcej po kliknięciu na zdjęcie

 

 

 

 

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: