NOWOŚCI FILATELISTYCZNE  do tematu "Łowiectwo"

 

Na niniejszej stronie zamieszczane będą nowości filatelistyczne, głównie krajowe, które można wykorzystać w zbiorze filatelistycznym o tematyce łowieckiej.

Kolekcjonerów, nie tworzących  eksponatów wystawowych, ocenianych skrupulatnie na wystawach przez sędziów filatelistycznych, będą, być może, intrygowały niektóre walory filatelistyczne, zaliczone przeze mnie do "łowieckich". Takie wątpliwości mogą budzić, pokazane niżej,  znaczki upamiętniające 600. rocznicę urodzin Jana Długosza, czy seria znaczków z chronionymi, "niełownymi" sowami.

W filatelistyce tematycznej, walor filatelistyczny na pozór nie mający związku  łowiectwem, umiejętnie opisany, właściwie skojarzony z tematem, może z powodzeniem dokumentować wiele ciekawych zdarzeń historycznych, opowiadać o dawnych polowaniach, zwierzynie i myśliwych.

Jan Długosz   (1415-1480) został umieszczony w poniższych nowościach, ponieważ był jednym z pierwszych kronikarzy opisujących polskie łowiectwo. W „Rocznikach, czyli w Kronice słynnego Królestwa Polskiego” informuje : Od czasów Chrobrego w całym kraju myślistwo należało do panującego, innym nie godziło się nawet w dobrach własnych polować. Natomiast puchacz  "Bubo bubo" i inne sowy były, jeszcze przed II wojną światową, często wykorzystywane do polowań na drapieżniki skrzydlate. Feliks Gieruszyński w 1911 r. pisał
w "Najważniejszych wiadomościach z dziedziny łowiectwa i rybołówstwa":  "Puchacza ustawia się na słupku na zrębie lub polu, a ukryty w budce myśliwy strzela przylatujące do puchacza ptaki."

 

AKAROLOGIA LEŚNA

W listopadzie 2021 roku ukazał się niskonakładowy arkusik zawierający serię znaczków spersonalizowanych upamiętniających trzy pokolenia polskich naukowców, tworzących zręby akarologii leśnej, czyli nauki o roztoczach. Prof. Bohdan Kiełczewski był nauczycielem prof. Jerzego Wiśniewskiego, który z kolei wtajemniczył w tę pracę naukową prof. Dariusza J. Gwiazdowicza. Obok wizerunków profesorów na znaczkach umieszczono rysunki stron grzbietowych nowych dla nauki gatunków roztoczy, nazwanych na cześć tych naukowców. Na znaczku z prof. Bohdanem Kiełczewskim znajduje się rysunek Dinychus kielczewskii, który został odkryty i opisany przez prof. Jerzego Wiśniewskiego. Na znaczku z prof. Jerzym Wiśniewskim znajduje się Arctoseius wisniewskii opisany przez prof. Dariusza J. Gwiazdowicza i dr. hab. Jacka Kamczyca. Natomiast na znaczku z prof. Dariuszem J. Gwiazdowiczem zamieszczony został Antennoseius gwiazdowiczi, którego opisali akarolodzy z Iranu – Mohammadrez Kavianpour, Alirez Nemati oraz Mastaneh Mohseni.

 

Znaczki z wizerunkami J. Wiśniewskim i D. J. Gwiazdowiczem wzbogacają łowiecką kolekcję filatelistyczną w działach myśliwi lub autorzy książek myśliwskich. Prof. D. J. Gwiazdowicz jest przewodniczącym Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej, autorem, bądź współautorem licznych książek o tematyce łowieckiej. Prof. Wiśniewski nie poluje, ale prowadził wykłady na tematy związane z kulturą łowiecką na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i na kursach dla lektorów w Czempiniu. Pisze na tematy łowieckie, jest współautorem książek: „Kulturotwórcza lasu”, „Polskie ekspozycje łowieckie”, „Św. Jan Gwalbert (995?-1073) patron pracowników leśnych”, „Profesor Wiesław Szczerbiński 1900-1972)”, ta ostatnia opowiada o wybitnym myśliwym, twórcy niedocenionej teorii nowoczesnego łowiectwa.

 
Zwierzęta zagrożone wyginięciem

Europa

 21 kwietnia 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł emisji "Europa".

Znaczek wydrukowano techniką offsetową , na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 51 x 39,5 mm, w nakładzie 171.000 sztuk. Arkusz zawiera 9 znaczków (3x3).

Na znaczku przedstawiono rysia euroazjatyckiego; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono logotyp emisji Europa , w prawnym górnym rogu napis "Zwierzęta zagrożone wyginięciem" oraz łacińską nazwa przedstawionego gatunku ,,Lynx lynx", a w lewym dolnym rogu napis Polska oraz wartość  3,30 zł.

Z tej okazji została wydana również koperta FDC.

Autor projektu znaczka: Bożydar Grozdew
 

 

   
 

Michał Jankowski - sybirak, przyrodnik, myśliwy

autor projektu: Jan Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartość: 1 zł
nakład: 10 000 000 szt., powtarzalny
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r.

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek obiegowy emisji „Michał Jankowski (1842–1912)”. Najnowszy walor filatelistyczny, wydany w nakładzie 10 mln egzemplarzy, trafi do placówek pocztowych w całym kraju i bez wątpienia przyczyni się do popularyzacji historii wybitnego polskiego badacza rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

Autor projektu, Jan Konarzewski, przedstawił na znaczku zdjęcie Michała Jankowskiego oraz zarys mapy Kraju Nadmorskiego (najbardziej wysuniętej na wschód części Federacji Rosyjskiej) z widocznym Półwyspem zawdzięczającym swoją nazwę nazwisku bohatera najnowszego wydawnictwa filatelistycznego Spółki. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia ona pomnik Michała Jankowskiego, znajdujący się w dawnym miejscu jego zamieszkania, gdzie założył hodowlę jeleni i koni oraz tablicę informacyjną z monumentu i tłumaczenie napisu: Był szlachcicem w Polsce, zesłańcem na Syberii, dom i sławę znalazł w Kraju Ussuryjskim. To co zebrał niech będzie przykładem dla przyszłych gospodarzy tej ziemi.

– Najnowszy znaczek obiegowy Poczty Polskiej prezentuje naszego kolejnego wybitnego rodaka Michała Jankowskiego, który za walkę o wolność i niepodległość Polski został zesłany na Syberię. Jest on jedną z najciekawszych postaci w historii Dalekiego Wschodu, charakteryzującą się niespotykaną, prawdziwą pasją odkrywcy, a jednocześnie prawie nieznaną w Polsce. Wydawnictwo filatelistyczne upamiętniające wybitnego naukowca i przedsiębiorcę powstało w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wpisuje się w promowanie wiedzy o tych powszechnie znanych i nieznanych jeszcze Polakach, którzy swoje życie, nie z własnego wyboru, wiedli poza Polską, a w przypadku Jankowskiego – na dalekiej Syberii – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Michał Jankowski, żyjący w latach 1842–1912, był wybitnym pionierem rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię, gdzie po odbyciu kary osiedlił się na stałe. Założył pierwszą w carskiej Rosji plantację żeń-szenia oraz prowadził hodowlę koni i jeleni wschodnich. Jego imieniem, jako odkrywcy, nazwano kilka gatunków ptaków, motyli, szczyt górski, a nawet sam półwysep Sidemi nad Morzem Japońskim – obecnie Półwysep Jankowskiego.

15 września 1991 roku – w 150. rocznicę urodzin Michała Jankowskiego – na półwyspie jego imienia, w okolicach Władywostoku, odsłonięto pomnik na cześć zasłużonego Polaka. Pamięć o rodzinie Jankowskich jest tam starannie pielęgnowana.

Źródło Poczta Polska

Koperta FDC, która znalazła się w obiegu pocztowym. Wartość filatelistyczna waloru jest większa.

Na datowniku okolicznościowym w podkowie (Jankowski hodował konie i jelenie wschodnie) pierwsza litera nazwiska Jankowskiego, pisana w języku rosyjskim

Koperta z obiegu ze znaczkami i tygrysem ussuryjskim, na które wszyscy Jankowscy z pasją polowali, chroniąc hodowane zwierzęta,  mieszkańców Syberii i Korei przed ludojadami oraz na handel. Nabywcami tusz tygrysów lub  byli głównie chińczycy, którzy z części ciała tygrysa wytwarzali afrodyzjaki, lekarstwa i amulety.

Od autora strony. Na przykładzie zaprezentowanego waloru widać jak na dłoni, że  łowiectwo  w opinii publicznej, świecie naukowym, wydawców, biografów jest marginalizowane. Świadczy o tym obszerne wpisy w Wikipedii i chociażby powyższy opis opracowany przez Pocztę Polską, uzasadniające wydanie zaprezentowanego waloru, pomijające milczeniem łowiecką pasję, ale też na pewnym etapie podstawowe zajęcie Michała Jankowskiego. Warto przypomnieć, że synowie Jankowskiego Jurij i Walerij byli zawodowymi myśliwymi.

Aby nie być gołosłownym zachęcam do przeczytania dostępnych na rynku wydawniczym książek o klanie Jankowskich:

- Andrzej Dobiech, Paweł Śliwiński: Intelektualia Myśliwskie VII. Jankowscy – myśliwi Dalekiego Wschodu z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 2014, s. 15–63. ISBN 978-83-929426-6-5.

- Mary Linlej Taylor: Z Jankowskim w tajdze. Atra World, 2021

- Jurij Jankowski: 50 lat życia w tajdze. Atra World, 2018

Na stronie http://www.kulturalowiecka.pl/nowe_ksiazki.html zaprezentowałem dzięki uprzejmości Andrzeja Dobiecha z Łodzi, znawcy historii rodu Jankowskich, że na terenie byłego ZSRR wydano kilka książek opisujących losy rodu autorstwa Jurija, Michaiła, Walerija, Małgorzaty, Wiktorii, Muzy i innych autorów. Prezentuję tam okładki książek.

   
   

   
   

Piece kaflowe
Na poszczególnych znaczkach przedstawiono historyczne piece kaflowe znajdujące się w zamkach i pałacach na terenie Polski:
1) na pierwszym – piec neorokokowy z końca XIX w., znajdujący się w Zamku Potockich w Łańcucie;
2) na drugim – piec dwukondygnacyjny z połowy XIX w., znajdujący się w Zamku Górków w Szamotułach;
3) na trzecim – piec herbarz datowany na lata 80-te XIX w., znajdujący się w Zamku Radziwiłłów w Nieborowie;
4) na czwartym – piec neoklacysystyczny z końca XIX w., znajdujący się w Zamku Potockich w Łańcucie.

Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie: 31,25 x 51 mm, w nakładzie 80 000 sztuk każdego. Arkusz zawiera 8 szt. znaczków i wejdzie w skład abonamentu na arkusiki.

Autorem projektu znaczka jest Andrzej Gosik

 
Piece kaflowe. W pałacach, nie tylko myśliwskich, piece budowano z ozdobnych kafli. Znanych jest wiele kominków i pieców zdobionych motywami myśliwskimi. Na znaczku drugim od prawej, "piec herbowy" w pałacu Radziwiłłów w Nieborowie ma wbudowane kafle z herbami o motywach myśliwskich. Są tam herby z motywem lisa, broni drzewcowej (oszczepów), rogów myśliwskich (zaznaczone strzałkami).

Jubileusz 70-lecia

Koła łowieckiego "RYŚ" w Woli Gułowskiej

1948-2018

 

Wojskowe Koło Łowieckie nr 304 „Ryś” powstało w maju 1951 roku. Inicjatorem jego założenia był Mieczysław Wenzel – poźniejszy wieloletni prezes „Rysia” i wytrawny myśliwy.

Obecnie koło gospodaruje na dwóch obwodach, nr 385 w powiecie mińskim i nr 72 w powiecie łukowskim, o łącznej pow. 11691 ha. Dominującymi gatunkami w łowiskach są sarny i dziki.

Na terenach dzierżawionych przez WKŁ 304 „Ryś” myśliwi społecznie wybudowali wiele urządzeń: 60 ambon, 36 paśników, 110 lizawek, 6 podsypów. Koło posiada dwa domki myśliwskie, wiatę oraz trzy wygodne karawany do przewozu myśliwych, naganki i upolowanej zwierzyny. W maju 2014 roku rozpoczęto budowę nowego domku myśliwskiego na własnej wcześniej zakupionej działce, który oddany został do użytkowania. Posiada też okazałą wiatę do biesiad i zebrań.

Zarząd i członkowie koła podejmują różne inicjatywy w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz kultywowania i popularyzacji tradycji łowieckich. Spotykają się z młodzieżą, organizują konkursy z zakresu wiedzy łowieckiej i przyrodniczej.

Koło słynie z wielu inicjatyw kulturotwórczych, wydaje medale, statuetki, oznaki, karty pocztowe. Współorganizuje "Majówki w Woli Gułowskiej".

Prezes koła Adam Stępniak posiada najwyższą godność - członka Honorowego PZŁ i odznaczenia, najważniejsze z nich – „Złom”i "Medal św. Huberta".

Imponujący wykaz odznaczeń i wyróżnień ma także koło: wymieniony już wyżej Złoty Medal Zasługi Łowieckiej z okazji 55-lecia koła, Medal Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Siedlcach z okazji 60-lecia PZŁ, Dyplom Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ z okazji 50-lecia koła, Dyplom Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i Przewodniczącego ZG PZŁ z okazji 80-lecia PZŁ, „ZŁOM” – statuetka Okręgowej Rady Łowieckiej w Siedlcach z okazji 80-lecia PZŁ, Medal Zasługi Łowieckiej ORŁ w Siedlcach z okazji 85-lecia PZŁ. (W oparciu o dane na stronie koła

 http://rys-adamow.pl/

Koło z okazji jubileuszu wydało 3 arkusze znaczków spersonalizowanych, na których przedstawiono niektóre tylko artefakty (medale, oznaki, statuetki) wydawane z okazji jubileuszy. Pokazano też sztandar, oraz wizerunek św. Huberta na tle bazyliki w Woli Gułowskiej oraz jedną z kapliczek św. Huberta. Na trzecim arkuszu utrwalono uroczystość oddania do użytku domku myśliwskiego, prezesa koła Adama Stępniaka przemawiającego na jubileuszu koła oraz osoby zasłużone dla koła.

Inicjatorem wydań jest Adam Stępniak, znaczki zaprojektował Krzysztof Mielnikiewicz. Nakład po 17 arkuszy każdego z  nich.

 

 

Jubileusz 70-lecia

Koła łowieckiego "Szarak" w Ciężkowicach

1948-2018

   
   

Z okazji 70 - lecia Koła Łowieckiego „Szarak” w Ciężkowicach (1948 - 2018) zostały wydane dwa arkusze znaczków tzw. „Mój znaczek”.
Znaczki pierwszego arkusza przedstawiają awers i rewers sztandaru koła oraz figurę św. Huberta z Ciężkowic.
Znaczki drugiego arkusza przedstawiają dwie oznaki wydane przez koło z okazji 60 - lecia i 70 - lecia oraz logo koła wykonane jako obraz olejny na desce w drewnianej ramie w kształcie tarczy, przedstawiający zająca szaraka w skoku, na tle skałki „Czarownica” z Rezerwatu „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach.

Znaczki zostały wydane w nakładzie po 11 szt. arkuszy. Inicjatorami wydania arkuszy znaczków byli Zbigniew i Wiesław Szura, członkowie koła i zarazem członkowie KKiKŁ PZŁ Oddział Tarnów. Znaczki zaprojektował Wiesław Szura, opracowanie graficzne (komputerowe) - Beata Stanuch.

 

Ptaki Singapuru i Polski

autorzy projektów znaczków: Andrzej Gosik i Sonny Lee
liczba znaczków: dwa w bloku
wartość: 3,30 zł każdy
nakład: 120 000 szt. każdego
technika druku: offset
format znaczków: 31,25 x 39,5 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 30 października 2019 r.

nr 5021-5022

(na podstawie opisu Poczty Polskiej)

   

   
 

Jubileusz "Łowca Świętokrzyskiego"

1989-2019

   

Z okazji 30-lecia kwartalnika kieleckich myśliwych - "Łowca Świętokrzyskiego" wydany został arkusz znaczków tzw. "Mój znaczek", na którym przedstawiono:

 

- honorową odznakę "Łowca Świętokrzyskiego" nadawaną współpracownikom za zasługi dla czasopisma,

- fotografię redaktora naczelnego pisma Janusza Romana Marjańskiego, piastującego tę funkcję od 17 lat,

- jedną z okładek (uproszczoną) czasopisma.

 

Wydanie ma charakter indywidualnych życzeń składanych zespołowi redakcyjnemu od autora pomysłu i projektanta znaczków - Krzysztofa Mielnikiewicza.

 
   

Jubileusz "Łowca Świętokrzyskiego"

1989-2019

   

Z okazji 25-lecia kwartalnika przemyskich i krośnieńskich myśliwych - "Łowca Galicyjskiego" wydano dwa arkusze znaczków tzw. "Mój znaczek". Inicjatorem wydania jest O. Tomasz Nogaj, misjonarz, myśliwy, łucznik, autor książki "Dwie ambony" i licznych artykułów w prasie łowieckiej. Arkusze znaczków wydały redakcja "Łowca Galicyjskiego" i ZO PZŁ w Przemyślu.

Na znaczkach:

- Henryk Karnas - redaktor naczelny ŁG, członek honorowy PZŁ,

- rewers medalu okolicznościowego wydanego z okazji jubileuszu,

- herby okręgów (przemyskiego i krośnieńskiego) wydających kwartalnik.

Na znaczkach:

- avers medalu okolicznościowego wydanego z okazji jubileuszu

- oznaka PZŁ,

 okładka jubileuszowego numeru Łowca Galicyjskiego,

   

XIII Krajowy Zjazd Delegatów

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

   

Z okazji XIII Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ PZŁ

wydane zostały poniższe walory filatelistyczne:

1) znaczki do personalizacji "Mój znaczek" przedstawiające:

- rewers medalu, wybitego przez firmę NEST z Pruszkowa z okazji zjazdu, na którym widnieje płaskorzeźba przedstawiająca profil głowy kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego - prekursora kolekcjonerstwa łowieckiego,

- oznakę Oddziału Warszawskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, autorstwa Mateusza Krupińskiego,

- odznakę "Towarzystwa Racyonalnego Polowania" w Płocku, założonego w 1898 r.

2) dwie kartki pocztowe beznominałowe

3) R-kę polecenia z napisem "Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział Warszawski"

4) datownik okolicznościowy z informacją o zjeździe i logo oddziału warszawskiego klubu.

 Na kartkach podano podstawowe informacje o KKKiKŁ PZŁ i o "Towarzystwie Racyonalnego Polowania" w Płocku oraz oznaki i odznaki tych organizacji.

Pomysł wydania  i projekty walorów filatelistycznych są   autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza

 

   
   
   
Różne warianty ostemplowań kart i znaczków personalizowanych
 

Włodzimierz Tomek

leśnik, myśliwy, kolekcjoner

Ciężkowice 29 marzec 2019 r.

   
   

Oddział Tarno0wski KKiKŁ PZŁ z okazji konferencji pt. "30 lat Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach: historia, ludzie, przyszłość" wydał dwa arkusze okolicznościowych znaczków poświęconych pamięci Włodzimierza Tomka w nakładzie po 11 arkuszy. Inicjatorem wydania jest Jerzy Błyszczuk - skarbnik klubu.

Znaczki przedstwaiają:

- portret przyrodnika, twórcy muzeum  Włodzimierza Tomka z kuną,  pędzla Dymitra Filimonowa,

- odznakę tarnowskiego oddziału KKiKŁ PZŁ,

- spreparowane bataliony z kolekcji Jerzego Błyszczuka,

- awers medalu z podobizną Włodzimierza Tomka wydanego przez kolekcjonerów tarnowskich,

- spreparowanego jarząbka z zasobów muzealnych,

- pomnik św. Huberta z Ciężkowic.

 

W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i przyrodników

 

Dla upamiętnienia I Ogólnopolskiej konferencji Naukowej "W służbie ludziom i przyrodzie - działalność patriotyczna oraz społeczno przyrodnicza myśliwych i leśników filateliści obecni na tym spotkaniu wydali w kilku egzemplarzach dwa arkusze spersonalizowanych znaczków pocztowych, nawiązujących do omawianych podczas konferencji referatów. W wykładach naukowcy z różnych ośrodków naukowych (Lublin, Poznań, Olsztyn) oraz  leśnicy i myśliwi badający historię łowiectwa i leśnictwa przedstawili sylwetki ludzi walczących o wolność Polski, a przy tym zasłużonych dla leśnictwa i łowiectwa. Projektantem znaczków i pomysłodawcą wydania jest Krzysztof Mielnikiewicz

 
   

Na znaczkach zostali przedstawieni:

Władysław Janta - Połczyński (1854-1946) - twórcę wielkopolskiego łowiectwa, założyciela w 1906 r. Towarzystwa Łowieckiego w Poznaniu, a w 1920 Polskiego Związku Myśliwych. Autora wielu książek, redaktora i założyciela czasopism łowieckich "Łowca Wielkopolskiego" i "Łowiectwa Polskiego". Władysław Janta - Połczyński był aktywnym uczestnikiem walk o niepodległość Polski, pisarzem łowieckim, za co otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Kpt. Józefa Władysław Kobylański (1892-1971) wybitny myśliwy, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów prasowych, uczestnik walk niepodległościowych podczas I i II wojny światowej, prekursor kolekcjonerstwa łowieckiego, więzień oflagów Dorsten VI E i Doessel VIB, z których uratował kilkanaście skrzyń dokumentów obozowych i przekazał archiwum Wojska Polskiego oraz muzeom. Organizator życia łowieckiego w oflagach.

Józef Rivoli (1838-1926), przewodniczący Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. W latach 1873–1875 był wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczej w Żabikowie. Twórca i wydawca „Przeglądu Leśniczego”. Projektant i znawca gospodarstw leśnych w Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim, organizator sekcji leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszy prodziekan Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1923 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

Wiesław Antoni Szczerbiński (1900 - 1972 ) - uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Więzień oflagów XI A Osterode, IIB w Arnswalde, IIC Woldenberg, gdzie brał udział pracach kół leśników i myśliwych, pisał książki łowieckie, organizował bibliotekę obozową. Po wojnie kierował Katedrą Gospodarstwa Łowieckiego. Członek Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sekcji Ekologii Zwierząt Łownych Komitetu Ekologicznego PAN, Komitetu Nauk Leśnych PAN, Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Komisji Hodowlanej przy Radzie Naczelnej Polskiego Związku Łowieckiego. Był twórcą podstaw nowoczesnego łowiectwa opartych na zasadach ekologicznych. Opublikował około 150 pozycji z których połową są prace o łowiectwie.

Adam Loret (1884-1939)- specjalista z zakresu urządzania lasu. Od 1925 r. dyrektor Warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a od 1934 pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych. Loret zintegrował i uporządkował strukturę administracyjną Lasów Państwowych i przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych Polski. Był współorganizatorem nowoczesnego przemysłu drzewnego. Opracował koncepcję samowystarczalności ekonomicznej Lasów Państwowych (Wikipedia). Zginął z rąk NKWD.

Na jednym ze znaczków pokazano kartę pocztową wydaną z okazji Tygodnia Lasu i Wystawy Leśnej 12-18.09 . 1943 r. zorganizowanej w Oflagu II C Woldenberg. Znaczek jest upamiętnieniem działalności myśliwych i leśników w lagrach i oflagach niemieckich podczas II wojny światowej. Szerzej o tej działalności pod linkiem http://www.kulturalowiecka.pl/wyklady/Mysliwi_w_Oflagach.pdf.
Znaczki i arkusiki zaprojektował Krzysztof Mielnikiewicaz

   
 

Pionierzy ochrony bioróżnorodności Polski

autorka projektów kartek: A. Tobolczyk
wartość: A (na zwykła przesyłkę)
nakład: po 8 000 szt.
technika druku: offset
format kartek: 148 x 105 mm
data wprowadzenia do obiegu: 30 sierpnia 2018 r.

Na kartce znaczek z wizerunkiem prof. dr. hab. Władysława Szafera   (ur. 23 lipca 1886 w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970 w Krakowie) – polskiego botanika, profesora UJ (w latach 1936–1938 rektora), dyrektora krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletniego dyrektora Instytutu Botaniki UJ.

Wydany z tej okazji stempel okolicznościowy pokazuje okazy chronione, kozicę i dziewięćsiła tatrzańskiego

Prof. Szafer w młodości polował okazjonalnie, wychował się w rodzinie myśliwskiej, współpracował z Polskim Związkiem Łowieckim, a w Państwowej Radzie Ochrony  Przyrody (1926-1949), której przewodniczył zasiadali wybitni myśliwi. Za ogromne zasługi na niwie łowieckiej prof. W. Szafer otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie  (1946 r.), "Złom", a 29 czerwca 1947 roku Walne Zgromadzenie nadało mu tytuł  Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego

 

 

Na kartce znaczek z wizerunkiem  Eugeniusza Janoty  (ur. 31 października 1823 w Kętach, zm. 17 października 1878 we Lwowie) – polskiego animatora ruchu turystycznego, taternika, przyrodnika, badacza folkloru góralskiego, obrońcy praw zwierząt.
Wraz z doktorem Maksymilianem Nowickim profesorem zoologii na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zaangażował się w ochronę tatrzańskich zwierząt - kozic oraz świstaków tatrzańskich. Przeprowadzili wspólnie akcję uświadamiającą wśród polowacy (kłusowników). Był  z prof. M. Nowickim założycielem straży myśliwskiej, do której zwerbował słynnych kłusowników - Jędrzeja Walę i Macieja Sieczkę.

 

IV Kongres Kultury Łowieckiej w Pułtusku

15-17 czerwca 2018 roku

   

Z okazji 95-lecia PZŁ i IV Kongresu Kultury Łowieckiej organizatorzy wydadzą dla uczestników kongresu zestaw pamiątek kolekcjonerskich, w tym 4 walory filatelistyczne: 2 kartki pocztowe, arkusz znaczków spersonalizowanych , datownik okolicznościowy oraz znak polecenia R-kę, niepokazaną w niniejszym zestawie. Poniżej przedstawione walory są jeszcze projektami, ale finalnymi i takie zostaną zlecone do wykonania Poczcie Polskiej

   
   
Projekty kartki pocztowych ze znaczkami personalizowanymi i ostemplowaniem filatelistycznym, jakiego będzie można dokonać na kongresie Znaczki spersonalizowane, które wydane zostaną dla uczestników kongresu
   
 
XI Krajowy zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ
   

Z okazji XI Krajowego Zjazdu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, który odbył się w Kozłówce 24 czerwca oraz jubileuszu 45-lecia klubu Poczta Polska wydała 3 znaczki spersonalizowane w arkusiku 9. znaczkowym, tzw. "Mój znaczek", okolicznościową nalepkę polecenia (R-kę) z oznaką klubu, datownik okolicznościowy z symbolami klubowymi oraz dwie kartki pocztowe beznominałowe korespondujące graficznie z pozostałymi znakami.

Inicjatorem wydania pomysłodawcą i tematyki  ww. walorów był Krzysztof Oleszczuk prezes oddziału lubelskiego KKiKŁ PZŁ. Opracowanie graficzne znaczków, kart i stempla jest Sławomir Olszyński. Rysunki  wykonali p. Anna Fic-Lazor (rogacz) i Stanisław Ostański (polowanie).

Nakład kart po 400 szt., nakład znaczków 125 arkuszy po 9 znaczków.

Podczas trwania imprezy funkcjonowała poczta samochodowa na trasie Kamionka-Lublin.

   
   
Naczelnik poczty w Kamionce p. Małgorzata Szymanek przekazuje Krzysztofowi Oleszczukowi i Krzysztofowi Mielnikiewiczowi worek pocztowy z przesyłkami do przewiezienia na trasie Kozłówka-Lublin 1.
 
Psiarze Galicji  
   

Z okazji  IV Krajowej Wystawy Psów Ras Myśliwskich, I Międzynarodowego Konkursu Pracy Tropowców i Posokowców, Wystawy Tradycji i Kultury Łowieckiej zorganizowanej przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Rzeszowie działacze kynologiczni okręgu rzeszowskiego PZŁ wydali w nakładzie 200 egzemplarzy kartkę pocztową beznominałową upamiętniającą te wydarzenia. Projekt kartki wykonał Tomasz Kliś. Niestety kartka ciekawa pod względem graficznym jest dla filatelistów bezużyteczna z uwagi na brak miejsca na naklejenie znaczka pocztowego i miejsca na ostemplowanie okolicznościowe.
   

Wydanie trzech numerów czasopisma "Psiarze Galicji", o którym pisałem w zakładce "Nowości wydawnicze" redaktor naczelny periodyku Tomasz Kliś upamiętnił znaczkami spersonalizowanymi typu "Mój znaczek". Nakład w liczbie ok. 100  pasków został rozprowadzony w subskrypcji.

 

 
Podlaskie Diany  

Z okazji I Międzynarodowych Spotkań Kresowych Dian, które odbyły się w Białowieży w dniach 3-4.06.2017 roku wydane zostały przez Pocztę Polską 3 znaczki spersonalizowane
w arkuszu (3x3) dokumentujące to wydarzenie.

Znaczki zilustrowano:

1. Rzeźbą Diany ze zbiorów w Luwrze, dłuta Rene Fremina (1672-1744) z 1717 roku.2. Oznaką Podlaskich Dian wzorowaną na obrazie Diana łowczyni pędzla Guillume Seignaca.3. Obrazem Diana łowczyni pędzla Guillume Seignaca (1870-1924), olej na płótnie, zbiory prywatne.

 


Znaczki wydano
z inicjatywy Krzysztofa Mielnikiewicza, za zgodą Alicji Milewskiej - prezes stowarzyszenia.

 

 

"Król Puszczy Białowieskiej"

Urząd Pocztowy: Hajnówka 1.

Termin stosowania: od 2016.12.01. do 2017.11.30.

Polowania na żubry były przywilejem  monarchów. Losy tych największych łożyskowców z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych są nierozerwalnie związane
z historią polowań.  Pierwszą książką zaliczaną do litera-tury łowieckiej jest „Pieśń o żubrze” Mikołaja Hussowskiego (1475 – po 1533). Słynne polowania na żubry Władysława Jagiełły,  Zygmunta Augusta, niechlubne łowy Sasów, wreszcie rosyjskich carów  to cała epopeja łowiecka. Obecnie żubr jest pod ochroną, zapoczątkowaną w okresie międzywojennym przez Jana Sztolcmana, myśliwego i założyciela "Łowca Polskiego"

Datownik okolicznościowy ze zmienną datą.
   

2016.05.27. Kamienna Góra 1.
54 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny w Krzeszowie "Dolny Śląsk - zapraszamy w Sudety". Cietrzew w Sudetach Zachodnich.

Cietrzew (Lyrurus tetrix L.) , ptak z rzędu grze-biących, z rodziny kurowatych był gatunkiem łownym (poza okresem ochronnym) do 1 kwietnia 1995 r. Re-gionalnie zwany jest ciecierem, ciecierukiem, cieć-wierzem. Polowanie na tokach cietrzewich było, obok pod--skakiwania głuszca, zaliczane do kultowych polo-wań na ptactwo, a opisy łowów znajdujemy u J. Ej-smonda, S. Krzywoszewskiego, J. Weyssenhoffa, W. Kor-saka, L. P. Pomarnackiego i innych znakomitych pisarzy - myśliwych.

   

2016.02.28. Warszawa 1.
IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

Na rysunku przedstawiono trop przedniej łapy rzekomo wilka, która posiada pięć palców, z tym że piąty na tropie jest niewidoczny (szczątkowy, znajduje się wysoko i nie zostawia śladu).

Niestety, rysunek jest podobny do tropu psa. U wilka, linia poprowadzona między opuszkami ich nie przecina, a opuszka tylna na tropie jest narysowana  za wysoko.

 

2015.11.30. Nowa Brzeźnica.
600. rocznica urodzin Jana Długosza.

Nr kat. 4658 Nominał 1,75 zł Nakład: 360 000 szt. Technika druku: rotograwiura, papier fluorescencyjny, projekt: Jacek Konarzewski. Na znaczku przedstawiono podobiznę Jana Długosza na tle panoramy Krakowa, wg drzeworytu z "Kroniki świata" Hartmanna Schedla. Dane z www.kzp.pl

Jan Długosz   (1415-1480) jest jednym z pierwszych kronikarzy piszących też o łowiectwie. W „Rocznikach, czyli w Kronice słynnego Królestwa Polskiego” napisał : Od czasów Chrobrego w całym kraju myślistwo należało do panującego, innym nie godziło się nawet
w dobrach własnych polować
.

 
 

Polskie ptaki (sowy).

Nr kat. 4645 - 4648 Nominał 2,35 zł, nakład po 240 000 szt. Technika druku - offset i suche tłoczenie. Papier fluorescencyjny, projekt Marzanna Dąbrowska. Na znaczkach widnieją sowy: 4645 - Puchacz (Bubo bubo), 4646 - Włochatka (Aegolius funereus), 4647 - Płomykówka (Tyto alba), 4648 - Puszczyk mszarny (Strix nebulosa).

Puchacz "Bubo bubo", jeszcze przed II wojną świa-tową, był wykorzystywany do polowań na drapieżniki skrzydlate. Feliks Gieruszyński w 1911 r. pisał w "Naj-ważniejszych wiadomościach z dziedziny łowiectwa i ry-bołówstwa":  "Puchacza ustawia się na słupku na zrębie lub polu, a ukryty w budce myśliwy strzela przylatujące do puchacza ptaki."  Dane z www.kzp.pl.

   

"Cytaty". 23.09.2015 r.

Nr kat. 4640 - 4641 Nominał po 2,35 zł .Nakład 240000 szt. znaczków z ogarem  i 360000 znaczków
z krokodylem, nie pokazanym na stronie. Technika druku offset, papier fluorescencyjny, projekt Jacek Ko-narzewski .

Ogary poszły w las  stało się przysłowiem i znalazło miejsce wśród znanych cytatów zaprezentowanych na znaczkach.. U dołu pomysłowo wykonana grafika na ko-pertach FDC.

   
 

Stefan Żeromski (1864-1925) w „Popiołach”: daje opis polowania z gończymi: Ogary poszły w las. (...) Nagły, daleki, jadowity głos drgnął w lasach. Za pierwszym ozwał się drugi, rzewny i czysty niby miąższy tenor. (...) Psy gonią. (...) W istocie słychać już było dźwięk dwu głosów; Niemna i Wisły, ale tak daleko, gdzieś w ciepłej kniei, na południowym łańcuchu gór, że tylko młode ucho mogło rozróżnić to granie. Echo płynęło z wolna, jakby w znużeniu, ale zbliżało się ciągle Nim jedno leśnych krańców dosięgło, już płynął w pościgu rzeźwy huk niby muzyka złowroga, pełna dzikiego czaru, gwałtu i siły...

 

2015.07.30. Suwałki 4.
"Rok Alfreda Wierusza Kowalskiego".

Alfred Wierusz Kowalski (1849-1915) był przedsta-wicielem monachijskiej szkoły malarstwa. Wśród myś-liwych zyskał uznanie za obrazy przedstawiające wyjaz-dy i powroty z polowań. Artysta zasłynął też jako autor licznych obrazów przedstawiających samotne wilki w zi-mowej scenerii oraz napady wilków na sanie ciągnięte przez targane strachem konie. Z okazji stosowania datownika okolicznościowego wydano pocztówkę oko-licznościową, a korespondencję przewieziono pocztą kon-ną.

   

2015.06.27. Miastko 1.

50 Lat Koła PZF w Miastku.

Jubileusz Koła Filatelistycznego w Miastku okraszono stemplem okolicznościowym z wizerunkiem dzika (Sus scrofa), licznego dziś czarnego zwierza, posiadacza szabel i fajek. Kartka pocztowa beznominałowa dodana do stempla i znaczka tworzy, ciekawą dla myśliwego - filatelisty, całość pocztową. Sądzę, że połączenie motywu łowieckiego z fila-telistycznym jest pomysłem członka dwóch organizacji PZF i PZŁ, z którym kilka lat temu miałem okazję rozmawiać telefonicznie.
 

   

2015.06.12. Police 1.
IX Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego.

Żuraw zwyczajny (Grus grus L.) odbudowuje swoją liczebność dzięki całkowitej ochronie i ochronie biotopów żurawia. Niegdyś gatunek łowny. Cygański dawał recepty w  "Myślistwie ptaszym" z 1584 r.  Żórawi jakim sposobem masz dostawać . Pisał też, że:

Pierze za czapkę a mięso do stołu,
Żoraw pożytki te daje pospołu.
Iako go dostać te książeczki czytay,
Będzie w twych ręku iedno pilnie pytay.

   

2015.06.05. Nałęczów 1.
53. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filate-listyczny. Finał. "Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą".

W rysunku datownika okolicznościowego widnieje skaczący jeleń - element herbu województwa lubel-skiego. Jeleń w herbie i na pieczęciach Lubelszczyzny wymieniany jest już przez Długosza, który w "Rocz-nikach" pisał, iż chorągiew widziana pod Grunwaldem "miała za herb jelenia z rozłożystymi rogami w polu czerwonym". Od Długosza wiemy też, że "Ziemia Lu-belska nosi w polu czerwonym jelenia rogatego do skoku wspiętego, którego kark zdobi korona złota".

 

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

 

 

 

 

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: