ORGANIZACJE ΜWIECKIE

 
 

Model 這wiectwa jest r騜ny w poszczeg鏊nych krajach i zale篡 od wielu czynnik闚: ustroju pa雟twa, ustawodawstwa zwi您anego z w豉sno軼i grunt闚, tradycji, podej軼ia do problem闚 ochrony przyrody itp.

W krajach europejskich, zw豉szcza zrzeszonych w Mi璠zynarodowej Radzie υwiectwa i Ochrony Zwierzyny CIC (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier) 這wiectwo ma za zadanie sterowanie populacjami zwierzyny i 鈔odowiska. Sterowanie to musi spe軟ia wymogi ochrony przyrody, w tym zwierz徠 這wnych i ich bior騜norodno軼i. W kodeksie etycznym my郵iwego europejskiego, zatwierdzonym przez UE okre郵ono, 瞠 dzik faun nale篡 zachowa dla obecnych i przysz造ch pokole ze wzgl璠u na jej warto嗆 ekologiczn, gospodarcz, estetyczn, kulturow i wychowawcz. Stwierdzono, 瞠 polowanie jest elementem gospodarowania dzikimi populacjami zwierz徠, pod warunkiem poszanowania ekologicznych potrzeb gatunk闚 i zachowania r闚nowagi biologicznej. Gospodarka 這wiecka nie mo瞠 by prowadzona tylko pod k徠em zwi瘯szenia pozyskania.

 

CIC, organizacja za這穎na w 1930 r. przy wsp馧udziale Polski, w programie dzia豉nia zawar豉 m.in.: koordynacj pracami dotycz帷ymi europejskiego ustawodawstwa 這wieckiego, prowadzenie bada, obron 這wiectwa na arenie mi璠zynarodowej, wspieranie narodowych organizacji 這wieckich w rz康ach ich kraj闚, propagowanie etyki i kultury 這wieckiej i dzia豉lno嗆 wydawnicz. Do 1999 r. siedzib CIC by Pary, obecnie jest ni Budapeszt.

 

 Organizacja zrzesza 26 pa雟tw cz這nkowskich oraz wiele organizacji 這wieckich i przyrodniczych, jak r闚nie ekspert闚, naukowc闚 i cz這nk闚 indywidualnych  z 86 kraj闚 z ca貫go 鈍iata (oficjalna strona CIC).

Pomys za這瞠nia mi璠zynarodowej organizacji 這wieckiej powsta w 1910 r. na I Mi璠zynarodowej Wystawie υwieckiej w Wiedniu. Jesieni 1928 r. odby這 si w Nowych Zamkach (S這wacja) wst瘼ne posiedzenie inicjator闚 tego zamierzenia, a protok馧 zebrania podpisali: w imieniu Francji  - Maxim Ducroc, Rumunii  -p. Saulesco, Czechos這wacji — p. Siman, Polski —  J . Ejsmond. Inicjatywie i energii Maxima Ducrocqa i hrabiego Luisa K嫫olyi z Pal嫫ikova, gdzie obecnie mie軼i si muzeum CIC oraz finansowemu poparciu udzielonemu tej organizacji  przez rz康 francuski — zawdzi璚za Francja sw przoduj帷 pozycj w CIC. Pierwsze posiedzenie konstytucyjne CIC odby這 si w 1930 r. w Pary簑, kt鏎y wyznaczono na siedzib tej organizacji, a wiceprezesem rady wybrano Juliusza hr. Bielskiego. Od tej pory zaznacza si dynamiczny rozw鎩 CIC, co 鈍iadczy dobitnie zar闚no o celowo軼i jego istnienia, jak i aktywnej dzia豉lno軼i cz這nk闚. Po siedmiu zaledwie latach w IV Posiedzeniu Rady, zorganizowanym w 1937 r. w Berlinie, uczestniczyli ju przedstawiciele organizacji i cz這nkowie z 55 pa雟tw. Wybuch wojny przerywa dzia豉lno嗆 Rady, kt鏎a wznawia swe prace w roku 1947. (Ν 11/1973).

Ze wzgl璠闚 politycznych dopiero po 30 latach nieobecno軼i polskiego 這wiectwa na arenie mi璠zynarodowej w豉dze pa雟twowe wyrazi造 zgod na udzia Polski w Mi璠zynarodowej Wystawie υwieckiej w Novym Sadzie, zako鎍zony 3 lokat w klasyfikacji z這tomedalowych trofe闚 za Jugos豉wi i Rumuni. Polskie 這wiectwo wysz這 zza 瞠laznej kurtyny. Rozwijaj帷y si w Europie ruch turystyczny (polowania dewizowe), mo磧iwo軼i eksportu 篡wej zwierzyny i handlu dziczyzn, udzia w wystawach i sympozjach zdecydowa, 瞠 w豉dze pa雟twowe wyrazi造 zgod na ponowne przyst徙ienie Polski do Mi璠zynarodowej Rady υwieckiej (CIC) w charakterze pe軟oprawnego cz這nka tytularnego. Pierwsze walne zebranie CIC z udzia貫m Polski odby這 si 23-29 maja 1968 roku w Rumunii.

 

W roku pi耩dziesi璚iolecia PZ odby si w Warszawie XX Kongres Mi璠zynarodowej Rady υwiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) z towarzyszeniem wielu imprez: Jubileuszowej Wystawy 50-lecia PZ otwartej w PKiN przez gen. T. Pietrzaka i przewodnicz帷ego CIC P嫮a Vallusa, Wystawy Sztuki υwieckiej i Animalistycznej, XXIV Og鏊nokrajowej Jubileuszowej Wystawy Ps闚 Rasowych.

Po przemianach ustrojowych w Polsce uleg豉 gruntownej zmianie wsp馧praca PZ z organizacjami zagranicznymi. Aktywno嗆 PZ w pracach Mi璠zynarodowej Rady υwiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC – Conseil International de la Chasse) skutkowa豉 przyznaniem Polsce organizacji 40. Zgromadzenia Og鏊nego w Krakowie i wyborem polskich my郵iwych do w豉dz rady oraz do komisji problemowych. 16 wrze郾ia 1994 roku PZ zosta przyj皻y w Brukseli do Federacji Organizacji υwieckich Unii Europejskiej (FACE).

Datownik okoliczno軼iowy stosowany z okazji 40 Zgromadzenia CIC w Krakowie w 1993 r.

 

Organami CIC s: Zgromadzenie Og鏊ne, Komitet Wykonawczy maj帷y status doradczy UE, Rada CIC sk豉daj帷a sie z cz這nk闚 Komitetu Wykonawczego i przewodnicz帷ych delegatur narodowych oraz delegacje krajowe.

W strukturze CIC pracuj wyspecjalizowane komisje zajmuj帷e si m.in.: przelotnym ptactwem, zwierzyn grub, zwierzyn drobn, zwierzyn na r騜nych kontynentach, sztuk, muzealnictwem, fotografi itp. Powo造wane s te grupy robocze zajmuj帷e si ustawodawstwem, ochron gatunk闚 wymieraj帷ych, szkodami 這wieckimi, trofeami itp.

CIC utrzymuje sojusze w celu promowania bior騜norodno軼i i zr闚nowa穎nego rozwoju przyrody. Jej g堯wnymi partnerami s: FAO (Organizacja ds. Wy篡wienia i Rolnictwa Organizacji Narod闚 Zjednoczonych), UNEP (Program Ochrony 字odowiska Narod闚 Zjednoczonych), UNDP (Program Narod闚 Zjednoczonych ds. rozwoju), UNESCO (Organizacja Narod闚 Zjednoczonych do Spraw O鈍iaty, Nauki i Kultury), CBD (Konwencja o r騜norodno軼i biologicznej), CITES (Konwencja o mi璠zynarodowym handlu zagro穎nymi gatunkami dzikiej fauny i flory), CMS (Konwencja o ochronie w璠rownych gatunk闚), AEWA (Porozumienie o ochronie afryka雟ko-euroazjatyckich w璠rownych ptak闚 wodnych), KONWENCJA BERNE垶KA o ochronie gatunk闚 dzikiej flory europejskiej oraz ich siedlisk, KONWENCJA RAMSAR o obszarach wodno-b這tnych maj帷ych znaczenie mi璠zynarodowe, zw豉szcza jako 鈔odowisko 篡ciowe ptactwa wodnego, IUCN (Mi璠zynarodowa Unia Ochrony Przyrody), IAF (Mi璠zynarodowe Stowarzyszenie Sokolnictwa), FACE (Federacja Stowarzysze dla υwiectwa i Ochrony Unii Europejskiej) i in.

CIC corocznie organizuje Zgromadzenia Og鏊ne (Walne Zgromadzenia) ze 軼i郵e sprecyzowan tematyk obrad. Z tej okazji wydawane s medale, odznaki i walory filatelistyczne.

       
       

Koperty Pierwszego Dnia Obiegu (FDC) wydawane przed og這szeniem przez CIC programu filatelistycznego.

 
Program filatelistyczny CIC

Masowo嗆 filatelistyki stwarza mo磧iwo嗆 popularyzacji wielu idei, w tym prawid這wego 這wiectwa i ochrony zwierzyny i - co wa積e- pozwala zyska 鈔odki na t ochron. Znane s na 鈍iecie emisje walor闚 filatelistycznych o tematyce animalistycznej z dop豉t na fundusz ochrony 鈔odowiska, w tym i zwierzyny, pozwalaj帷y urzeczywistni t dzia豉lno嗆 ochroniarsk. Te kulturowe i finansowe wzgl璠y sk這ni造 w 1995 r. dzia豉czy CIC do opracowania programu filatelistycznego, z kt鏎ego my, filateli軼i 這wieccy na pewno b璠ziemy si cieszy. Oto szczeg馧y przedsi瞝zi璚ia.

Jerold Massler, Amerykanin, zosta mianowany przez Prezydenta CIC dyrektorem ds. filatelistyki, w celu promowania programu filatelistycznego w ramach dzia豉lno軼i sponsoruj帷ej CIC.  J. Massler mieszkaj帷y w Sewilli (Hiszpania), jest znanym filatelist, zdobywc licznych z這tych medali na wystawach mi璠zynarodowych. Jest s造nnym s璠zi filatelistycznym i by造m przewodnicz帷ym klubu filatelistycznego The New York Collectors Club. Opublikowa, w trzech j瞛ykach, liczne artyku造 z dziedziny filatelistyki.

Program filatelistyczny, przygotowany przez J. Masslera, przedstawia si nast瘼uj帷o: od 3 do 6 emisji znaczk闚 rocznie, z okazji Zgromadzenia Og鏊nego (Kongresu) i r騜nych sympozj闚 CIC. Znaczki i Koperty Pierwszego Dnia Obiegu (FDC), z odpowiednim has貫m, symbolami i dat wydarzenia wyemitowane zostan krajach, w kt鏎ych odbywa si b璠 Zgromadzenia Og鏊ne. Koperty FDC sprzedawane b璠 przez uprzednio utworzon sie dystrybucyjn i przynios CIC znaczne zyski.

Dzi瘯i kontaktom p. Masslera zostanie tak瞠 za這穎ny Klub Filatelistyczny CIC (na zasadach op豉cania normalnych sk豉dek cz這nkowskich), a raz w roku zorganizowana b璠zie wystawa filatelistyczna o tematyce animalistycznej, na kt鏎ej najlepszy zbi鏎 znaczk闚 otrzyma nagrod.

Podczas Zgromadzenia Og鏊nego CIC, kt鏎y odby si w Monaco zosta這 wydanych 2000 kopert, b璠帷ych specjaln emisj Zarz康u Poczty Monaco, kt鏎y to wspania這my郵nie przekaza CIC 300 znaczk闚 pocztowych.

Tak瞠 prezydent CIC - Nikolas Franco zapalony filatelista i p. Jerold Massler, ofiarowali CIC 2000 walor闚 (znaczki i koperty FDC), co oznacza, 瞠 pierwsza emisja tego nowego programu b璠zie stanowi豉 czysty doch鏚 dla Mi璠zynarodowej Rady υwiectwa i Ochrony Zwierzyny. (Artyku Wac豉wa Przybylskiego zamieszczony w 3 numerze z 1995 r.  "Biuletynu" Klubu Kolekcjonera i Kultury υwieckiej PZ.)

Pocz徠kowo program by realizowany sprawnie, wydano w kilku krajach znaczki i datowniki okoliczno軼iowe z symbolami CIC, nast瘼nie cz瘰totliwo嗆 emisji by豉 coraz mniejsza, a obecnie walory te wydawane s okazjonalnie.

 

Znaczek Monako z wizerunkiem 鈍i皻ego Huberta z 1995 r. Michel nr 2337 rozpocz掖 program filatelistyczny CIC.

 

44 Kongres CIC odby si w Argentynie w dniach 14-18.03.1997 roku i po鈍i璚ony by faunie le郾ej (ca這嗆 pocztowa po prawej).

 

Republika Czeska z okazji 45 Kongresu CIC w 1998 r. wyda豉 seri znaczk闚 (Michel 1781-181) w zeszycikach znaczkowych, koperty FDC i datownik okoliczno軼iowy. PZ w Kongresie reprezentowali Ireneusz Micha, Lech Bloch, Bogus豉w Fruzi雟ki i Ryszard Dzi璚io這wski, Jacek Tomaszewski i Zygmunt Pielowski. Ryszard Dzi璚io這wski wybrany zosta przewodnicz帷ym Komisji Zwierzyny Grubej. Na kongresie Zgromadzenie Og鏊ne przyj窸o opracowany przez Komisj Etyki CIC  dokument "υwiectwo w s逝瘺ie przyrody."

46 Kongres CIC odby si w maju 1999 r. w Milano.  Poczty W這ch (u g鏎y) i San Marino (ni瞠j po lewej) uczci造 to wydarzenie datownikami okoliczno軼iowymi. Debatowano g堯wnie na temat kryzysu, jaki od kilku lat prze篡wa CIC. Siedzib organizacji postanowiono przenie嗆 do Budapesztu, bowiem rz康 w璕ierski zaproponowa organizacji bezp豉tn rezydencj i obs逝g administracyjn. Prezydentem CIC, w miejsce Nicolasa Franco, zosta Dieter Schramm z Niemiec.

 
       
       
 
       

W dniach 1-6.05 2001 r. w Portoro w S這wenii odby這 si 48 Zgromadzenie Og鏊ne CIC po鈍i璚one nied德iedziowi brunatnemu. Na posiedzeniu utworzono "Opini M這dych", tj. grup m這dych my郵iwych  dzia豉j帷 w ramach CIC, zadaniem kt鏎ej b璠zie promowanie 這wiectwa w鈔鏚 m這dzie篡.

 
       
 
     

49 Zgromadzenie CIC odby這 si w Stambule w maju 2002 r. i po鈍i璚one by這 szkoleniu w zakresie gospodarki 這wieckiej.

51 Zgromadzenie CIC odby這 si w dniach 27.04-1.05. 2004 r. w Bukareszcie z przewodnim tematem Wildlife nie zna granic.

 
 

Kraje europejskie maj zr騜nicowane systemy 這wieckie. Najbardziej tradycyjny, zwi您any z w豉sno軼i grunt闚, maj帷y korzenie w 鈔edniowieczu, polega na dzier瘸wie obwod闚, prowadzeniu w nim gospodarki 這wieckiej i pozyskaniu zwierzyny. System ten uznawany jest za optymalny, bowiem zapewnia ci庵這嗆 wieloletniego gospodarowania i ochrony zwierz徠 這wnych przez konkretne osoby (w豉軼icieli lub dzier瘸wc闚 oraz kontrolowane pozyskanie) zainteresowane utrzymaniem populacji zwierzyny na optymalnym poziomie. W豉軼iciel gruntu poluje osobi軼ie lub wydzier瘸wia tereny stowarzyszeniom lub osobom prywatnym. υwiectwo nadzorowane jest przez resorty rolnictwa i le郾ictwa lub ochrony 鈔odowiska.

Niekt鏎e kraje powierzaj gospodark 這wieck stowarzyszeniom my郵iwych (Polska, W璕ry, Rumunia, cz窷ciowo Niemcy Szwecja, Finlandia i inne) w innych organizacje 這wieckie nie maj 瘸dnych oficjalnych uprawnie (Anglia, Dania, Norwegia). Cz這nkostwo w organizacjach 這wieckich (poza Polsk i Finlandi) jest dobrowolne.

W systemie rewirowym minimalna wielko嗆 obwod闚 這wieckich jest 軼i郵e okre郵ona i zr騜nicowana w r騜nych departamentach, krajach, landach (np. we Francji od 40 do 80 ha).

System prawny jest r闚nie zr騜nicowany. W wi瘯szo軼i kraj闚 europejskich obowi您uje jedna ustawa 這wiecka. Kraje zwi您kowe lub okr璕i, np. w Niemczech (landy), mog ustaw uzupe軟ia w zale積o軼i od specyfiki landu. W Austrii prawodawstwo 這wieckie jest uchwalane dla ka盥ego kraju zwi您kowego oddzielnie, a Anglii obowi您uje kilka ustaw centralnych, i na ich podstawie poszczeg鏊ne hrabstwa ustalaj w豉sne uregulowania prawne.

System licencyjny, typowy dla Ameryki P馧nocnej, polega na tym, 瞠 polowa mo瞠 ka盥y my郵iwy po wykupieniu licencji, a kontrol nad wykonywaniem polowania sprawuje wyspecjalizowana stra 這wiecka. W Europie system ten obowi您uje w Turcji, Portugalii, we W這szech i Grecji.

       

Niekt鏎e krajowe organizacje 這wieckie sw symbolik zaprezentowa造 na znaczkach, stemplach, ca這stkach i ca這軼iach pocztowych.

       

 
Asociaia General a V滱綟orilor 槐 Pescarilor Sportivi din Rom滱ia (AGVPS). Organizacja w Rumunii.
 
       

Rumu雟ki Zwi您ek υwiectwa, W璠karstwa i Sportu jest organizacj u篡teczno軼i publicznej, reprezentuje interesy ponad 150  zrzeszonych stowarzysze (ponad 90% my郵iwych rumu雟kich i ponad 80% w璠karzy). G堯wnymi celami AGVPS jest ochrona r騜norodno軼i biologicznej i ochrony przyrody 這wiectwa i rybo堯wstwa i 鈔odowiska ich bytowania, reprezentowanie interes闚 stowarzysze przynale積ych i wspieraj帷ych, specjalistyczn organizacj krajowych mistrzostw strzeleckich, wydawanie czasopism, ksi捫ek i innych dzie z zakresu 這wiectwa i w璠karstwa, organizowanie spotka, konferencji, sympozj闚 i wystaw w zakresie swej dzia豉lno軼i.

 

Poni瞠j symbole  centralnych i lokalnych organizacji 這wieckich niekt鏎ych kraj闚 europejskich.

   
 

DJV Deutscher Jagdverband e.V.  Stowarzyszenie ma nazw "Niemiecki Zwi您ek υwiecki - Stowarzyszenie Niemieckich Zwi您k闚 υwieckich na rzecz ochrony przyrody, 這wiectwa i przyrody".

   
   
Unia Krajowych Federacji υwieckich (Francja).

W璕ierski Zwi您ek υwiecki obecnie Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet .

   

Polski Zwi您ek υwiecki. Stempel okoliczno軼iowy z okazji XVII Krajowego Zjazdu  wydany z inicjatywy i projektu Krzysztofa Mielnikiewicza.

 
Mo責awski Zwi您ek υwiecki i Rybacki
   

Chorwacki Zwi您ek υwiecki

Zwi您ek υwiecki G鏎skiego Kotaru, Chorwackiego Przymorza i Istry.
Jugos這wia雟ki (by造) Zwi您ek υwiecki i Rybacki 100-lecie zorganizowanego 這wiectwa w Opatiji (Chowacja)
       
70 - lecie Virowskiego Towarzystwa υwieckiego 60 - lecie Virowskiego Towarzystwa υwieckiego (Vir wyspa u wybrze瘸 Chorwacji)
       
80-lecie (1925-2005) Chorwackiego Zwi您ku υwieckiego 100 lecie  Chorwackiego Zwi您ku υwieckiego i 35-lecie Towarzystwa υwieckiego "Ba瘸nt"  Virje
   

15 rocznica zwi您ku 這wieckiego w okr璕u Karlovac (Chorwacja)

25 - lecie  Towarzystwa υwieckiego w Durdevacu (Chorwacja)

 

We Francji centralna organizacja 這wiecka (Union  Nationale des Federations Chasseurs) zrzesza federacje 這wieckie (Federation Depertementale des Chasseurs) dzia豉j帷e w imieniu pa雟twa na obszarze departamentu lub jego cz窷ci (we Francji jest 96 departament闚). Sk豉dk p豉c my郵iwi w departamencie w kt鏎ym poluj na zasadzie: dzier瘸wy obwodu, zaproszenia lub posiadania prywatnych teren闚 這wieckich. Organizacja reprezentuje my郵iwych wobec w豉dz, rolnik闚 (odszkodowania), a w豉dze s wybierane w wyborach bezpo鈔ednich. Organizacje maj swoje oznaki i wydaj znaczki potwierdzaj帷e op豉t sk豉dki (podobne jak na kontynencie ameryka雟kim), kt鏎e s obiektem zainteresowa kolekcjonerskich, cho nie s to walory filatelistyczne.

       

     
       
       
       

   
Oznaki i symbole, na frankaturach mechanicznych, Federacji υwieckich w departamentach Loire, Marne, Rennes, Charente, Doubs, Meuse, Lorie, Dordogne, Lot. 
   
 

Centralne i lokalne organizacje 這wieckie w krajach europejskich, podobnie jak Polski Zwi您ek υwiecki, organizuj, sponsoruj lub patronuj licznym imprezom my郵iwskim (konkursom, festiwalom filmowym i plastycznym, festynom, polowaniom okazjonalnym itp. imprezom). W filatelistycznym reklamowaniu takich imprez przoduj federacje, organizacje francuskie i prywatni posiadacze obwod闚 這wieckich.

 
Targi  
   

 
 

Targi futrzarskie w Lipsku maj przedwojenne tradycje. Jak informuje wirnik (u g鏎y z prawej) w 1921 r. obchodzi造 20 lecie istnienia.  Podczas tej popularnej imprezy targowej odbywa造 si mi璠zynarodowe wystawy 這wieckie i futrzarskie (Internationale Jagdausstellung, (Internationale Pelzfachausstellung).

     
     

Na cyklicznych francuskich targach krajowych oferowany jest bogaty asortyment sprz皻u 這wieckiego.

"Jaspowa" to mi璠zynarodowe targi 這wiectwa i w璠karstwa organizowane w centrum wystawowym w Salzburgu.

"Era Messut" to kilkudniowe mi璠zynarodowe targi  bran篡 sportowej i 這wieckiej odbywaj帷e si w Riihimaki  w Finlandii.

     
   

Targi w Lipsku (patrz wy瞠j).

Rosyjscy kupcy ze swoimi towarami.

W latach 1928 -1939 w Wilnie odbywa造 si Targi Wschodnie, w ramach kt鏎ych prezentowano kilkana軼ie bran, w tym futrzarstwo i artyku造 my郵iwskie.

 

Na III Jarmarku Poleskim w Pi雟ku ksi捫 Karol Radziwi陶 i hr. Pus這wski wystawili okaza造 pawilon 這wiecki, w kt鏎ym zaprezentowano najlepsze trofea kresowe. W ramach targ闚 przeprowadzono I pokaz ps闚 my郵iwskich. Ca這軼i imprez my郵iwskich patronowa豉 Poleska Wojew鏚zka Rada υwiecka, kt鏎ej przewodniczy ks. Karol Radziwi陶. Na datowniku okoliczno軼iowym czapla (a nie bocian jak twierdz niekt鏎zy filateli軼i), o czym 鈍iadczy wygi皻a charakterystycznie szyja i co wa積iejsze widoczne rajery, kt鏎ych bociany nie posiadaj.

 
Festyny i konkursy
     
     
     
     
     
     

Na stemplach okoliczno軼iowych  teksty reklamuj帷e festyny i polowania w r騜nych departamentach francuskich.

     
Stemple okoliczno軼iowe z imprez my郵iwskich podczas kt鏎ych odbywa造 si wystawy 這wieckie, pokazy filatelistyczne i pokazy film闚 這wieckich.

 

     
We W這szech w miejscowo軼i Castion Veronese w prowincji Verona od wielu lat organizowany jest dla doros造ch i m這dzie篡 konkurs poetycki „Czerwiec υwcy” („Giugno del Cacciatore”). Wszyscy zawodnicy musz przedstawi dwie kompozycje poetyckie o tematyce 這wiecko-przyrodniczej, w kt鏎ych 陰czna liczba wierszy nie mo瞠 przekracza 50.  Laureaci otrzymuj cenne nagrody pieni篹ne. Konkurs jest dokumentowany licznymi pami徠kami, w tym filatelistycznie
   

We w這skim mie軼ie Pistoia odbywa si cyklicznie pod patronatem Toska雟kiej Organizacji υwieckiej i W這skiej Federacji My郵iwskiej spotkanie - festyn dla my郵iwych i sympatyk闚 這wiectwa, podczas kt鏎ego przybli瘸na jest spo貫cze雟twu tematyka 這wiecka. Imprezie towarzyszy wiele atrakcyjnych pokaz闚 kynologicznych, strzeleckich, 逝czniczych, konnych, sokolniczych. Szczeg鏊nym zainteresowaniem cieszy si „Konkurs 酥iewu ptak闚 Silvan”. W kategorii na郵adowania g這su drozda, kosa, zi瑿y, wr鏏la i skowronka, dla 6 najlepszych zawodnik闚 fundowane s cenne nagrody.

   
 

FeHoVa cykliczne karpackie spotkania w璕ierskich my郵iwych, w璠karzy i mi這郾ik闚 przyrody. W ramach spotka organizowane s liczne imprezy, m.in. wystawy kolekcjonerskie, pod has貫m:

 ch耩 poszukiwania, obserwacji, g堯d nauki, przygody, pasja do kolekcjonowania, mi這嗆 do w鏚, las闚 i p鏊

   
       

Znaczki op豉ty i prawa polowania w okre郵onych departamentach we Francji i w Kanadzie. Walory niefilatelistyczne.

 
 

Polski Zwi您ek υwiecki

       

Polski Zwi您ek υwiecki jest zrzeszeniem os鏏 fizycznych i prawnych, kt鏎e prowadz gospodark 這wieck poprzez hodowl i pozyskiwanie zwierzyny oraz dzia豉j na rzecz ochrony przyrody poprzez regulacj liczebno軼i populacji zwierz徠 這wnych (Statut PZ).

Szczeg馧owo o historii powstania PZ i jego dzia豉lno軼i mi璠zywojennej mo積a przeczyta w zak豉dce "Moje 軼ie磬i kulturowe/artyku造 prasowe".

Dzia豉nia my郵iwych wyros造 z wielowiekowej tradycji, kt鏎a jest do dnia dzisiejszego piel璕nowana i kultywowana przez prawie 120 tysi璚y cz這nk闚 PZ. Spu軼izna historyczna i kulturowa 這wiectwa okre郵a to窺amo嗆 my郵iwych, jest dla nich powodem do dumy, gdy stanowi nierozerwalny element kultury narodowej, ale i wyr騜nia ich od innych grup spo貫cznych czy zawodowych. Znajomo嗆 這wieckiej kultury, pomna瘸nie jej dorobku, przestrzeganie i krzewienie zasad etyki, podnoszenie wiedzy 這wieckiej, dzia豉nie na rzecz jedno軼i polskiego 這wiectwa i dba這嗆 o jego dobre imi przez wszystkich my郵iwych, s najwa積iejszymi dzia豉niami zapewniaj帷ymi 這wiectwu przysz這嗆.

W szerok dzia豉lno嗆 kulturaln, g堯wnie z inspiracji Klubu Kolekcjonera i Kultury υwieckiej PZ, wpisuje si, mo瞠 na niewystarczaj帷 skal, dzia豉lno嗆 filatelistyczna dokumentuj帷a wa積iejsze wydarzenia zwi您kowe i klubowe. Wydania Poczty Polskiej, okre郵one planem emisyjnym znaczk闚 i ca這stek s, a w zasadzie by造 wydaniami jednostkowymi. Od 1998 r. nic stricte "my郵iwskiego" si nie ukaza這, poza mieszcz帷ymi si w temacie "這wiectwo" zwierz皻ami 這wnymi, psami my郵iwskimi, ochron przyrody, a ostatnio  cytatem "ogary posz造 w las". Poni窺ze walory filatelistyczne (wiele zamieszczono w innych dzia豉ch) dokumentuj g堯wnie jubileusze zwi您ku i zwi您ane z nimi wystawy 這wieckie, imprezy hubertowskie, dzia豉lno嗆 klubow itp. zdarzenia.

   
       

Krzysztof Mielnikiewicz by inicjatorem wydania przez Poczt Polsk dw鏂h kart pocztowych z okazji zjazdu, projektantem tych kart i okoliczno軼iowego datownika pocztowego oraz pierwszej w historii poczty erki "my郵iwskiej" na listy polecone. Karty i stempel by造 stosowane na stoisku pocztowym funkcjonuj帷ym podczas zjazdu.

 

Okr庵貫 Jubileusze Polskiego Zwi您ku υwieckiego obchodzone by造 uroczy軼ie w ca造m okresie powojennym. Pomimo r騜nych reali闚 politycznych, w jakich si odbywa造 zawsze priorytetem by這 pokazanie jedno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego, niekiedy walka o t jedno嗆 oraz troska o ochron przyrody. W ostatnim dwudziestopi璚ioleciu jubileusze nabra造 bogatszych form i tre軼i, co ma zwi您ek z post瘼em demokratycznych przemian, mo磧iwo軼i swobodnego wypowiadania si, ukazywania dorobku kulturowego w sferze materialnej i duchowej. Jubileusze uzewn皻rzniaj si setkami imprez podczas kt鏎ych my郵iwi manifestuj wierno嗆 tradycjom 這wieckim, ukazuj dorobek organizacyjny i kulturowy podkre郵aj帷, 瞠 stanowi one trwa造 fundament istnienia zwi您ku i s elementem integracji my郵iwych.

Na dzisiejsze jubileusze sk豉daj si msze hubertowskie, festyny, parady my郵iwskie z udzia貫m polityk闚, parlamentarzyst闚, duchownych, w豉dz 這wieckich, samorz康owych, akademie okr璕owe i regionalne, podczas kt鏎ych zas逝瞠ni my郵iwi dekorowani s odznaczeniami pa雟twowymi i my郵iwskimi. Akademiom towarzysz wystawy, koncerty muzyczne oraz wyst瘼y znanych artyst闚 scen polskich, zawody strzeleckie pokazy i konkursy kynologiczne oraz sokolnicze. Kongresy Kultury υwieckiej s imprezami o randze mi璠zynarodowej, pokazuj 瞠 polskie 這wieckie dziedzictwo kulturowe nale篡 do najbogatszych.

       
       
       

Emisje Poczty Polskiej z okazji 50 - lecia i 75 - lecia Polskiego Zwi您ku υwieckiego.

       

Stempel okoliczno軼iowy zaprojektowany przez Mateusza Krupi雟kiego - cz這nka KKiK PZ, stosowany na Targach "Hubertus Expo" 2003 r. w Warszawie

Kartka Pocztowa i stempel okoliczno軼iowy zaprojektowane przez Krzysztofa Mielnikiewicza, stosowane na targach "Hubertus Expo" 2008 r. w Warszawie. Obraz (akryl) malowa Andrzej κpkowski.

 
       

Karty pocztowe i stempel okoliczno軼iowy autorstwa Bogus豉wa Bauera. zdj璚ie i grafika na kartce i stemplu przedstawiaj obelisk 鈍. Huberta  ufundowany w 1938 r. przez Boles豉wa W這dkowskiego (1876-1940).

   
 
Kartki pocztowe projektu Henryka Marciszewskiego. Nak豉d po 250+20 szt.
       
     

Kartka pocztowa zaprojektowana przez Kazimierza Niedbalskiego i Piotra Sumar, oraz stempel projektu Leszka Kacprzykowskiego  - my郵iwych z Bydgoszczy.

Znaczek personalizowany, kartka pocztowa i stempel okoliczno軼iowy wg projektu Krystiana 真rawskiego, wydane z inicjatywy  Kazimierza Niedbalskiego.

 

Znaczki personalizowane wydane przez Krzysztofa Oleszczuka z Lubelskiego Oddzia逝 KKiK  PZ. Nak豉d 30 szt. Projekt graficzny wykona S豉womir Olszy雟ki.

Znaczek personalizowany  wydany przez Krzysztofa Mielnikiewicza

 

W 1972 roku powo豉no do 篡cia Klub Kolekcjonera przy Muzeum υwieckim w Warszawie, a w 1990 roku przy ZG PZ Kluby Mi這郾ik闚 J瞛yka υwieckiego i Sygnalist闚 My郵iwskich.

   
Klub Kolekcjonera i Kultury υwieckiej PZ
   
 

Znaczki personalizowane, stempel okoliczno軼iowy i kartki pocztowe beznomina這we wydane przez KKiK PZ z inicjatywy i wg projektu Krzysztofa Mielnikiewicza z okazji jubileuszu 40 - lecia klubu.

Karty beznomina這we projektowali Ignacy Stawicki i Andrzej Lipka (po prawej).

 

Znaczki personalizowane wydane z okazji:

1.  X Krajowego Zjazdu Delegat闚 KKiK, kt鏎y odby sie 11-12.06.2016 r. w Zwierzy鎍u. Inicjatywa Janusza Sieka, projekt S豉womira Olszy雟kiego

2. Jubileuszu 40-lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury υwieckiej PZ. Inicjatywa i projekt Krzysztofa Mielnikiewicza.

3.  Jubileuszu 20-lecia biuletynu "Kultura υwiecka". Inicjatywa i projekt Krzysztofa Mielnikiewicza.

 
   

Walory filatelistyczne wydane przez KKiK z okazji XI Krajowego Zjazdu delegat闚 klubu w Koz堯wce. Pomys這dawc wydawnictw by Krzysztof Oleszczuk - prezes oddzia逝 klubu w Lublinie.

Inne kluby i bractwa

 

W Polskim Zwi您ku υwieckim funkcjonuje przy ZG PZ klub Sygnalist闚 My郵iwskich, powsta造 w 2010 r. Jest to organizacja, kt鏎ej zadaniem jest utrzymywanie i rozwijanie jednej z najpi瘯niejszych tradycji polskiego 這wiectwa, jak jest gra na rogu my郵iwskim (Maciej Strawa).

       
   

Zakon Kawaler闚 Orderu Z這tego Jelenia za這穎ny zosta przez ostatniego Piasta - Jerzego Wilhelma w 1672 roku w Brzegu. Reaktywowany w 1998 z inicjatywy Marka Piotra Krzemienia w Lanckoronie. Znaczek personalizowany z orderem zakonu projektowa M. P. Krzemie, a stempel okoliczno軼iowy  Krzysztof Mielnikiewicz.

Znaczek personalizowany wg projektu Ignacego Stawickiego wydany z okazji jubileuszu Bractwa 安. Huberta w 奸iwicach.

       

Festyny, spotkania, hubertusy

       

Hubertus Spalski, zapocz徠kowany w 1930 r.  przez prezydenta Ignacego Mo軼ickiego i reaktywowany w 2001 przez Polski Zwi您ek υwiecki (okr璕 piotrkowski) posiada bogatym programie sk豉daj帷ym si z porannej mszy w kaplicy prezydenckiej przed o速arzem z rze嬌 鈍. Huberta, uroczystej odprawy kilkuset my郵iwych, polowania i posi趾u w 這wisku, uroczystego pokotu i wieczornych biesiad w miejscowych restauracjach. Podobne scenariusze maj hubertusy: w璕rowski, garwoli雟ki, 瘸ga雟ki, janowsko-podlaski i wiele innych.

       

Znaczki personalizowane dokumentuj帷e hubertusy spalski i w璕rowski zaprojektowa i wyda Krzysztof Mielnikiewicz.

 

Do tradycji wesz造 Og鏊nopolskie Spotkania υwieckie „Darz B鏎” w Po販zynie Zdroju. Jest to otwarta impreza organizowana od 2001 r. przez  Polski Zwi您ek υwiecki w Koszalinie i Urz康 Miasta w Po販zynie Zdroju. Celem spotka jest ukazanie kulturotw鏎czej roli 這wiectwa, krzewienie kultury i etyki 這wieckiej. S逝膨 ku temu jarmarki my郵iwskie, prezentacje oraz konkursy muzyczne, wokalne i kulinarne, wystawy 這wieckie, zawody strzeleckie i wiele innych imprez z 這wiectwem w roli g堯wnej.

   
   

Kartki pocztowe beznomina這we i stemple dodatkowe, wydane przez Poczt Polsk  z okazji po販zy雟kich spotka.

   

Od 2013 r. ZO PZ w Lublinie, przy wsp馧pracy z Muzeum Zamojskich w Koz堯wce i innymi instytucjami kultury, organizuje Lubelskie Dni Kultury υwieckiej. Imprez t udokumentowali filatelistycznie dzia豉cze Klubu Kolekcjonera i Kultury υwieckiej Krzysztof Oleszczuk i S豉womir Olszy雟ki.

Hubertusa Pomorskiego przy centrum My郵iwskim "Zamek Gniew" zorganizowa Andrzej Lipka, kt鏎y by te inicjatorem wydania znaczka personalizowanego z tej okazji.

 

Ko豉 這wieckie

 
   

Ko這 這wieckie jest jednostk organizacyjn Polskiego Zwi您ku υwieckiego posiadaj帷 osobowo嗆 prawn zrzeszaj帷 od kilkunastu do kilkudziesi璚iu my郵iwych i prowadz帷 gospodark 這wieck na dzier瘸wionym przez siebie obwodzie 這wieckim. Na pocz徠ku 2017 r. wi瘯szo嗆 spo鈔鏚 120 610 my郵iwych zrzeszonych w PZ (poza niestowarzyszonymi z ko貫m 這wieckim) nale瘸這 do 2559 k馧 這wieckich.

Praca k馧 這wieckich i postawa etyczna my郵iwych decyduj w najwi瘯szym stopniu o wizerunku polskiego 這wiectwa. Wiele k馧 przyk豉da du膨 wag do popularyzacji w spo貫cze雟twie roli my郵iwych w ochronie przyrody, ukazuje dorobek kulturowy (malarstwo, rze嬌a, literatura, fotografia, muzyka i in. dziedziny sztuki), a tak瞠 wzbogaca ten dorobek organizuj帷 cykliczne imprezy kulturalne, buduj帷 kapliczki, witra瞠, obeliski ku czci 鈍. Huberta, wydaj帷 ksi捫ki medale, odznaki i walory filatelistyczne i wiele innych pami徠ek materialnych.

   

Poni瞠j zamieszczono kartki pocztowe beznomina這we ze znaczkami personalizowanymi lub obiegowymi  (ca這軼i filatelistyczne), wydane przez r騜ne ko豉 這wieckie.

W my郵 zasad obowi您uj帷ych w filatelistyce tematycznej kartki pocztowe beznomina這we, pomimo 瞠 wydane zosta造 przez Poczt Polsk,  traktowane s jako druki pocztowe. Znaczki personalizowane, pe軟oprawne znaki op豉ty pocztowej, uwa瘸ne s za wydania fantazyjne (okoliczno軼iowe) i s nieuwzgl璠niane przy ocenie eksponat闚 na wystawach krajowych i mi璠zynarodowych.

Walory te maj bardzo du瞠 znaczenie w propagowaniu historii i kultury 這wieckiej, 鈍iadcz o aktywno軼i dzia豉czy 這wieckich, kolekcjoner闚, stanowi wa積y sk豉dnik kronik i wystaw 這wieckich. My郵iwym kolekcjonerom, filatelistom 這wieckim nale膨 si du瞠 s這wa uznania za podejmowane inicjatywy filatelistyczne i 篡czy kolejnych sukces闚 na tym polu.

   
   

Znaczki wydane z okazji jubileuszu 60-lecia WK 137 "Jenot" w Komorowie. Karty (niefilatelstyczne) i znaczki projektowa Lech ㄆkaszek.

   
   

Inicjatywy wydawnicze K馧 υwieckich  "畜ik" w Mosinie i WK nr 432 "Ry" w Lesznie Wielkopolskim  z okazji jubileuszy tych k馧.

   

Kartka pocztowa wydana z okazji 25-lecia K "Roztocze" w Zamo軼iu. Projekt Jerzego Garbacza.

Prawid這wa ca這嗆 filatelistyczna (znaczek i datownik okoliczno軼iowy) wzmocniona kartk pocztow beznomina這w.

   

Pe軟oprawna ca這嗆 pocztowa wydana z inicjatywy  K "υ" w Bia貫j Podlaskiej z dodrukiem wykonanym za zgod Ministra ㄠczno軼i  na ca這stce pocztowej Ck 62.

   
   
   
   
Kartki pocztowe beznomina這we wydane przez Poczt Polsk z inicjatywy Bialskiego Towarzystwa υwieckiego "Ponowa" w Bia貫j Podlaskiej z okazji 85 i 90 - lecia Towarzystwa.

 

Krzysztof Mielnikiewicz

 

 

 

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrze穎ne

licznik odwiedzin: